Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-19 / 65. szám

U921 március 19. JtfnKrmÉE. 8 Nagy Imre Keresliedeimi és Ingatlan Értekedvé Irodája Nyíregyháza. Nyirvizpalota, Telefon: 300. Vételrs ajánl: Birtok. * hol la«, a városi kertész telep mell. epületekkel. >3 holdas, épQletekkel, « Tárostól hét k lométerre. 7 és fél holdas, kMszobá?, febér bá­<1 ggal fedett házzal és istállóval, a Sze­»ere> Jiokorbao. Köveiett nt mellett. 17 hold, épületekle', a várostól öt klrn. or*ZHg ut mellett. 11 hold, épületekkel és gyümölcsössel Bcyirháza pa*ztáa. 25 hold, épülat nélkfll, a Világol ta­nyán. 32 hold, lakóházzal, épületekkel, e»y hold Mőllövel, gyümölcsössel, törül tá­gítva. Kótaj alítt Bírótag. 83 hold, épület nélkül, Buj község -dalt egy tegbao, fásitva. lis-Rakkottyás. 54 ha'd, minden elképzelhető épület­1ol a Lakatos bokorban. 89 hold, két ház«a , tégla magtárra, épületekkel, fcefás tva, Kordován bokor­xuellett. 110 holdas prima birtok, vaiut meg­álló mellett, uri házzal, k&iséjMl a kit. 116 holdas, köívetlen köz-ég alatt, 1 holdas belsőséggel, szőliővíl Őr é3 Vaja kiHött 135 holdas, épület nélkül, elsőrendű busatermő föld. Bsszterecz mellett. ibO holdas épületekkel, \asuttól 18 ki ométerre, Yásarosnaménv alatt. 4fA hodas uTasági birtok Misko'c kö­zeliben. 7íO holdas, va?ut mellett Szabolcsban. B1RTŐK közvetítő üzletköröm az or­szág minden reszére kiterjesztve. Nagyobb birtok hirdetéseim a Köztelekben és bu­dapesti lapokban hi'detve. 1301-6-1 Birtokról csak személyesen tárgyalok^ OlüGk Jenő bútoráruházában mélyen leszállított áron vásárolhat modern háló, ebédlő stb. berendezést és különféle bútorokat. U3527 Amerikai stoppoló gépemen bestoppo­lok lyukas harisnyákat szé­pen, olcson. Gombhuzást is készítek minden nagyságban. Bethlen-u. 15. 3518-1 Hölgyek figyelmébe! Sltávolitok szeplőt, májfoltot, patta­nást, mittesszert, szemölcsöt. Arc tnasszás, mely rendkívül üdit és fi­atalit bérletben kapható. Hajszállakat minden utónyora nélkül kiirt „Vénusz" kozmetika Luther-utca 10. U3526 Janosovszky Lajos és mázoló munkákat pontosan eszközöl. Kert-utca 10. szám. U3529 1 város kertgazdaságában a köTötkaző íemények legolcsóbb ár mailéit nagyban és k :cginyban kaphítők. GySmö!c.<taolWanyok: alma meggy, dió stb. a legjobb fajokban. Akácsorfák, kosárfüz dugványok. Rózsák 30 fajban, Buxus, Boros­tyán, Diszfák és Cserjék. Cserepes nöféoyek: CykíameD, Recroutan, Szegfő, Primula, CiDeraris, Tóiivlola, Ibolya, Pelargonium — Kerti virágok, Vifágpalacták és konyhakerti palánták. — Csokrok és koszorúk idstojv rágbói gyorsan és & legízlésesebben kés?ülnek. Részletes árajánlatok végett a városi üzemi hivatalhoz (telefon 156) szíveskedjék fordulni. 412­A város központján kiadó kisebb ujságárusitással egybekapcsolt üzletszerű helyiség amely havi 840000 ko­rpaa jövedelmet biztosit. Befek­tetés, kaució nem szükséges. Bő­vebbet az Ujságboltban. Legújabb divatú modellkalapok d^atos kabátok kötött ­selyem Jemperek, gyermekruhák nagy választékban érkeztek Maibaum Mariska női kalapszalonjába Bethlen utca 1. az Ujságbolttal szemben. Angol és francia kosztümöt utcai és estélyi ruhát, kabátot legelegánsabb kivitelben készit Farber Gizella női divatszalonja Bethlen utca 1. az Ujságbolttal szemben. Modern Kabaré és Bar Mi teljesen uj műsort mutat be a Modern Kabaré és Bar művészgárdája ü s o r: 1. Újhelyi Edit énekesnő. 2. Szabó Böske énekesnő. 3. Chelmstord angol stepptáncos. 4. Chapó Ildikó énekesnő. 5. Uray Böske, Chelmsford táncduett. Shymmy, valcer stb. 6. Somló Lily énekesnő. SZÜNET. 7. Vajdafi Jóska uj alakítása a hu­szárpucer. 8. Somló Lily táncosnő. 9. Pethy Rózsi előadó művésznő. 10. Beregi László komikus. 11. Csernik Elemér karmester. 1 2-1 szabadiimi iroda kacagtató tréfa 1 felvonásban. Játszák: Főnök Ajtai Soltész Kornél Beregi László Mérnök Zala Vajdafi Jóska Előadás után Mantu Aladár cigányzenekara hangversenyez. Házi kertek rendezését, átalakítását, sirok kiültetését, alakfák szakszerű metszését, valamint minden a kerté­szeti szakmába vágó munkát ízléses kivitelben jutányos árban vállal hely­ben és vidéken Brezina Pál mükertész, Árok u. 5 szám Nyíregyháza, (Vidéki meghívásoknál 200 K napi és a menetdíj költségek a hivó fél által fedezendők. 1148 — 6 Qszdaközönségünk fipMe! A Pátriánál megjelent összes gazda sági szakkönyveket, gazdasági nyom­tatványokat s legpraktikusabb szám­tartási naplókat állandóan raktáron tartjuk, TTÍost jelent meg Cselkó István 494 kérdés és felelet a takarmányozás gyakorlatából, fel­árral együtt K 207.— Farenozr-fáie könyvkereskedés Nyíregyháza Városház épület 1211 — 2 Leszállítóit árban eladó síton, így, komót, asztal, dívány, hencser, sózóteknő. — Megvételre keresek használt kerékpárt és alkat­részeket, vázakat, gumikat, rezeket, permetezőket és varrógépeket bármi­lapotban veszek. Soltész Kálmán 1311-2 Virág-utca 37. sz. 88 — 1022. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a nyíregyházai járásbíróság 12674 — 1921. sz végzése folytán felhívja mindazokat, akik Kis István volt nyir­pazonyi lakos, 1881. évi tiszadadai születéaü 14-ík tréndivizióbeli katona eltűnéséről, életben létéről vagy ha­lálának körülményéről tud, hogy ezt 60 napon belül a nyíregyházai já­rásbíróságnál jelentse be. 1302 l Elöljáróság. Kiadó a Körte utca 11. számú 5 szobás uri ház, melyből 3 szoba, konyha, speiz és melléképületekkel együtt augusztus elsején elfoglalhatok. Értekezni lehet a tulajdonosnál Czapári Jenőnél Körtc-utca 11. 1131-1 Április 1, belépésre egy füszerszakmában jár­tas segéd felvétetik a Glück Ignátz cégnél. L-3522 Használt burgonya zsákok kaphatók Wiener Adolf zsák üzletében Nyíregyháza, Bessenyei­tér 2. szám. — Telefon 212. szám, U 3531.

Next

/
Oldalképek
Tartalom