Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 48-72. szám)

1921-03-02 / 49. szám

2 1921. március 11. Tavaszi félcipők, báli és estélyi lakk, antilop és selyem kivágott cipoujdonságok fehér glacébőr cs fehér vászon félcipők. Női és férfi sárga bagaria, Chewreaux és lakk betétes magasszáru divatcipők, gyermekcipők nagy választékban kaphatók a „Hungária Cipőgyár" üzletében, Nyíregyháza, Zrínyi ilona-ufca 5. szám. Férfi eros strapacipők | Nöi kivágott sevre Cipők 685 koronától feljebb 1 Erős munkásbakkanes 875 koronától feljebb 1 Női box fúzös magas eipö 850 koronától feljebb | 935 k oronátó l feljebb APRO DIRDETESEK ; mráztórn ái&k: Wsséjg ^ksFCM^ 'aaMfM^i . mf«éva tev&feá mai 1 haroan. — Vtám fc«r» caafc t«s imzog MWStftiTC tsr*» bm&ak. — Apré Ükéom ma caeft v«»s«i>%eg. twn&tedte? ó«- | ! fc&téére - 7«S«fea 43$ § Világhírű Schmol és Harry terpentines cipő­krémek fekete, sárga és fehér színekben, P t Imi gummisarok, posztó komót­eipők, bőrgamasnlk, cipő­sámfák, príma eipöftizők kaphatók nagy választékban Hungária Cipőgyár üzleté­ben, Nyíregyháza, Zrínyi llona-utc& 5. száma. Virág-utca 15. számn ház eladó nagy telekkel. Május 1-én beköltözhető. 1U7 Üvegezés! ég képkeretm­zési munkálatokat agy hely­ben mint vidéken lrgjutá­ayosabban készítek. Vastag tükrök és törött kirakatüve­geket a legmagasabb árért veszek. Grünstein Jenő, Vix­atca 32. 1119 Egy darab 9 hónapos íszőborju, egy darab 9 hó­napos kocasüldő és 3 darab 4 hónapos malaa, elköltözés miatt sfirgősen eladó. Belső­körut 20. 111» Eladó egy */< es benzin­aotor 700 as cséplő, gyű­rűs csapágyakkal. Debre­oeni-u. 67. 1122 Épület alapozásához nagy­mennyiségű fehér kövem van Oroson, Harmados be­szállításra kapható. Ács­munkát vállalok. Faanya­gom van. Forró ácsmester, * Eötvös-utca *. 1121 i Eladó keveset használt í 18-20 HP Máv benzinlo- i komobi), esetleg hozzávaló szivógázgenerátorra.1 együtt. Jakab János, Nyirpazony. , U 1327 t Egy szép nagy petróleum függőlámpa 1000 koronáért > és egy 12 személyes fehér • himzett abrosz, vadonat uj, í 12 darab kis és 13 darab i nagy szalvétával együtt el­j a dó 8000 koronáért. Cím : az Újságból tban. U 1328 í Egy jobb szobaleány, aki ; nagyobb gyermekek felögye­| letét is vállalná, felvétetik, j Cim a kiadóban. 1127 í Selyem-utca 41. számú ' ház eladó. Értekezni szem­; ben 46. szám alatt. U 1305 í Egy sp'r, egy összerak­: ható vaságy és egy kopir­| prér. eladó. Marsalkó Lajos, \ Széchenyi ut 8—a. 108(5 Két fiatalember a város központjában bútorozottszo­j bát keres. Cím a kiadóhi­vatalban. 1095 Egy 16—17 éves fiatal [ leányt szobalánynak kere­- sek. C m a kiadóban. 1699 j Főzni tudó mindenesleány . azonnal felvétetik. Cím a • kiadóban. 1101 • Égy tisztességes mindenes szakácsnő 1-ére felvétetik. Yay Ádámu. 18. 1007 Fiatalembert németfll ta­nítani ki vállalna ? Alapis­meret»kkel már tisztában van. Cimet „Akarat" jeligére a kiadóba kérem, mely után az illetőt személyesen fel­keresem. U 1326 Jókarban levő S—4 mtr. szőnyeget keresek megvé­telre, esetleg kisebbet is. f,im az Ujságboltban. 1323 *•» ' ­Cipészsegéd, férfi és női munkában jártas, állást ke­res. Cim a kiadóban. 1021 Női kihullott hajat ve­szek, mindenféle hajmunka készítését, ondolálást válla­lok. Bergerné, Szarvas-utca 9., bent az udvarban. 498 Amerikai stoppoló gépe­men bestoppolok lyukas ha­risnyákat olcsón és szépen. Xeskeny-utca 3. 919 | Jómunkás kerékgyártó­segédet felveszek heti bér és ; ellátással. Csukás Károly, \ kerékgyártó, Nyírtura. ? Elutazás miatt abroszok, törülközők és »dények el­adók. Ujszőllő-n. 36. 1111 Felsőruha varróleány ház­hoz megy varrni. Cim a kiadóban. 1140 Legjobb minőségből ké­szítek fűzőt, haskötőt, csipő­formálót. Tisztítást és javí­tást vállalok. Körte utca 25. 1139 Jó házikoszt kapható Szilfa-utca 21. szám alatt, hátul az udvarban. 777 Kéz ulca 5. számú ház, mely azonnal elfoglalható, eladó. Értekezni Rózsa-u. 41. sz. alatt. 1138 Zongorát vagy pianninót b ireínék. Ajánlatok Deák Ferenc utca 44. 1137 Eladó a Júliában, az Uszoda udvarán egy 2-es sz. pénzszekrény. 1136 Honvéd laktanya-tér 5. számú pincével ellátott ház eladó. Az orosi-szőllő 1. ka­punál egy fél nyilas szőllő eladó. U52 Egy 10 hét óta hasas koca eladó. Nyirfa-utca 17. szán. 1343 Kfllönbejáratu bútorozott szobát keresek lehetőleg konyhahasiználattal. Cim az Ujságboltban. 1344 Szobát és teljes ellátást adok magányos ízvegy asz­szonynak takarítás és ház­mesteri teendők végzése ellenében. Cim a kiadóhi­vatalban. 1148 Eladó egy ej üstház 70 lt. cinkezett üsttel. Szarvas­utca 40. sz. 1149 Eladé 12 személyes por­cellán festett evöszerviz. — Rózsa-a. 2., első lakás. 115 S oleió ágy, konyha kre­deno. uj álló lámpa, fia gyermekruha eladé. Ugyan­ott egy villany laszter meg­vételre kerestetik. Zöldség­tér 11. 1111 MÉN Ló, arabs faj, en­gedélyezett, eladó Jahász Pálnál, Demacser. 1199 1800—1900 hasinált tégla, egy nagy vasplével borított szárnyas aitó eladó. Szegfü­ntea 10. 1146 ~ URAK FIGYELMÉBE 1 Mosást-vasalást jutányos áron végzek. Sélyom-köz 2. szám. 1158 Varrónő házakhoz ajánl­kozik. Esetleg otthol is varrna. Vidékre is kimegy. Címe Debreceni-u. 43. 1176 Egy uj Oeser-féle kereszt­huros hárfa pedálos rövid koncert zongora sürgősen eladó. Cim az Ujságbolt­ban. U 1331 Uj-utca IS. számn ház jutányos áron eladé. Érte­kezni lehet Rákóczi-u. 22., hátul az udvarban. 1332 Felsőruhát varrni házak­hoz megyek. Cim az Ujság­boltban. U 1333 Bujtosoa, a sportteleppel szemben eladó 1218 ••öl házteleknsk vagy kertészet­nek való terület. Értekezni Széchenyi ut 83., Dietz Máriával. 1135 Szíjgyártónak ajánlkozom konvenció ellenében. Márta József, Nyirbogitány. 1319 Házakhoz ajánlkozom mosni, vasalni. Nyirfa-utca 26., középső lakás. 1330 GÉPÉSZ azonnali belé­pésre állást keres bármilyen üzemnél, esetleg nagyobb gazdaságban gépész kovács­nak ajánlkozik. Hosszabb ideig mint főgépész műkö­dött. Cim az Ujságboltban. U 1834 így fiatal borbélysegéd állást keres, esetleg vidékre is. Cim az Ujságboltban. Jó házikoízt kapható. — Cim a kiadóban. 11Í9 Hssznált melegágyi abla­kok, igás lósxerszám, szekér jókarban és 2 mázsa prima törpe kifejtő borsó vetőmag részletekben is eladó. Érte­kezni lehet Kürt-utca 11., Nandríssy tanitóaál. 1133 Elveszett a Kállói-utcától a Magyar Korona gyógyszer­tárig tegnap est* egy sötét­barna mellény. Becsfiletes megtaláló jutalom ellenében adja be az Ujságboltba. Jósa András-utca 20, Sí, 23. sz. házak eladók. Érte­kezni lehet Gaál András postaszállitóval. 1166 BatoTozott szoba kiadó magányos fiatalember ré­szére. Vay Ádám-a. 50. FIRNIS, kész olajfesték minden színben és minden­nemű festékanyegok legol­csóbban beszerezhetők Izsay Károlynál. Uj u. IS . 1147 Házakhoz megyek kézi­munkálni. Gyorsan és szé­pen dolgozom. Mindenféle nunkát készítek. Cim az Ujságboltban. U1340 ÉPÍT: rendeljen odrogkereszturi termésköve és faragott követ aki azt oicsdn és pontosan szállítja. Nyíregyháza. Egyház-uíea 24 Telefon 14. u Egpsfi! Baéfpfü f ftárcsi Taterftjétzüf *JÍ tteé+t • tftofftbil. Afeptgk* S trm& IMI « fe^ííOSlk < .^eíyezése. vál­tók IcMÁaüaiásn a k^eióoyönebb M­íéístek wuttett. akdakg­HVftgfij»aW» ntpt érMjnmoo. Ui- és k5íf&Mi áltttatú­sokat a kg^tt$á a y« Mt bfe oa eaxk&tdl. m*É it Utíáá liniirirn^ vállalja umk vewWsét, lebm^^át. rilenór­Jéaéá é* éfaM>m jbg!aSfa»at a bank­flsiaám. áfárai. Gyermekkabát, ruhaujdonságok Katz Gizellánál. m Kovács szén pható Marfon Emii és Molnár, K. iiám. 1324 üp- is motorolajak^ Karbid, príma tscÉeics, lakkot valódi UpolajfirnlsbeR tői ölt fes­tékek minden sÉien, amerikai szappisfizö szóda legsrösebfe 130 faloi(4li,zsir8délioz1i|.sóda) Áüa^dóen kaphutő arüll Saenon ife@iékuzietélseft Nyosaatott Jóba Eiek k^tKlajdonos köűitayomdéjábsiH, Nyiregyházáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom