Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 48-72. szám)

1921-03-01 / 48. szám

2 1921. március 11. Figyelem! Szolid szabott árak! co Figyelem I Elsőrenűü kézimunka gjártMiyu lack, antilop, sárga bagaria és chewro kivágott mollye spanglis és fűzős félcipők a legelegánsabb fagonokh&n, nagy^ választékban megérkeztek Cipő különlegességi Áruház, Rákóci-utea4 Körülbelül 1400 wíggon S800 kaloriás az év foljaaiáa franca sb uszály % Komi rom Ajánlatok az egészre vagy waggontéielenkint „Fűtés" alatt március 4 ig a kiadóba küldendők. Borsodmcgyei községben 532G öl balteiktn, 3 szoba, 1 éléskamrából álló caerepes lakóház, különálló konyha, magtár, pince és sertösőllal, aeép gyümölcsfákkal Ugyanott 913 •' öl t«rü leten 2 istálló, 1 gépsain, ogy nagy épület 5 helyiséggel, beszerelve olaj- és kásamalom, melynek meghajtó gépje, egy darab 15/it-m kifogástalan működésű Bolinder nyersolajmotor. A fentiekhez tartozik még 8 katasztrális hold I. osztálya föld, egy kis négy soros ssöilővel mis Yillskt miatt azonnal eladó. Érdeklődök forduljanak felvilágosításért Káposzta Antal gépészhez, Polgár. 10 9« & Szabolcsi Házasságkazvctitő intézet házasságokat közvetít a legmagasabb k<ír$kig Leányokat férjhes ad, férfiakat megnösit a legszigorúbb titoktartás mellett. (1100) Közép-utca 17. sz. gazdaság feloszlása miatt minden­féle gazdasági eszközök, gépek, szekerek ekék, berenák, vetőgé­pek, tárcsák. Motor, féderes kocsi, taligák stb. Cim a kiadóban. nl 3 Egy téglamestert keresek aki kora tavasszal elvállalja ta­nyán tégla kivetését és égetését. Cimét a kiadóba adja le. 999 APRO HETESEK 7 ftmttg wm l &>***méí. --Wr­lirTTPT 18 éren felüli nClLdl megbízható fiút felveszek. Diadal-mozgó. Egy teljesen jókarban levő szijhajtásos szecskavágó el­adó. Pacsirta*. 19. 1098 Felestartásra 2 magkocát, két tehenet és két növendék marhát elvállal Orosz Antal urad. irpán Rózsatanya. a. p. Görögszállás. 1093-2 Egy apAr, egy öeszerak­h&tó vaságy és egy kopir­préc eladó. Marsalkó Lajoa, Széchenyi «t S—a. 1086 Keresek negyedik elemista fiamhoz izraelita nevelöt vagy nevelőnőt. Zongorázni tudók előnyben részesülnek. Fizetés megegyezés szerint, ílein József, Szakoly. 1071 Gépészkováes állást karú uradalomba vagy ma lomb). Diesel-motor mellé. Kardos Lajos gépészkovács Tiwa lök. 1089 Eladó *gj gyalupad! és •gy 3 ajtós szekrény. Vécsev •tea. 40. 1033 így félviseltes féderes talyiga eladó. I osiuth-utea 71. szám. 1169 tgy Central Bobin szabó­gép eladó. lötvös-u. 19. Egy tisztességes mindenes szakácsnő 1-ére felvétetik. Tay Ádám «. 18. 1007 Ufy jókarban levő varró­gép eladó. Nádor-u. 35. így 16—17 éves fiatal leányt szobalánynak kere­sek. C m a kiadóban. 1099 Mosást vállalok házamnál, esetleg házhoz is megyek. Kert utca 6. 1097 Egy jobb szobaleány, aki nagyobb gyermekek felügye­letét is vallatná, felvétetik. Cim a kiadóban. 1127 Gazaasszonyi vagy sza- , Főzni tudó mindenesleány káesnői állást keres jobb : azonnal felvétetik. Cim a asszony. Cim a kiadóbaa. ] kiadóban, 1101 Azonnal beköltözhető 8 szoba, konyha, éléskamra és megMelő mellékhelyisé­f ékből álló ház eladó. — )sz611ő-u. 16 . 1048 Eladó egy egészen uj, 42-es Ideál cipő, fájós lá­buaknak előnyös, egy 42 es használt sárga füzőscipő, szürke posztó betéttel és ' egy 42-es sámfa. — Nagy cipész, Kiss ErnŐ-utca 2. : 1049 | Keresek magyar—német fordítót, kit szabad idejé­ben alkalmaznék. — Cim Szabolcs-u. 4. 1026 j Cipészsegéd, férfi és női j munkában jártas, állást ke- { res. C im a kiad ób an. 1021 \ Selyem-utca 41. számú ház eladó. Értekezni szem­ben 46. szám alatt. U 1306 Eladó 2 sifon, 2 éjjeli szekrény, 6 szék, 1 varró­gép. Virág-u. 23. U 1316 ' Női kihullott hajat ve­szek, mindenféle hajmunka készítését, ondolálást válla­lok. Bergerné, Szarvas-utca 9., bent az udvarban. 498 . Viaszt, sonkolyt bármily mennyiséiben ve»z a Sza- I bolcsvármegyei Méhészeti Egyesület. 260 . a Amerikai stoppoló gépe­men bestoppo'lok lyukas ha­risnyákat olcsón és szépen. Keskeny-utca 3. '919 Két fiatalember a város központjában bútorozott szo­bát keres. Cim a kiadóhi vaUlban. 1096 Egy rövid zongora eladó. Debreeenin. 19. 1226 Jómunkás kerékgyártó­segédet felveszek hetibér és ellátással. Csukás Károly, kerékgyártó, Nyírtura. } § j Eladó keveset használt 18-20 HP Már bemzinlo­komobil, esetleg hozzávaló szivógázgenerátorral együtt. Jakab János, Nyirpazony. U 13 n Épület alapozásához nagy­mennyiségű fehér kövem van Oroion, Harmados be­szállításra kapható. Ács­munkát vállalok. Faanya­gom van. Forró áesmeítec, Eötvös-utca 4. 1121 Fiatalembert németal ta­nítani ki vállalna ? Alapis­meretekkel már tisztában van. Címet „Akarat'' jeligére a kiadóba kérem, mely után az illetét személyesen fel­keresem. U 1336 Jókarban levő 3—4 mtr. szőnyeget keresek megvé­telre, esetleg kisebbet is. Cim az Ujságboltban. 1323 Elutazás miatt abroszok, törülközők és edények el­adók. Uj«zőllő-n. 36. 1111 Körte utca 11. Minin, egy 3 és tgy 2 szobás lakásból álló ház (gazdálkodónak al­kalmas) eladó. 1112 így szép nagy petróleum függőlámpa 1000 koronáért és ejy 12 személyes fehér hímzett abrosz, vadenat uj, 12 darab kis és 12 darab nagy szalvétával együtt el­adó 8000 koronáért. Cim az Ujságboltban. U 1328 2 tehertalyiga, egy 4tt literes zománcozott zsíros bödön és egy karikahajóz sülyeaztö gép eladó. Deb­receni-utca 29. 112® Körte utca 11. Minin, egy 3 és tgy 2 szobás lakásból álló ház (gazdálkodónak al­kalmas) eladó. 1112 így szép nagy petróleum függőlámpa 1000 koronáért és ejy 12 személyes fehér hímzett abrosz, vadenat uj, 12 darab kis és 12 darab nagy szalvétával együtt el­adó 8000 koronáért. Cim az Ujságboltban. U 1328 Orcgezési és képkerete­zéii munkálatokat ngy hely­ben mint vidéken ltgjutá­nyosabban készítek. Vastag tükrök és törött kirakatüve­geket a legmagasabb árért veszek. Grünstein Jenő, Viz­vtca 32. Ilit Yirág-itca 16. számú ház eladó nagy telekkel. Májú* 1-én beköltözhetS. U17 Orcgezési és képkerete­zéii munkálatokat ngy hely­ben mint vidéken ltgjutá­nyosabban készítek. Vastag tükrök és törött kirakatüve­geket a legmagasabb árért veszek. Grünstein Jenő, Viz­vtca 32. Ilit Yirág-itca 16. számú ház eladó nagy telekkel. Májú* 1-én beköltözhetS. U17 Egy darab 9 hónapé* íszőborju, egy darab 9 hó­napos kocasOldő és 3 darab 4 hónapos malac elkfltözót miatt sürgősen eladó. Belső­körut 20. 1111 Eladó egy »/« es benzin­motor 700-as cséplő, gyü­rts csapágyakkal. Debre­eeni-n. 67. 1122 Egy darab 9 hónapé* íszőborju, egy darab 9 hó­napos kocasOldő és 3 darab 4 hónapos malac elkfltözót miatt sürgősen eladó. Belső­körut 20. 1111 Egy alig használt 3—4 méteres ebédlőszőnyeg el­adó. Cim a kiadóban. 1114 Ebédlő és háló teljec be­rendezés eladó, Cim a ki­adóban. 1021 ügyes h i m 2 ö n ö h állandó munkát kaphatnak. HORN kézimunka-üzlet, 1104 Zrinyí Ilona-wtca 4. Kovács szén kapható Marfon Emil és ,« Széchenyi-tér moinar, 1324 „VÉNUSZ" Kozmetikai Intézet március hó 1-én megnyílik Bethlen­utca :5. szám alatt. Csak 6 hétig marad. — Tiz nap alatt eltávolítja a leg­makacsabb arctisztátalanságot, úgymint szeplöt, májfoltot, mittesert, pattanást. Hajszálakat in nden utónyom nélkül kiirt. Arc masszás jutányos bérletben kapható. Selejtezett rongyot nagyobb mennyiségben vesz a Jóba-nyomda. Nyomatott síőisa Elek la^íuíajdonos köoy?nyomdájában. Nvireevházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom