Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-06 / 29. szám

1921. február 6 JN^ÍRfflDÉBL' 7S 5 ? olt csakis jó cipőben jelenhet meg. • Tekintse meg tehát raktárom, hol óriási választékban találhat l&ck, antilop, szürke és schewreaux üiva­gott cipőket. — Férfi, női és gyermek box, schewreaux és sárga cipők min­den minőségben és nplifcnh Ifboűf o iP ö é s divatáru üzleté­nagyságban kaphatók UclilOÜII UU£üGi ben, Ráfeóoxi-u^oa 4. sz. Pályázati hirdemény. Nyirpazony község elöljárósága furott kut építésére pályázatot hirdet. A kut túrásánál fel­használandó a régi furott kut kiszedhető alkat részei is. Felhívatnak a pályázók, hogy költség­vetésüket Nyirpazony község elöljáróságához február 12 ig adják be. A feltételr-k bővebb megállapítása február 14-én tartandó képviselöteitöleti gyűlésen lesz, hol a szerződés is megköthető. 812 Elöljáróság, Gyári áron alul szállítok négyéves töltésö Hőlle pezsgőt egyes ládánként és utánvéttel. Egy láda 60 öreg á 120 — K ingyen láda csomagolással. Auslander H. pezspagyMedő, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 17. szám. Telefon 174—82. 591 A Bocskay-utca végén 2400 D-öl területű házhelyeknek vagy kertésze^ cél­jaira különösen alkalmas terület, mely Pür két utcára nyilik parcellázás alá kerül Felvilágosítással a tulajdonos Nyíregyháza, Inczédy-sor 7. szám ala't szolgál. 550 ^ Fényképeket! 1 = 1 n a legizlésesebb s a legszolidabb árban <f 2 készítek. =t >X j Felvételeket kívánatra házaknál 3 " is eszközlök. § ö pr Utazási igazolványokhoz » w képeket 3 óra alatt készítek. n LM legmagasabb összeget fizetem annak, EEEEEE ki engem juttat a város belterületén. Cim a kiadóhivatalban. 636 Értesítés. cipész mülyemet Széchenyi-ut 2. szám alá helyeztem át a Nyír­viz'palotával szembe. Rabati Józset 598 cipész. Gépolaj, motorolaj, karboleum, kátrány, fcarb'd, sárga kocsikenőcs testén és lakkok. Amerikai szappen­főző szóda legerősebb 130 folos. Állandóan a legolcsóbb napi áron kaphatók Srüll Simon festékuzletében — Minden könyvujdotuág kapható tf> UJságboltbMi. j Gyógyáruk, Kötszerek, Fertőtlenítő szerek. Lisoform, Carbol, Creolin Quaisia forgács, kénmáj, káli szappan, torábbá illatos szappanok, szájvíz, fogpaszták, Íi l ptC7Prf>k dekatzámra is kimérve, Eau de Cologne, különféle minőségben és az összes li-dlolBI Gr, S Zakba vágó cikkekben a legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás. Földes Márton Arany-Kereszt drogéria :: Nyíregyháza, Városházépület :: vasáru, mezőgazdasági, műszaki és háztartási cikkek kereskedése, ivi fP íl^h fl 7 íl Patkósarok, patkószeg,épületvasalások, keretezettfürész­II 111 S y y II ö L d; lapok, Weisz-féle gjaluk, fúrók és egyéb szerszámok, Royal-épIllet, marhalánc vedrek, zabiák, ezenfelül nagy választék KossuMcával szemben, im mezőgazdasági vasáru és mindenféle tiárartási cikkekben : «5 SL> (D o c o 9U A n. é. közönség szíves pártfogá­sát kéri Gsépány Jenő fényképész, Nyíregyháza, Bessenyi-tér 7. szám 164 (Megyeháza mellett) Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal is sz kirendeltsége Vay Ádám-utca 9. sz, Ajánl szőlőbirtokosoknak nagy ós kis­kereskedőknek "V99 fokú eredeti liensingl ézgá.liczot hordótételekben és Extra Prima Mayunga Raffiáf bólonkónt napi áron. 609

Next

/
Oldalképek
Tartalom