Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-05 / 28. szám

1911. február 5 JfWíWíDÉK. Bálba készül ? Tekintse meg tehát raktárom, hol óriási választékban találhat lacls, antilop, selyem, szürke és schewreaux kirá­gott cipőké*. — Férfi, női és gyermek box, schewreaux és sárga cipők min­den minőségben és QgyjgQjj Jg^ggj c iP ö divatáru üzleté­nagyságban -kaphatók ben, Rálióczi-utoa 4. sse. Pályázati hirdemény. Nyirpazony község elöljárósága furott kut építésére pályázatot hirdet. A kut túrásánál fel­használandó a régi furott kut kiszedhető alkat részei is. Felhivatnak a pályázók, hogy költség­vetésüket Nyirpazonv község elöljáróságához február 12 ig adják be. A feltótelek bővebb megállapítása február 14-én tartandó képviselőtestületi gyűlésen lesz, hol a szerződés is megköthető. A Bocskay-utca végén 2400 D-öl terülstü házhelyeknek vagy kertészet cél­jaira különösen alkalmas terület; mely 612 Elöljáróság, Fényképeket <n 23 fefl ő N öi két utcára nyilik parcellázás alá kerfil. Felvilágosítással a tulajdonos Nyíregyháza, ínczédy-sor 7. szám a!a't szolgál. 550 Garantált elsőrendű rézgálicz (O a> £ >> ca o » O C o a s fii »» n c s T < B> o sr a legizlésesebb s a legszolidabb árban készítek. Felvételeket kívánatra házaknál is eszközlök. Utazási igazolványokhoz képeket 3 óra alatt készítek. A n é. közönség szíves pártfogá­sát kéri (hépatiy Jenő fényképész. Nyíregyháza, Bsssenyi-tér 7. szám 164 (Megyeháza mellett) Scháchter Aladár adásvételi közvetítő irodája llfirigyttza Cnagy takarékpéuzt. átjáró udvar) Kivetkező ingatlanok eladására megbízásaim vannak: A város központján 8 szobás urilakás, udvara közepén parkírozva, melyből május elsején 4 szoba, fürdőszoba, minden mellékhelység­gel, elfoglalható, sürgősen eladó. 4 szobás urilakás, május 1 én elfoglalható — piachoz pár percnyire van, olcsó árért meg­vehető. 140 hold kitűnő búzatermő föld lakással, mely Nyíregyházához egy' órára fekszik, eladó. 6 hold szőlő villával, közvetlen Sóstó fürdő mellett eladó. Közel Nyíregyházához egy jókarban levő pajta kitűnő anyagból, eternittel fedve, eladó. Ujfehértó és Érpatak között 5 magyar hold föld, sző őnek kitűnő, melyből már I hold termő, körülfásitva akácfával, jutányos árban eladó. Budapesthez közel, fővonal mentén mintegy 40 katasztrális hold, melyből 17 kat. hold kitűnően beültetett szőlővel, többi szántóföld, uri lakással és mindenféle melléképületekkel meglepő olcsó áron megvehető. Értesítés, cipészmülyemet Széchenyi-ut 2. szám alá helyeztem át a Nyir­vizpalotával szembe. Babati József 598 cipész. kapható a 585 Fűszer és Gyarmatáru H-I.-nál, Könyvelésben jártas gyors- ós gepirókisasszony 5 felvétetik helybeli áruosztály í r.-t.-nál. Cím az Ujságboltban 1153 fagygyuból készült háziszappan, 72 korona kilogrammonkint. — Ugyanott egy jo megjelenésű vidéki ügynök keres­tetik. Liliom-utca 28. szára. 1157 Eladó" az ujkisteleki szőlőben 888 kvadrát kitünti fekvésű szőlőföld, körülbelül 300 kvadrát termő szőlővel. Ugyanott 12 hektó' bor eladó. Értekezni lehet: Kígyó-utca 5. sz. a. 624 U PILISE" éttermek, kávéház r nbfft Vb és pinceborozó 33 Budapest, -út 43. szám alatt. A Rákóczi-üt és Csokonay-utca sarkán, a József körúttól a Keleti pályaudvar felé pár lépésnyi távolságra, a fővárosi forgalom gócpontjában, ahonnan minden a legrövidebb időn belül megközelíthető. — Villamos megálló. Sovánka Gyuri minden este teljes zenekarával muzsikál Telefon : József 125-01 Szabolcsiak találkozóhelye! Szabolcsiak részére külön asztal van fentartva* Előzetes távirati, vagy telefonértesítésre szoba rol a lehetőség szerint gondoskodunk. — Kitűnő magyar konyha, elsőrangú kiszolgálás, finom italok, állandóan kellemes légfűtés. — Szolid árak. &ix*endL*3lt&ege Vay Ádám-utca 9. sz, Ajánl szőlőbirtokosoknak nagy ós kis­kereskedőknek 3 8/OQ fokú eredeti liensingi rézgá,llczot hordóiételekben és JExtra Prima Mayunga,Raffiáf bálonként napi áron. 609

Next

/
Oldalképek
Tartalom