Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-298. szám)

1920-10-10 / 232. szám

1920. október 10 Mme Fischer Marianne bécsi divatteR»m@ Dessewffy tér 10. (színházzal szemben, Elsőrangú angol és francia ruhák készítését vállalom. 15.000 K-át fizetek annak, ki a város központjában levő 2 szép nagy és tiszta szobából és mellékhelyiségekből álló lakásomat elcseréli legalább 3 szoba vagy 2 szoba és előszobából álló megfelelő lakással. Értekezni Márkus Sándor, Royal szálloda. 3296 Napraforgómagból olajat ki­ütünk és magot a legmaga­sabb áron veszünk. „Júlia" nyalom. Felhívjuk a nagyérdemű úrhölgyek figyelmét, hogy a legújabb* női ruha modellek megtekinthetők 8—9— 10-én Károlyi­tér 3. szám alatt. 3310 PYIW&X budapesti aoi divatszal on. Scháchter Aladár adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza (nagy takarékpenzt.átjáró udvar) Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: 100 m. hold elsőosztályu buzatermőlöld, kis­vasút mentén, dzonnal megvehető. 2V* hold kitűnően beűltétett szőllő uri lakás­sal, a Sóstó mellett eladó. 13 m. h. szőllő Sóstó-telepen gyümölcsössel olcsó árért eladó. 4 szobás uriház mellékhelyiségekkel, vétel ese­tén azonnal beköltözhető, olcsó árért eladó. Megbízásokat ugy házakra, mint földeikre el­fogadok. 1705 Oros községben eladásra kerfil többrendbeli zsellérház telekkel. Tudakozódni lehet ugyanottan Kállay Jenőnónéi. 3338 Villanycsillárokhoz selyemernyőket megrendelésre ízlésesen ké^zit j * HERSKOYITS GYULA elektrotechnikai vállalata Nyíregyháza. \ 3S50 Apró hirdetések Apróhirdetés után érdeklődőknek, csak válaszbélyeg vagy levelezőlap be­küldése melleit válaszolhatunk. öt bárka burgonya vagy répahordáshoz és egy négyes szecskavágó, mind kifogástalan állapotban. Cim Ujfehértó, Kapitánytanya. 3288 Orosi nagy kertben 1233 négyszögöl jól kezelt szőlő eladó. Értekezhetni özv. Kállay Jen'őnénél, Oros. 3339 Válogatott téli fajalma nagyban és kicsinyben kapható: Helmeczy főszer- és csemegekeres­kedés, Nyirvizpaiota. 3346 Palina pnisarok, világM SutaoU-cipő­Lpím fekete, fehér ős sárga színekben, bőr nt IsSSIji és posztó komótcipők minden nagy­ságban, bőrgamasnik; cipősámfák, cipőfűzők kaphatók Hungária cipőgyár üzletében, Nyír­egyháza, Zrínyi Ilona utca 5. Demecserban, Gross Soma gazdaságában mint­egy 4—5 ezer kéve idei vágású nád és gyékény eladó. Jelentkezni lehet Demecssr­ben, a gazdaságban. 3220 Pusztára keresek egy tiszta, rendes jobb főző­nőt, ki önállóan főz és a baromfiakat kezeli. Ugyanide kell egy rendes tiszta konyhaleány, fizetés megegyezés szerint. Cim a kiadóban. 3232 Damen hajtókocsi, teljesen uj. eladó. Felvilá­gosítást szívességből ad dr. Guttmann Zsig­mond ügyvéd irodája. 532 A Bocskay-utca 5. szám alatt kézimunka elő­nyomdát nyitottam, hátul az udvarban. Ugyan­ott házikoszt kihordásra kapható. 3304 Kosztümöket, női és gyermekruhákat és alakí­tást vállal Farkasné, Ko3suth-utca 33 3294 Jő családból való fiu tanulónak felvétetik Wirtschafter Ármin vaskereskedő. 3287 A nyíregyházai Máv. élelmezési kerület cipész­műhelye 2 vagy 3 cipészsegédet keres. Jelent­kezni lehet az állomás élelmezési irodájában bármikor. 3285 Veszek fekete kócsagot ós paradicsom­tollat. Cim az Ujságboltban. 534 Reismann Samu kerestetik. Vincellér január 1-ére Ujságboltban. kótaji szeszgyárába alfőző 3311 Cim az 543 állást keres. Jó bizonyítványokkal rendelkező nős ember uradalomban kulcsári v&gy gazdai állást keres. Deutsch Vilmos, Nyirvaja, Rákóczi­tanya. 3301 Inteligensebb fiatal nő házvezetőnői állást keres falun, esetleg helyben. Cim a kiadóban. 3330 Gazdatiszti állást keras hosszú bizonyitványnyal január 1-től Braun Sándor, öpályi, Sz&tmár megye. 3315 25 évi gyakorlattal biró gazdatiszt 22 éves fiával ispáni vagy kulcsári állást keres. Winkler Lajos, Apagy. 3325 Pianinót keresek bérbe. Cim ban. Jókarban levő varrógép eladó, boltban. a kiadóhivatal­3334 Cim az Újság­545 Gyümölcsfaoltvány, télire elrakni való zöldség kapható a kórházutcai kertgazdaságban. (Csapatkórház mellett.) Ugyanott cserepes és vagótt virág is kapható. 542 Árvácska, Nefelejts, Százszorszép, Szegfű, stb. palánták őszi ültetéshez kaphatók Kórház­utcai kertgazdaságban. Csapatkórház mellett. 544 Eladó egy finom selyem uj szalongsrnitura, egy teásaszta], lószőrmatrac, egy ebédlő­dívány, egy uj diványtakarő. Megtekinthető Ujszőilő 56. sz, alatt. 3314 Egy ügyes kifutó hetes felvétetik az Arany­Kereszt drogériában. 3317 Cipészsegéd, ki a női és férfi cipőmunkában jártas, állást keres azonnali belépésre. Cim Kovács János, Ér-u. 42. 3318 Egy jókarban levő keveset használt sárga hajtó­kocsi eladó. Megtekinthető Honvéd-utca 20. 3324 Orosi határban, haraagodi dűlőben kettő csa­lád részére lakással biró 72 holdas tanya­birtok felébe kiadó. Feltételek Nyíregyházán Kállai-utca 25. alatt megtudhatók. Ugyanott trágya kihordásra egy teher homokért cserébe adatik. 3268 Eladó egy 8 HP Máv. benzin cséplőkészlet, egy könnyű 4 HP Marschal gőzcséplőkészlet, egy 6 HP benzin cséplőkészlet, egy 42 colos és 38 colös malomkő hozzávaló vasrészek­kel, gyűrűs csapágyak, agy körfürész, egy­lovas kis kocsi ós egy taliga. Jakab János­nál, Nyirpazony. 3267 Elcserélném egy szoba, konyha ós spájzból álló lakásomat, ugyanilyenért. Cim Szarvas­utca 45. (Az udvarban hátul.) Minden elfogadható ártért eladók 2, 3 ós 5, hónapos malacok hónapos malacok. Vásár­tér sor 2. Okleveles izr. tanítónő éves bizonyítványokkal állást keres. „Tanítónő" Zrihyi Ilona-utca 6. 546 Csertő Józsefnél két cipészmunkás felvétetik. Fizeték megegyezés szerint. Érdeklődni lehet Debreceni-utca 4. szám. Ugyanott egy fél­nyilas szőlő eladó. 546 1 pár sj magas 36-os női cipő, Cloth esernyő, szobacloset, 3 petróleumlámpa, két leány­kabát eladó Cim az Ujságboltban. 547 Teljesen uj férfi fekete télikabát középtermetre eladó. Cim az Ujságboltban. 548 Csütörtök reggel elveszett a vasúti állomáson egy barna bőrtáska Megtalálója illő jutalom­ban részesül Kövér bádogosnál, Zöldség-tér 548 Egy újonnan készült sezlon-divány eladó Kis­teleki-utca 18. 550 Egy jőmunkás borbélysegéd azonnal belépéhet Dobrovolszky Károly üzletébe, Dombrád. 551 Egy selyempaplan eladó. Cim a kiadóban. 3286 Inteligens főzni tudó leány házvezetőnői állásfe keres magányos urnái vidéken. Cim a kiadó­hivatalban. 3340 Modern uriház eladó, mely tiszta téglából épült 3 szoba, előszoba, konyha, kamara, és pincéből áll. Cim a kiadóban. 3341 Tiszt urak figyelmébe! Egy kék huszártiszti mente szőrmebélé#sel ós gallérral és egy atilla jutányos áron eladó. Megtekinthető Szentmiklóssy Zsigmond szűcsnél, Csillag­utca 24. szám. 3342 Kvanduk Gyula debreceni zongorahangoló meg­érkezett. Zongorahangolást és javítást hely­ben és vidéken vállal. Előjegyzéseket Ferenczi­féle könyvkereskedés elfogad. 3343 Különféle bútorok eladók. Déli órákban meg­tekinthetők. Cim a kiadóban. 3345 Többféle lakatos 53 sz. alatt. szerszám eladó. Szarvas u. 3344 Egy mindenes bejárónő azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. 3309 A piacz közelében egy modern uriház eladó. Ugyanott 2 drb diófa éjjeliszekrény eladó. Cim a kiadóban. 3348 Egy 20—30 éves megbízható ember hetesnek felvétetik. Jelentkezni Kiss Károly cégnél. 553 Elcserélném egy szoba, konyha, speizból álló lakásomat ugyanilyenért, esetleg kétszobásért Ugyanott eladó egy öltöny férfiruha, grammo­fon és egy kályha. Keskeny utca 10. 552 Használt nagy szabógépeket vesz jó vagy rossz állapotban Kuharek mülakatos, Nyirvizpaiota. 3353 Nagyobb mennyiségű marha- és sütőtők eladó. Fogháziroda.* 3352 Az orosi kúrián eladásra szánt bútorok Nyír­egyházára lettek beszállítva és Dessewffy­tér 15. szám alatt megtekinthetők és meg­vehetők. . 3351 Kétkerekű féderes kocsit keresek megvételre esetleg lóval és szerszámmal együtt. Fekete Bátor, Korona-szálloda. 554 Gépő?,zkovács, Aki Stock-rendszerű szántógép kezelésében jártas, esetleg azonnali belépésre ajánlkozhat Lichtmann Lukács Vilmoshoz, Nyíregyháza, Széchenyi-tér 3. 3356 Virág-utca 15, szám alatti ház eladó. Vevő 1920. EOV. 1-én beköltözhetik. Értekezhetni ugyanott. 3357 Nyomatott lóba Ilek kpíElajdoűos könyfnyoradájáfcaa, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom