Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-05-28 / 42. szám

42-ik szám JMYímrxBÉK 1916. május 28. 3 Mária Kisvarsány, Hovanyecz János és Erzsé­bet Ujfehértó, Erdész György Nyiracsád. 600 koronát jegyeztek Mátyás Eszter és Erzsébet Dotnbrád, Mészáros Ilona és társai Magy, Feczisin Miklós Nyírkárász, Bereczki András és Zsófia Büdszentmihály, Bacsó János Timár, B. Tólh Menyhért és Mária Nagyvar­sány, Balogh Antal és Ferenc Vasmegyer, Kántor Sándor és társai Dögbe, Mézes Gábor Polgár, Siető Lajos Tiszadada, Módis Ilona Nyiracsád, Bóz Antal és Mihály Nagyhalász, Meder Julianna es József Bercel, Csizmár János Buj, Orosz András. Nóvák Anna és litván Kenézlő, Valent András Nyíregyháza. 550 koronát jegyzett Schwartz Mózes Dombrád. 500 koronát jegyezlek Főgimnáziumi ifjú­ság, Barnák Mihály, Bencze József, Friedmann Bertalan, ifj. Pozsonyi György, Kovács András, Weisz Jenő és neje Nyíregyháza, Farkas János Kisvárda, Pál Anna Dombrád, Halász János és társai Eszeny, Wittmann Sándor es Klára Gelse, Huszár János Polgár, Treki József Polgár, Ragany János Ajak, Kulin József Nyirgelse, Asztalas Áron Beszterec, Weinberger Albert Tiszabercel, Balla Bertalan és János Znlkod, Ehrenberg Izsák Kemecse. 450 koronát jegyeztek Horváth Lajos Ibrány, Nagy Kálmán Dombrád. 400 koronát jegyeztek Állami tanítóképző ifjúság segítő egyesülete, Ruzsínszki András, Lippa György Nyíregyháza, Breuer Erzsébet Uj­fehértó, Nyíri Antal Kék, Hudák Anna Balsa, Janis Ferenc Jéke, Ureczky Sándor és Barna Nyírbátor, Sz. Kiss Eszter Büdszentmihály, Szabó János és Ferenc Nyirmártonfalva, Jaro­csák András és Julianna Nagykálló, Bolega Péter és Sándor Nyiracsád, Tólh Mária Kisvárda, Stéger Károly Veresmart, Barna Miklós Komoró, Rozenberg Zoltán Dombrád, Lénárd Sándor Nyírbátor, Tóth Erzsébet és Vilma Kemecse, Balogh Anna Kótaj. 350 koronát jegyeztek Leskó Bertalan Tiszaeszlár, Fófik Borbála Fényeslitke, Balázsy György Dombrád. 300 koronát jegyeztek Varga Pálné, L^ufer Imre, Heller Dániel Nyíregyháza, Dudás Mária Királytelek, Barna János Vaja, D. Tóth Mihály Bökőny, Madai József Nyírbogát, Sebők József Eszeny, Kovács Verona Polgár, Grósz Irén Rakamaz, Mercs Flóra Nyiradony, Fintor Teréz Kótaj. 250 koronát jegyeztek Tóth Juliánná Kis­várda, Kozics Magda Kisvárda, Mitru Mária Laskod, Papp Soma Kisvarsány, — Dévai Sándor Kisvarsány, Kovács Balázs Eszeny, Kis G. Lajos Ujfehértó, Mester Mária Ujfehértó, P. Kovács János Ajak. 200 koronát jegyeztek Jakab János, Palánki János, Krusák József, Zimcnyi Gyula, Szatmári Dániel, Fodor Frigyes, Valent Bálint Pál, Fried Sámuel Nyíregyháza, Hegyes Pál Nagyhalász, Drobik Sándor Kisvárda, Simon Borbála Anarcs, Bucsku Mária Nyirmihálydi, Czövek Béla Komoró, Prekup Ilona Ujfehértó, Gyenge Emma és Mária Nyírbogát, Szabó Mária Kisléta. Szőke Antal Nagyhalász, Ács Mihály Piricse, Illés Mária és Flóri Nyiradony, Molnár András Nyirjákó, Balla Piroska Tiszakanyár, Bródi Juliska Nyírbátor. 100 koronát jegyeztek Hook Gusztáv, Gyene Ernő, Frank József Nyíregyháza. 50 koronát jegyzett Demeter Etel Mária­pócs. A Szabolcsi Hitelbanknál: a negyedik ha­dikölcsönből az eddigi jegyzések 2.717,800 K-t tesznek ki. Ujabban a következők jegyeztek : 594000 korona Szabolcsmegyei takarék­pénztár Nagykálló bejelentése. 500000 koronát jegyzett özv. Kubinyi Istvánné. 160000 korona Büdszentmihályi gazdasági és kereskedelmi bank bejelentése. 80000 korona Büdszentmihályi takarék­pénztár bejelentése. 58000 koronát jegyzett H. D. 50000 boronát jegyeztek Büdszentmihályi gazdasági és kereskedelmi bank r. t. és néh. Garai Kálmán örökösei. 43050 koronát jegyzett Balkányi Tkpt. r.-t. 25000 koronát jegyeztek Engel Farkas Nagyhalász és H. F. 22000 koronát jegyzett Kereskedők és Iparosok Hitelszövetkezete. 20000 koronát jegyzett Stein Testvérek Csobaj. 10000 koronát jegyeztek Kiss Sámuel, Friedmann Kálmán Dombrád, Schwartz Jakab Nyirvaja, Kovács László, Fisch Mihály Kótaj, N. N. 5000 koronát jegyeztek Földes Mór, Sz. F. Henzsely András, Loci Zsuzsánna. 4000 koronát jegyeztek Lipa András, Tóth Jolánka, Roma Jánosné Nyírpazony.| 3000 koronát jegyzett Greksa Lajos Király­telek, 2000 koronát jegyeztek Holecskó Mihályné és Tarczali Mária, Rót Zsigmond, Papp Lajos, N. N. Ernstein Lipót, Rónai Jenő, dr. Erdőhegyi Lajos Dániel Miklós (harctérről), Dr. Dániel Sándor (harctérről), Miskolczy Mihály, Blis­tyán Pál. 1000 koronát jegyeztek Friedmann Test­vérek cég, Mocsán Jánosné, Fried Lajos Nagy­halász, Hrenkó Mihály. 950 koronát jegyzett Kiss Eszter. 800 koronát jegyeztek Csobai József és Testvérei, Huczmann Juliánná, Huczmann Ilona. 600 koronát jegyzett Bartos József. 500 koronát jegyzett Kovács Józsefné. 400 koronát jegyeztek Miholecz Lajos, Berger Éva, Balogh János Kótaj, Vitovszky Erzsébet. 300 koronát jegyzett Helmeczi Ferenc. 200 koronát jegyzett Hudák Zsuzsánna. 100 koronát jegyzett Bacsó József. A Nyirvidéki Takarékpénztár r.- t.-nál: 10000 koronát jegyzett Hauffel Lajos Nyír­egyháza. 5000 koronát jegyeztek Grósz Miklósné. Zoltán Margit Gsonkapapi, Radó Adolf Kisvárda és N. N. Nyíregyháza. 2000 koronát jegyeztek Kemény Ignácz, Lovász Dezső, Nyiregyházi hadifogoly veszteg­zárállomás őrkülőnilménye. 1000 koronát jegyzett Wirtschafter Ottóné Nyíregyháza. 100 koronát jegyzett a Nyiregyházi ref. elemi népiskola. A Kereskedők és Iparosok Hitelszövetkezete: 10000 koronát jegyeztek I. A. és G. D. 3000 koronát jegyeztek Malachovszkyné Puskás Jolán, Burger János, N. N. 2100 koronát jegyzett Rotschild Magda. 2000 koronát jegyzett Ungár József. 1800 koronát jegyzett Stark Ignácz, K. I. Stark Hermanné. 1500 koronát jegyeztek Barucha Pál, Ga­bulya Mihály, Kelemen Károlyné, Schwartz Ede, Ungár Menyhért, Haissinger Viktor. Zaján János, Glück Mór, Glück Berta, Irén, Margit, Juliánná, Károly és Edit. 1200 koronát jegyeztek Ungár Erzsébet, Büllesbach Péterné, Katz Gizella. 1000 koronát jegyeztek Szántó Ernő, Bur­ger Erzsi, Wirtschafter Ármin, Friedmann és Társa, Róth Ferencz. 900 koronát jegyeztek Friedmann Olga, Erzsi, Irén, Adolf, Béla, Menyhért Amália, Füredi Vilmos, Epbinder Károly, 600 koronát jegyeztek GrünJJózsef, Gasper József, Karner József. 500 koronát jegyzett Glück Mór. 400 koronát jegyzett Vajda Jenőné. 300 koronát jegyeztek Szakács József, Fuche Vilmos. Schönfeld Ádolf, Kohn Irénke, Burger István, Rosenthal Ilonka, Borbély Sámuel, Szepsy József Kék, Nemes Árpád Nagyfalu, Bogara Györgyné, id. Deutsch Adolfné, Rosenthal Gábor, Irsai Anna Mária. 200 koronát jegyzett Polgári fiúiskola. 150 koronát jegyeztek Grün Lipót, Rosen­thal Miklós, Rosenthal Tibor, Rosenlhal Ernő, Kemény Zsigmond. 100 koronát jegyzett K. L. 50 koronát jegyzett Papp Józsefné Ibrony. A Balkányi Takarékpénztár R.-t.-nál 2000 K Lichtman Mayer Balkány, 10000 K Vöröskereszt Egylet Balkány, 10000 K Gödény László Balkány, 10000 K Gödény István Balkány, 10000 K Szentmiklóssy László Szakoly, 5000 K Fried Józsefné Balkány, 2000 K Klein Zoltán Balkány, 5000 K A Balkányi Takarékpénztár R-t. saját számlájára, 2000 K dr. Törők Ferecné Balkány, 4000 K Csillag Benő Balkány, 2000 K Lichtman Ferenc Balkány, 200O0 K Rósinger Imre Balkány, 5000 K Bárány Mórné Debrecen, ;200 K Győri Bella Szakoly, 8000 K Csillag Hermán G^szteréd, 400 K Balkányi Gyuláné Balkány, Tótszegi István, özv. Pellei Lászlóné Balkány, 4000 K Rósinger Simon Bal­kány, 400 K Fiied Józsefné Balkány, 600 K Reinitz Menyhért, 100 K Bakos Ottilia Balkány, 2000 K Nagymáté Albert Balkány, 2000 K Ster József Balkány, 1000 K Klein Sámuel Balkány, 4000 K Popper I^nác Balkány, 200 K Pető Imre Balkány, 1000 K Goldstein Ignác Geszteréd, 800 K Mezőssy László Nyirgelse, 500 K Szabó Zsuzsanna Balkány, 2000 K Wert­heimer Hermán Balkány, 1000 K Szatmári Lajos Balkány, 500 K Bokor Ignác Balkány, 10000 K Bay György Szakoly, 1600 K Komlóssy Bálintné Balkány, 15000 K Gencsi Bála, 1000 K Beöthy Bálint Balkány, 4000 K Rósinger Hermán Szakoly, 4000 K Gencsy Ferenc Nyiradony, 1000 K Kovács István Szakoly, 10000 K Scleicher Ferenc Balkány, 3000 K Rósinger Barta Szakoly, 1200 K Lengyel Erzsébet Nyirgelse, 100 K Rósinger Ibolya Szakoly, 2000 K Rósinger Mór Szakoly, 4000 K Rósinger Ignác Szakoly, 600 K Cseh Irén és testvérei Szakoly, 100 K Serbán János Balkány, 300 K Csikós István Balkány, 200 K Biró Albert Szakoly, 600 K Perjét Ferenc Balkány. Róth Albert Lövöpetri által jegyeztek: 4000 koronát Bezzeg Imre, 700 koronát Tóth József, 500 koronát Tóth László, Szentmiklósi Károly, id. Molnár András, 400 koronát Rákóczi Pál, 350 koronát Jambrik János, Hévik Gyula, Miklovicz Gyula, Tólh István, 300 koronát Véső János, 200 koronát Balogh Sándor, Makiári Dá­niel, Kói Ferenc, 100 koronát Kiss Sándor, ifj. Süveges, Kálmán, Szentmiklósi Ferencné, Molnár Bá­lintné, Bartha Ferencné, Makiári Lajosné, ifj. Molnár Andrásné, Makiári Ferenc, Pálóczi Pálné, Faragó Károly, Dévai Sándorné, Szőke Sán­dorné, Molnár Ferencné, Batári Mihályné, Tar András, Molnár Pálné, Makiári Ödönné, Sz'ent­miklósi Andrásné, Kis Gyula, Makiári Béni, 50 koronát ifj. Tordai Józsefné, id. Tordai Józsefné, Tóth Lajos, Schwartz Ignác. Beszterecsen Sümegi Lajos tanitó által a kö­vetkező jegyzések történtek: 7000 koronát Píiska József, 5000 koronát Asztalos Áron, 3000 koronát Ducs György, Farkas Ta­másné, 2000 koronát Kántor István, Kántor Sándor, 1000 koronát özv. Ballay Ádámné, id. Papp József, 600 koronát Kulcsár József, 500 koronát Liszer Leopold, 200 koronát özv. Váradi Dánielné. A Madai Népbank r.-t-nál a következő jegyzések történtek: 23000 K-át jegyzett Bay Ferenc Nyirmada. 12000 K-át jegyzett Grünberger Albert Nyirmada. 7000 K-át Fülbp Lajos Pócspetri. 6000 K-át Schönwald Áron Nyirmada. 5000 K-át Grünwald József Vaja, Klein Béla Nyirmada, Frankéi Ernő Pócspetri. 4000 K-át id. Csoba István Nyirmada, Jancsó Andrásné, Kleinman Mór P.-dobos. 3200 K-át K. Juha János Pusztadobos. 3000 K-át Jurkinya András, Gólya Józsefné Pusztadobos. 2000 K-át Bay Lajos, Kovács János, N. Csoba István, Weisz József Nyirmada, Kapolka

Next

/
Oldalképek
Tartalom