Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-02-15 / 14. szám

13-ik szám. JSFiríRyiDÉK. 1914, február 12, 9 Erzsébet r. kath., Btlog László r. kath., Mol­nár György ref., Katonka Sarolta Erzsébet ág. h ev., Varga Zoltán r. kath., Grósz Irén izr., Koczka Erzsébet ág. h. ev.. Szojszi Mike Sán­dor Lajos ref., Babicz Zsuzsanna ág. h. ev., Turcsán János ág. h. ev. Lutovszky Ágoston Lajos r. kath., Ghalupka Julianna ág. h. ev., Szurovcsák József ág. h. ev., Makula Anna r. kath., Ferencz Irén ág. h. ev., Házasság. Horváth Árpád Béla István r. kath., Kalas Julianna ref., Ifj. Kenyeres Sándor ref., Szabó Borbála ref., Timkó József ág. h. ev., Garaj Julianna ág. h. ev., Ifj. Barta József g. kath., Hudak Anna g. kath., Hrabina Mihály r. kath., Holecskó Erzsébet r. kath Farkas Gyula ág., h. ev., Kaszner Emma ág. h. ev., Koleszár László g. kath., Fekete Emma ref., Borgida Győző izr, Mitternacht Berta izr., Fetlman Hermán iz., Weiszberg Aranka izr., Klafter Henrik izr., Auszlánder Mária izr. Gólya András g. kath., Bancsik Olga Ilona r. kath , lf'j. B. Nagy Sándor ref., Dudás Erzsébet r. kath., Varga László g. kath., Sipos Erzsébet ág. h. ev., Augusztinyi József ág. h. ev., Koska Julianna ág. h. ev., Szurovcsják Gábor ág. h. ev., Smid Zsuzsanna ág. h. ev., Lentvorszki Pál ág. h. ev., Sztankó Julianna ág. b. ev., Szuchánszki János ág. h. ev., Guliczki Zsuzsanna ág. h. ev., Ifj., Kovács József ág. h. ev., Ko­vács Zelenyánszki Ilona ág. h. ev„ Kecskeméti István ág. h. ev., Hajdú Julianna ág. h. ev., Bálint János ág. h. ev., Ambrusz Mária ág. h. ev., Bartos Ggyörgy Barnabás ref., Kurek Zsu­zsanna ág. h. ev., Barzó Mihály ág. h. ev., Kovács Zelenyánszky Ilona ág. h. ev., Turcsán András ág. h. ev. Horányi Zsuzsanna ág. h. ev., Nahalkó András ág, h. ev., Szvorda Mária g. kath, Moravszki József ág. h. ev., Mócsán Mária ág. h. ev., Halálozás. Nádasi József ág. h. ev., 3 éves, Tomunyák László r. kath., 1 hónapos, Bódi Andrásné Kántor Julianna ref., 49 éves, Kris­ton Gábor ref., 54 éves, Horányi Tamás ág. h. ev , 70 éves, Breznyiczky Ilona ág. h. ev., 4 éves, Ifj, Fedorka János g. kath., 25 éves, JaczkóRóza ref., 16 éves Szabó Gábor ref., 49 éves, Varga András ref., 47 éves, özv. Kap­panószki Józsefné Szilágyi Anna g. kath., 43 éves, Gyureskó Sándor ág. h. ev., 11 hónapos, Sztrehószky Mihály ág. h. ev. 75 éves, Hricz András ág. h. ev., 85 éves, Schluch József r. kath., 69 éves, Friedman utónevet nem kapott leány izr., özv. Dóbiás Jánosné Hankószki Anna g. kath., 88 éves, Kozma András r. kath., 73 éves Okruhlóvszki Ilona r. kath., 4 éves, Faze­•kas Mihályné Hudák Ilona r. kath, 23 éves, Molnár János ref., 62 éves, Rappaport Malvina izr., 5 hónapos, Gyuris Józsefné Kocsis Zsu­zsanna ág. h. ev., 57 éves, özv. Mendek Ubaldné Pál Terézia r. kath., 65 éves. Hankószki Juli­anna ág. h. ev., 21 hónapos Strebik Julianna ág. h. ev. 73 éves, Szolnoki Erzsébet r. kath., 3 napos,, Bartha János ág. h. ev., 58 éves. Belfi utónévét nem kapott fiu ág. h. ev., Nádassi Margit ág. h. ev., 39 éves, Dankó Mihály ág. h. ev,, 83 éves, Gyebrószki Ilona r. kath., 2 hónapos, Szabó Antal ref., 67 éves, Szojvri Mike Sándor Lajos ref. 4 napos, Koczka István ág. h. ev., 22 napos, Okruhlóvszki József r. kath., 16 hónapos Balczár Lajos ág. h. ev., 72 évesi Heiling Pál ág. h. ev., 41 éves, özv. Schvarc Sámuelné Seheer Rozália Záli izr., 80 éves, Pampuch János ág. h. ev., 7 éves, Szuvorcsák István ág. h. ev., 27 éves Szu­hánszky András ág. h. ev., 2 éves, Kovács Mi­hály ág. h. ev., 77 éves, Lövei Mária r. kath., 18 hónapos, Racskó Zsuzsanna ág. h. ev., 4 honapos, Varga János ág. h. ev., 80 éves, Nádasi Zsuzsanna ág. h. ev., 31 éves, Tóth Mária r. kath., 22 napos, — Gyermekeimnek nem adok élesztővel készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan elelnsége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell, lepényt, tortákat s felfujtat Dr. Oetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből és tojásból pudingot kapnak, mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pudding-porokkal készítek el, vagy pedig crémet Dr. Oetker-féle dibona-crémporral. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek időközön­ként Dr. Oetker-féle vörös darát adok, mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és last not least voltunk dacára olcsók. — A Földes-féle Anna-créme ma a koz­metika szenzációja. Teljesen mentes mindenféle kártékony anyagoktól és bármilyen elhanyagolt az aic, a bőrön csodát müvei már az első tégely elhasználásánál is. Pontos használati utasítás minden tégelyhez mellékelve yan. E tégely ára 1 korona. Figyeljünk arra, hogy kizárólag eredeti Földes-féle l„Anna"-crémet­fogadjunk el. Kapható mindenütt és a készítő­nél : Földes Márton Aranykereszt- drogériájában Nyíregyházán, Városház-palota. Telefon 230. 01U gummi különlegességek s valódi francia halhólyagokat kizárólag az Arany ke­reszt drogériában vásárolhat Nyír­egyháza, Városház-palota. Postai meg rendelések diszkréció mellett. Fiaczi árak. Nyíregyháza, 1913. február hó 7-én. & nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény ár»; Buza Rozs Árpa Zab Tengeri 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 11 K 60 fill. 8 K 60 fill. 7 K 50 fiü. 6 K — fill. 7 K 30 fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. NYILT-TÉR.* Köszönet nyilvánítás. Mindazon jó ismerősök, kik feledhe­tetlen kedves testvérünk Margitka teme­tése alkalmából mély bánatunkban osz­tozkodtak, ez úton fogadják leghálásabb köszönetünket. 178-1-1 Nádassy testvérek. *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőíiége a Szerk«sztő. t Aki magot vet fákat ültet, vi­rágottenyészt ® és kertjében gyönyörködni akar, az forduljon Mühle Árpád kertészeti nagytelepéhez Tompcuár Diszfőárjegyzék ingyen I UllCdVdl .és bérmentve. 138-5-1. Apró hirdetések. tftf Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. Legjobb a Hoffmann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 PERZSASZŐNYEGET VESZEK. Cim a kiadóhiva­talban. Használt angol próbababát veszek. Cim a kiadó­hivatalban. ÜGYES ASSZONY ápolónőnek ajánlkozik vidékre is. Cimmel és felvilágosítással szolgál a kiadóhivatal. 15-1-1 ELADÓ: A felsőpázsiton, a város alatt, egy megkezdett vályog gyártáshoz kiválóan alkalmas jogföld. * A felsőpázsiton közvetlen a város alatt 35 hold príma búzatermő föld, a folyó közelsége miatt kertészeti célokra is, aratástól kezdve esetleg kiadó. A kisteleki szőllőben 2400 • öl kitűnő szőllő eladó. • Az Ó-szőllő-utca 197. számú nyaralásra is alkalmas 2200 • öl szöllő eladó. * A felsőpázsiton 4 öl takarmány árpa szalma. Értekezhetni Palicz Pál mészárossal 152-3-L ZONGORA ÓRAT ADOK. Cim a kiadóhivatalban. Eladó há . Egy három szoba, konyha, élés­Kamra, pince stb. mellékhelyiségekből álló há,z eladó. Értekezhetni lehot Vásártérköz 11. sz. s. Selyem-utea 3. szám alatt levő, több lakosztállyal biró ház eladó. 16-10-1 3 szobás utcai lakás, Rocskay-utca 50. szám alatt május I ére jutányosán kiadó. 17-3-1 Lórencz Szaniszlö ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Úszolli-utca 6. szám, új cserép kályháit, cserép tűzhelyeket* kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 Nyíregyházi és ár B.-T. Nyíregyháza, Száchenyi-út 16. Tejefon 275. Telefon 275. Ajánlja dúsan felszerelt \ raktárában levő cement és műkő áruit, u. m.: KUTBÖDÖNÖKET kisebb nagyobb átmérettel, csatorna csöveket 15 cm.— 80 cm.-ig, vasbetétes beton kűtrámát, a mely a fa kútkereteket teljesen felülmúlja, soha el nem rothad, úgyszintén kútkagylóf csinos kivitelben, csatorna alatti befolyót, befon vályúkat kisebb nagyobb nagyság és méretben, VÍZMEDENCÉKET, CEMENT LAPOKAT különböző színekben választás szerint, kívánatra helyszínen lerakással is, készítünk granittó terrazo műkőburkolatokat. Ajánlja továbbá csinos E R K É LY-OSZLOPAIT, balusztrádok, különböző méretű és alakú dísz­tárgyai, piramis és gömbvégződések, virágváza stb — Elvállal mindenféle betonszakba tartozó építmények, átereszek, hidak, beton műkő sír­helyek, kripta és síremlékek valamint műkő lábazatok, továbbá lépcsőházak tervezé­sét és teljes elkészítését. 167-P-L

Next

/
Oldalképek
Tartalom