Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-06-28 / 52. szám

538 48-ik szám. JVYÍRVIDÉK. 1914. junius 14. Elöréhaledott szezon folytán mélyen leszállitott árak. Grenadinok 60 fillértől Crepponok 65 fillértől Gyapujdelének 1-10 kor. Maradékok félárban. KREISLER SIMON utódai. 224-7-1 á. "b b a. 1 tapossuk a padlót, s azért fontos, hogy jó minőségű padló­festéket használjunk. — A „Medve"-jegyü borostyán padlófénymáz BÚTOROK-1 pompás minősége közismert,' tartóssága párat­BQUOK,KONVHi ] al K Erről egy próbavétel utján bárki is meggyő­perendszéseM^I ződhetik. — Főraktár: 338-12-1 mmm ADOLF üzletében, „Pável-sósfürdő" ásványos sés-gyógyftirdő és ózondus nya­raló telep, hatalmas fenyő, bükk és tölgy­erdők koszorúzta völgyben. Nyitva május 15-től szeptember végéig. Elő- és utóidénybea a szoba­árakból őO°/o engedmény. A főidényben is teljes napi ellátás; reggeli, ebéd, vacsora, szoba, zene és fürdődijakkal ^api 6 koronától kezdve, (üyeimekek az étkezesnél abonomát féláron kapnak. Megyei és állami tisztviselők legmesszebb­menő kedvezményben részesülnek és a fürdő­árak felét fizetik. A fürdőhöz vezető út teljesen rendbe hozatott. Uj tulajdonos! Uj kezelés ! Prospektust küld a Pável-sósfürdő ' igazgatósága Aknaszlatina (Máramarosmegye) 453—3—1 A nyíregyházi özös Konyha uj helyiségében a Luther-utca 20. sz. aSatt a hónap bármelyik napjától ren­delve, a következő feltételek mellett ad kosztot 1 adag ebéd és vacsora havonként, amely 3 személynek elég, 125 K, 1 adag ebéd 85 K. 1 adagon felül Vs adag is igénybe vehehető. Ebéd 3 fogás, hetenként 2-szer 4 fogás vacsora 2 fogás. A koszt előre fizetendő és legalább 1 hónapra kötelező. 1—2 hétre is ad a konyha kosztot és pedig 1 adag ebéd és vacsorát 5'50 K-ért. 1 adag ebédet 4 K-ért. Egyéb kötelezettség nines. Jelentkezhetni a Luther-utca 20. sz. alatt, ahol mindennemű felvilágosítással készséggel szolgálnak. 528-M1 Elegáns, kényelmes, tartós mellffízők, a budapésti Lebowitsch cég képviseletében mérték után Weiszber­ger Malvin mellfüzőtermében Nyíregy­háza, Kossuth Lajos-utca 31. szám alatt készülnek. Javítás és tisztítás elvállaltatik. ír­ITürdő és vízvezeték * berendezés Központi fűtés berende- ÍAfifl Onl zés magánházaknál is l v* u" ft tU i' Mülakatos, mőkovács és épület-lakatos munkák minden kivitelben és mennyiség­ben legjutányosabb árak mellett, minden­nemű javítások a legkisebb mennyiségben is a legnagyobb felügyelet mel+ett késztil, valamint autogén hegesztés MEZEY és SZÉLES cégnél, Ryíreflfáza, Szanfas-ütca 38, szám. Elsőrendű referenciákkal szolgái-bakink, jelenlegi nagyobb vállalataink: „Arany Bika" nagyszálloda, „Auguszta" tüdő­beteg szanatórium építkezés összes lakatos munkái, Debreczen. Jóba-nyomda építkezés lakatos, vízveze­ték, csatornázás és központi melegvíz fűtés munkálatai, Nyíregyháza. Állandó napW raktár ffifodent^wrazetéfö anyagból, Telefon 2-88 199-104 Telefon 2-88 ILLIÓK használják I szamárköhögés, rekedtség, nyálkásság ellen a bejegyzett orvosi bizonyítvány iga­zolja biztos halasát. Nagyon kellemes, jóízű bonbon. Csomagja 20 és 40 fillér, v doboza 60 fillér, v Kapható Nyíregyházán: a Korányi-féle gyógy­szertárban, Nagv Kálmán. Haissinger Viktor, Török Gyula, Lányi Dezső és Szopkó Dezső gyógyszerészeknél, valamint Földes Márton dro­gériájában, Városház-palota. 735-72-1 Varrógépek olcsóbb mint bárhol HERSKOVITS mU varrógép raktárában Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca Fióküzlet: KISVÁRDÁN. 527-4. és plisserozó intézet Bocskay-utca 5., a törvényszékkel szemben. Férfi-, női és gyermekruhák, selyem gyapjú, posztó, plüs, ágy- és asztal­teritők, függönyök festése és tisztítása. Allé- és fekvő plisserozás, diszfodrok legapróbb lerakása. Legjobb és legszebb munkák. Legolcsóbb árak! 765-53-1 Gyászruhák leggyorsabban Rnf-i-o In^nnf készülnek. Mély tisztelettel JÜáOOl . Kouác5 Béla műipar festő és praeperator műterme, Nyíregyháza, Virág-u. 12|a Elvállal modern cimtáblákat üvegre, pléhre, vászonra stb. Ízléses kivitel­ben. Címerek, díszletek, régi képek tisztítása. Templomi szent képek és oltárok festése és zománcozása s mind e szakmába vágó munkák művésziesen elkészítve. — Továbbá madarak élethű és tartós praeparálá­sát egész és képalakban (Relief). Iskolák részére kedvezményes árban. Madarat és . képet állandóan raktá­ron tartok. 367 . • JUTÁNYOS ÁRAK. . . . I

Next

/
Oldalképek
Tartalom