Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 79-104. szám)

1913-12-07 / 98. szám

16 98 ik szám 1913 december 7. Korbán Ferenc/ í koietidir -temetkezési- vállalata Nyiicj'.yhá/a, Vay Ádám (l»a/<uiyi)-iitra 5 $2. I örvínv/ékikg bejegyzett c/éj;. Telefonnám: 300. Szabolcsvárftitigye legnagyobb temetkezni vallalata. N ag y - — J raji r WmM rangú érez-, müvirái*|§£:&s élővirág sir­koszorúkban. Temetések á;legegyszerűbbtől a legfényesebb kivitelig, olcsón és kegyeletteljes .i^ossaggal szeme­íves felÜKyeletctít: wíllett rendeztet­nek. Minden t ingyen. FIsörauiíM kiszolgálás. Telefonon k#®Í^lggelyben vagy \ idekre azonnatóSáil tök- ' : A törvényesen védett „Sempronia" Antiwikeílr:­Szivarkahü „Ideál" „Reform" „Kossuth" \23P w. m-f „n dslibáb mm* nasrje "T3!, 111 írriNiig a le gjobbak a__vi[ágqn_I Kivételes ajánlat. Aki 12 ezer darabot ezen eszmény finomságú szivarkahüvelyekből 30 kor. értékben vásárol, az kap egy igen szép, értékes Sempronia zsebórát ingyen. Mind­egyik 100 darab hüvelyt tartalmazó dobozban azonkívül egy ingyen szelvény van, 60 ilyen ingyen szelvény szintén egy Sempronia zsebóra átvételére feljogosít. Mindenhol kaphatók. Ahol nincs, tessék a „Sempronia" gyárhoz fordulni Sopronba. Az elküldés utánvét mellett történik és pedig bérmentve. 723—10-3 ttWKM ÓH JAJ ! Megfojt ez az átkozott köhögés. Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen elis­mert gyors és biztos hatásúak EGGER mellpasztii az étvágyat nem ront­ják és kitűnő ízűek. Doboza 1 és 2 K. Próbadoboz 50 fill. Kapható gyógytárak- Egger melIpeMtilla csakhamar ban és drogériákban. meggyógyított i Gyár és föszétküldési hely: EGGER A FIA, cs. és kir. udv. szállító Bécs I Kapható Nyíregyházán: Haissinger Viktor, Korányi Imre, Lányi Dezső, Nagy Kál mán, Dr. Szopkó Dezső, Török Gyula urak gyógyszertáraiban, Földes Márton ur drogériájában. Nyírbátoron: Boldizsár Imre, Sándor Lajos gyógyszerész uraknál. Kemecsén: Kelemen Zoltán gyógyszerész urnái. 616—14—J Ab 1868 ót* fényesen bevált FÉLE G. Heil & Goisip.-tól 4841 íinwTti erveeok által ajánlva, Európa legtöbb államaiban fényes si­kerrel alkaimaxtatik. mindennemű bőrkiütések, kftlSnösen idült és pikkelysömör, valamiat parazitán kiütések ellen. A BERŰ£R-fél» kátrányazappaa «'/. faiátrányt Uriahaaz és línyesiieg kül nböxik a kereskedelem egyább kátráaysiappuBaiííl. Makacs bőr­bajoknál alkalmaznák a aagyon hatáE«s Berger-féle kátrány-kénsxappant. Mint enyhébb kátrányszappan az arcbőr tiaztátiaoságaiaak elt<iBl*t4eére, a .-yonnökek bor- éa fe;bőrkitiíé«ei etiau, vsiaoimt urát feHMmmlha tat an kozmetikus mosdó- és fürtvazappas, napi acSfeségletre srelsá! a líerger-féle glycerin-kátrányszappan. A lm.hullás ellen és bajpadló be'egségeinek radikális gyógyítására használják a Berger-féle folyékony-kátrányszappant Miu: kiváló bőrszerok kitűnő eredményt matatnak fel, továbbá a Berger-féle kátránynélküü gyógyszappa&ofc: A Berger-féle Borax-szappan pattanások, napégések és rnitesierek allén ée a Bcnzoe, kén, kéntej-, naphtal- éa thymol-kompBKioiók, valamint a brosúrá­ban ajánlott egyéb szappanok. ira minden ajtábó darabonkéni 7U Bllér. használ*'; otes ' ássa' 'írvüt t kiirjun a bo v aasutásná kifejezetten Berger-íále kátrány- éa borux«appanokat éa nézzo meg aa it t alább ábrázolt védjegyet és az itt 4116 cég- ( legyzést C. He & Comi mindou cimkér. Kitün­et v Bécs bei 1883 ,a- liazokleréllel ée Pária ban az 1306. én világkiállításon azarany . rcmmei. Kaphaté minden ^yógTsawrtárbarv és u a raakmá­ba Táeó iiz'ntekben Bn gros: Q. rioll & Comp. Wien, I. Bleber­itrasse B. urnái, , Thallmayei Seitz, Kochmeister Frigyes ntódiai, RadanoTÍta testvérek, Btessei Nándor és Társa, NerudaNándor, IV. Knssn.h Lajoo-u. 7., kiesmyben minden gyógyszertárban, jobb drogériában éa iltatsaer-túletbeK. Nyíregyházán kapható: Földes tárton drofféríájálian 357-18-6. Budapesten: na?yban ís kicsinyben TSrök József gyógyszerész K'rály-a., továbbá a következő araknál : Molnár éa Moser, Tfiall Lorencz Szaniszlő ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Úszói-utca G. szám, új cserép kályháit, cserép tŰEhelyefket* kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 Hirdetmény a munkásbiztositási járulékok fizetése tárgyában. Alulirott kerületi munkásbiztositó pénzlár ezennel felszóütja mindazokat az 1907 : XIX. tc. értelmében biztosilásra kötelezett munkadókat, akik az 1907: XIX. tc. és az Országos Munkás­betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár alap­szabályainak értelmében folyó évi november hóra esedékes biztosítási tartozásaikat még meg nem fizették, hogy azokat járulékaikkal együtt a jelen hirdetmény közhirrétételétől számított 8 napon belül, vagyis e hó 15-éig alulirott kerületi munkásbiztositó pénztárnál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben a tartozások haladéktalanul a közadók módjára, közigazgatási utón fognak behajtatni. Kelt Nyíregyházán, 1913. évi december hó 2-án. Varrógépek olcsóbb mint bárhol 679 21 A nyíregyházi kerületi munkásbiztositó pénztár. HERSKOYITS GYULA varrógép raktárában Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca. Fióküzlet: Kisvárdán. 527-P-40 Senki sem mulassza el! aki olcsón akar vásárolni ViLJrDA JENŐ Nyíregyháza, Kossuth Lajos-tér divat- és kelengye áruházában rendezett feltűnést keltő Hagy karácsonyi vásárt megtekinteni. Tájékozásul néhány cikíet felsorolok: Teljes blúzra gjapju szövet korona 2-40 Francia grenadin méterje korona t'— Costüm szövetek (mélyen leszállítva) méterje kor. t'30-tól. Diszes női ing darabja korona 1 90 Férfi vasalt ing korona 3-— Sál kendő darabja korona 2-20 Téli fejkendő darabja 56 fillér Téli harisnya párja 44 fillér Cloth alsó korona 2'40 Kávés garnitur korona 5-— Több 1000 mtr. karton szövet és barhetmaradékok nagyon olcsón.' SZOLID SZABOTT ÁRAK! 592-30-3 TELEFON 188 TELEFON 188

Next

/
Oldalképek
Tartalom