Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 54-78. szám)

1913-08-24 / 68. szám

68-ik Pzátn JfffcTOÉK. 1913. augusztus 24 7 OLLA gummi különlegességek s valódi francia halhólyagokat kizárólag az Arany ke­reszt drogériában vásárolhat. Nyír­egyháza, Városház -palota. Postai megrendelések diszkréció mellett. — Könyvtárt és egyes könyvet a legma­gasabb árban vásárol Szántó Ernő könyvkeres­kedése Nyíregyháza. Telefon 2—29. sz. — Eredeti francia és aug:ol gummi különlegességek főraktára Blumberg József cégné a legmegbízhatóbb forrás. 162 2* — Anyakönyvi hirek. 1913. aug. 16—22. Születés. Hemzsely Zsuzsánna ág. h. ev., Nádasi Zsuzsanna ág. h. ev., Palicz Mária ág. h. ev.. Kazár István ág. h. ev , Augusztinyi József ág. h. ev., Buskó Lijos ref.. Beleznai János r. kath., Tripsánszki Sándor r. kath., hsak Irén izr., Kis Mária g. kath., Kovács Endre András ág. h. ev., Jasku Mihály r. kath., Homicskó István !.•. ka !h., Bálteczky Ilona r. kath., Varga András ref.. Réthi Lajos ref., Bu'ta Mihály ág. h. ev., Kováks István ág. h. ev., Paulik István róm. fcatli., Zelkovics Marion izr., Hamza Ida ref., Baraksó Erzsébet r. kath., Bozek Jenő izr., Glúck Edit izr. Házasság. Ujfalussy Sándor ref. Szelovies Mária Vilma Jozefa r. kath., Tóth István róm. kath. Pivovárnyik Margit g. kath., Grósz Miklós izr. Zoltán Margit izr., ifj. Tóth Pál g. kath. Molnár Anna ág. h. ev., Varga László Kálmán ág. h. ev. Gaál Irén Jolán ág. h. ev., Pintér József r. kath. Paál Borbála gör. kath., Oravecz István ág. h. ev. Répánszki Mária róm. kath., Ihring Ede József r. kath. Szabó Anna ref. Haláleset. Kis András ref. 2 hónapos, Butskó Mária g. kath. 2 hónapos, Woif Józsefné Ma­joros Katalin r. kath. 68 éves, Jakuska János g. kath. 61 éves, Faludy Ferencné, Dézsi Mar­git Mária ref. 23 éves. Bálint Áron ref. 58 éves, Kosa Juliánná ág. h. ev. 27 napos, Szőlősi Róza ref. 6 hónapos, Kahanyecz Ilona ref. 6 hónapos, Palicz József ág. h. ev. 2 hónapos, Povazsa­nyecz Pál ág. h. ev. 18 hónapos, Gál Miklós gör. kath. 5 éves, Kardos Józsefné Húrja Zsu­zsánna ref. 32 éves, Pokoraczki Ilona ág. h. ev. 17 napos, Szokol Erzsébet ág. h. ev. 3 hóna­pos, Barzó Juliánná ág. h. ev. 2 hónapos. — Koszorú szállások nagy írott betűk­kel, arany nyomással, gyorsan és kizárólag lapunk nyomdájában készülnek Nyíregyházán. Könyvkötő tanuló és egy nyom­dai leány felvétetik lapunk kiadó hivatalában. — Könyvkötői munkák a legdíszesebb kivitelig olcsón, gyorsan és Ízlésesen készülnek Jóba Elek könyvkötészetében Nyíregyházán. TANÜGY. Iskolai beiratások. 1. A városi összes elemi és ismétlő iskolák­ban a beiratások szeptember 1, 2 és 3. nap­jain történnek; az előadások szeptember 4-én kezdődnek. 2. Az iparos tanonciskolában szeptember 7, 8. és 14. napjain lesznek a beiratások; az előadás szeptember 15 én kezdődik. 3. A kereskedő tanonciskolában szeptember 7-én tartják a beiratást, — s 14-én kezdődik az előadás. 4 A tanyai elemi és ismétlő iskolákban szeptember 22, 23. és 24. napjain lesznek a beiratások s október 1-én kezdődnek az elő­adások. 3 d é j á r á s. A m. kir. orsz. meteorológiai intézet nyíregyházi állomásának adatai. Hó Nap | A szel irán ; a és ereje Felhőzet Csapa dék mm Hőmérséklet max.| min. aug. 16 SW 2 több. borult 1-3 18-6 11-5 17 SW 3 borult 0-8 20-0 10-5 18 SW 2 több. borult — 21-4. 14 6 19 s 2 több. derült — 25-5 12-7 20 E 1 több. borult 24-0 22-7 16-0 21 N 5 borult 510 18-9 14-7 9 22 N 5 több. derült — 20-2 150 A szélirányok jelölése: N = észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat. PiaCZl ÉiTdK. Nyíregyháza, 1913. ang. hó 23 án. K nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény árai Buza 50 klgramm 10 K 50 üli. Rozs 50 klgramm 7 K 85 fill. Árpa i takarni. 50 klgramm 7 K 10 fill „ 1 jobb 50 klgramm 9 K — fill. Zab i 50 klgramm 10 K 55 fill. „ 1 50 klgramm 10 K 40 fill. Tengeri 50 klgramm 9 K 10 fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. NYILT-TÉR.* Nyilathoiaf. Tudomásomra jutott, hogy Lórencz Szaniszló volt segédem kályháit, melyeket más gyárakból rendelt, mint „Lórencz"­féle kályhákat árusítja. A nagyközönség tájékoztatására kívánom e helyen fel­hívni a figyelmet arra, hogy ezen áruk össze nem tévesztendők az én országosan elismert, saját gyártású kályháimmal. Minthogy továbbá Lórencz Szaniszló építészek és más egyének előtt az én személyemet is sértő módon a maga feldicsérésével áruimat lekritizálta, emiatt a büntető eljárást a nyíregyházi királyi járásbíróság előtt ügyvédem utján folya­matba tettem. Lórencz Miklós, 548—1— 1 kályhagyáros. *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztő. MOLL 1 SEIDL1TZ-POR j Enyhe,oldó háziszer mindazoknak. kik emésztési zavarokban és az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek. Egy eredeti doboz ára 2 korona. Vidéki gyftgy-zertárakban kérjük MÓL- készítményeit. M Q L L-F ELE") zMzm^fm í'iSés°Tró' 8 sitó ?" Bedörzsöíés, elismert, régi jóhirnevü háziszer szag­gatás és hülésből szármizó minden­nemű betegségek ellen. 238 40-1 Eredeti üveg ára K 2-— Kapható minden gyógyszertárban és drogériában Főszétkfildési hely MOLL A. gyógyszerész a. és kir. ndv. szállító, Bécs, I., Tuchlauben 9. Elegáns, kényelmes, tartós mellfüzők, a budapesti Lebowitsch cég képviseleletében mérték után Weiszber­ger Malvin mellfüzőtermében Nyíregy­háza, Kossuth Lajos-utca 31. szám alatt készülnek. Javitás és tisztítás elvállaltatik. 99-1­1 Folytonos divat újdonságok hm Grosz Jenő "Társa női és férfi divatáruházában Nyíregyházán, Zrínyi Ilona-utca 1. szám. Figyelmes kiszolgálás és olcsó szabott árak mellett. Állandó nagy választékban kaphatók Angol férfi felöltők és mellények. Férfi fehérnemüek. A legújabb turista ingek. Nyakkendők. Sétabotok és boternyők. Blousok, jouponok. Nap- és esőernyők. Női kézitáskák és pénztárcák. Jabók, ruhadiszek és más hozzávalók. Menyasszonyi koszorúk és fá­tyolok. Keresztelő garnitúrák 516-31—36 é 1U WW lohann fiDaria Farina Gegenüber dem Rudolfsplatz csakis ez a valódi KÖLNIVÍZ, KÖLNI VI Z-POUDER és KÖLNIVÍZ-SZAPPAN. Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban. Ne tessék elfogadni Kölniviz-szappant, kölnivizet és pouder, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor után­zott JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz. Akkor sem keil elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köiniviz-poudert és kölniviz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete: flÖLCZEH m\l ZOLTÁN, Budapest, VIII. ker., Szigetvári-utca 16. szám, i egyszerű levelező-lapra azonnal válaszol és közli, hol szerezhető be az ereddti minőség, |

Next

/
Oldalképek
Tartalom