Nyírvidék, 1885 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1885-12-27 / 52. szám

„GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" A „NYIRVIDÉK" MELLÉKLETE. 16 Tőrvényhatóság Békés megye Község Sz.-András . . Kondoros . . . Szab.-Szt.-Tornya Sámion . . . . Szeghalom . . . Kőrös-Ladány Vésztő . . . . 17 Bereg megye Munkások száma szükséglet férfi 544 nő fölösleg férfi nő 544 100 pár arató 50 „ , 30 „ , 50 , , 20 , , 8 , , 50 , , 50 „ , 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 Csanádmegye Fogaras megye Heves megye Jász-Nagy-Kun­Szolnokmegye Makó Gyöngyös-Püspöki Párád .... Derecske . . . Nádujfalu . . . Bakta Fedémes Tisza-Beő község T.-Vezseny , Jákóhalma , Csépa , Tisza-Kürt , Jászberény város Jász-Ladány község Árokszállás város J.-Monostor község Karczag város| . . 250 100 120 pár 50 van van van 500 200 husz éven aluli fiatal ember 70 pár 60 20 250 30 100 30—40 20 100 35—40 80—90 50 van van van 200 15 100 120 100 150 250 100 50—60 250 80 pár munkás I 350—200 pár 100-400 pár Maros-Torda megye Torda­Aranyos megye Szatmár megye Szolnok­Doboka megye Turócz megye TJgoesa megye Nyárád-Szent-László község .... Nyárád-Gálfalva köz ség .... Póka-Keresztur köz ség .... Mező-Sámson d köz ség .... Torda város Maios-Ludasi járás bau .... Zemplén megye Hód-Mező-Vásárhely város Újvidék város . . 30 60 25 150 20 40 25 150 I Mettől meddig julius 1—aug. 1. julius 1—szept. 1. julius 1—31. aratás alatt julius 1—25. aratási időre aratási időre j hat nyári hónapra 6 hónap 4—5 hóra ? aratási időre aratás alatt 3—4 hét aratási időre esetleg 3 hóra aratási időre juuius 30—julius 16. aratásra Minő feltétel mellett 12—13-adáu n férfi 1 frt 50 kr., nő 50 kr. szokásos arató rész rész egyezkedés alapján, a munka tartama alatt fejenkint és hetenkint adatik : 2 kenyér vagy 15'/a liter liszt megfelelő sóval, egy klg. szalonna, 2 liter pálinka, vasárnap «/« klg. hús és főtt étel az aratórész díjmentesen kicsépeltetik Horvát István, Hetén, u. p Csaroda Horthy László, Mező­Kászony Gaigóczy Pál, Balázsér u. p. Beregszász Péchy Éudre, Beregszász Blau testvérek, „ Fisch Jakab, Sáros Oroszi, u. p. Tisza-Ujlak lovag Menter Gyula, Barta u. p. Beregszász Jászay Jenő, Puszta­Hedre, u. p. Beregszász aratás, hordás és csépe­lésre Vg-ad részért, tisztán aratásért 13-ad részért, ezenfelül heti 33 liter tisztabuza, 1 kg szalonna, '/a kg. só. Az aratási munkálatokat napszám szerint férfiak 1 frt 50 kr. 2 frtig, nők és serdültek 80 kr. 1 frt 50 krig is teljesitik férfiak 18—20 frtig, nők 10—15 frt havi bér mellett 18—20 frt havi bér 14—22 frt havi bár ? rendes conventio és 13-ad rész, napszám 80 kr. 1 frt 10 krig. részért rész és conventio élelmezésen kivül 80 kr. 1 frtig napszám 80 kr. 1 frtig 1 frt 20 kr. napszám Felvilágosítással szolgál Szt-Andrási munkás­egylet községi elöljáróság Pozsonyi Ferencz, Makó város polgármestere Molnár János jegyző vállalkozó Kovács József , Vas Imre az illető községek lakosai Pásztor Lipót jegyző Mindszenten Neszvadba Lajos jegyző Körjegyző Szt-Érzsébeten Községi elöljáróság rendőr-kapitányi hivatal Antal Sándor községi főbiró Nagy Sándor Lajos rendőr-kapitány Elöljáróság Kerekes István és Magyar Gergely városi tanácsosok Jegyzet rendkívüli silány ter­més esetén távol vidékre csak vég­szükség és rendkívüli silány termés esetén rendkívüli silány ter­més esetén rendes termés fölösleges munkáskéz van a községben, de ez a szomszédos területe­ken megtalálja kere­1 setét rendes termésen az arató párokat a fel világositással szolgáló egyének saját szükség létük fedezésére óhajt­ják a munkás fölösleg csak is a rosz termés esetén áll be hiány v.fölösleg nincsen tcsak rosz vagy kedve zőtlen termés esetén minden körülmények között 300—450 I 200 1 — 300 1000—1500 I 500—700 | 7000 3000 — 20 julius 20—aug. 20. julius 15—aug. 20. tengeri kapálásra május 20—juu. 25. hordáshoz jun. 20— julius 20. julius 15—aug. 15. julius 10—31. junius 1—október 1. élelem és 30 kr. napszám élelmezés és rész Törők János körjegyző Nyárád-Gálfalván Jenei Károly földbirtokos Szőllősi Márton községi biró kedvező termés esetén élelmezés 30—45 kr. napszám 50 kr., 1 frt napszám és élelmezés 35—50 kr. és élelmezés részért. 13—18-ad rész hetenkint 12 klg. liszt, 1 kg. szalonna, 1 liter pálinka 40 kr. napszám és ellátás Szigethi Sándor polgár­mester és Velits Ödön községi előadó Moga László jegyző Maros-Ludas Boér Dénes M.-Ludas Nagy László közgazda­sági előadó, Tóvölgyi Titusz Csomaköz u. p. Szaniszló Gr. Kornis Viktor 1. Szatmár m. közgaz­dasági előadójának jelentését ezen munkásokat gr. Kornis Viktor föld birtokos keresi Szent Benedeken u. p. Deés fölösleg v.hiány nincsen Nyíregyházán, nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom