Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1896

— 91 — Hetedik osztály. Sorszám Neve Vallása Születési éve S zületéshelye tg § 1 'O u >> te 1 1 Latinból Görögből c a >­te « £0 :© Is 'O •s £0 :o tm :o Németből ! ­í i a 2 2 1 ^ Mennyiségt. Természeti. í Szabadk.rajz ! Tornából > C .3 GO f-t CG M o O Magaviselet 1 : Baghy János r. k. 1879 Kassa (Abauj-T.) 2 3 3 2 0 3 3 3 3 fm _ 2 <) Berzeviczy Béla á. é. 1879 Nyíregyháza 1 1 2 1 ___­r­2 2 2 2 1 1 i 1 3 Bogáthy Miklós r. k. MS 1: Bogát (Szabm.) 2 3 3 — 2 3 3 3 3 3 — 2 — 2 ■i Bozán Gyula r. k. 1880 Nyíregyháza 2 3 3 3 ___ — 3 ' 2 3 3 — '2 — 1 5 Bukna József ■. k. 188b Zsolna (Trencsén) 2 3 3 3 ___ — 3 3 3 3 . ± 3 — 2 6 Deák István ref. 1878: Nyíregyháza 1 2 3 — 1 1 3 2 4 3 1 — 1 7 Eötvös Pál r. k. 1878; Pécs (Baranyam.) 3 D :J — 3 3 3 3 3 3 — 1 2 s Frank Dezső a. e. 1881 B.-Sz.-Mihály Sz. 1 1 3 1 ___ — 1 1 1 2 — f m — 1 !) Gansl Zoltán izr. 1880 Nyíregyháza 1 3 3 2 ___ — 0 1 2 2 — 2 — 2 1 0 Gerhardt Kálin. á. e. 1878 1 1 3 3 ___ 1 1 3 2 2 2 1 2 — 1 1 1 Grósz Ferencz izr. 1881 K.-Várda (Szab.) 1 3 3 3 — 2 2 3 3 — 2 — 2 12 Gyurcsány Dezső á. e. 1880 Nyíregyháza 2 3 4 — 1 1 2 3 3 2 1 fm — 1 13 Hagymássy Gy. ref. 1&78 (»-Fehértó (Szab.) 2 3 2 2 —­— 3 3 3 3 — 3 — 9 14 Hartstein Mik. izr. 1881 Napkor (Szabm.) 1 2 3 2 — — 2 2 3 3 — fm — 1 15 Hers k ovi Is Fér. izr. 18771 Apafalva (Bihar) 1 4 3 3 — — 2 3 4 3 — — 2 Ui Morvát Béla izr. 1880 Nyíregyháza 2 4 3 — 3 3 2 3 2 2 — 2 — 2 17 Horváth Bertái. ref. 1879 N.-Kálló (Szabm.) 1 2 3 — 2 o O 3 2 3 3 — 2 — 1 IS Klein Géza izr. 1878 Vörösmart (Sz.) 1 1 2 — 1 3 2 3 3 3 — 2 i 1 1!) Korba Sándor g- k. 1877 [Pátroha (Szabm.) 2 4 4 3 — — 3 2 4 3­3 — 1 20 Makláry Endre ref. 1877 Uj-Fehértó (Sz.) 2 3 4 4 — — 4 3 3 3 — fm — 1 21 Maleczky Emil g. k­1879 Klinkóka, Galiczia 3 3 3 — 3 4 3 3 3 4 — 2 — 1 22 Mandel Jenő izr. 1881 Kemecse (Szabm.) I 3 2 2 — — 1 2 2 1 — 1 — 2 23 Mátsánszky L. ref. 1879, Nyíregyháza ­1 2 2 2 — — 2 1 2 2 — 1 — 1 24 Márt ha Gyula ref. 1878 K.-Várda (Szab.) '2 2 3 3 — 4 3 3 4 — 2 — 2 25 Oláh Lajos ref. 1881 ff ff 3 2 3 3 — — 3 2 3 3 1 1 — 2 26 Paczauer Kornél izr. 1881 Szerencs (Zempl.) 1 3 1 2 •----­— , 2 1 2 2 — 2 — 2 27 Raksányi Gyula ref. 1880, Nyíregyháza 3 4 4 — 3 4 3 3 4 4 — fm — 2 28 Sáfrán Mór izr. 1879|Rakamaz (Szab.) 1 3 3 3 — — 3 2 3 3 — fm — 1 29 Schmctzer Béla r. k. 1879 Nyíregyháza 1 3 3 3 — — 3 3 3 3 — i — 2 30 Stark Samu izr. 1878 Sóstó (Zemplm.) 1 2 1 1 — — 1 1 1 1 — 2 — 1 31 Strausz Miksa izr. 1880 Nyíregyháza 1 3 3 3 — — 3 2 3 3 — 3 — 1 32 Streich Vilmos izr. 1880Kőporuba Zempl. 1 2 2 2 — — 2 1 3 2 — 3 — 1 33 Szokol Károly á. e. 1879 Nyíregyháza 2 2 3 — 1 1 3 2 3 2 — 1 — 1 34 Szokolay Gyula á. e. 1880 ff 1 3 1 1 — — 2 2 3 3 — 3 — 2 35 Takács Lajos r. k. 1876 Ny.-Balkány 1 1 2 2 — — 2 O 3 1 — fm — 1 36 Tóth Béla ref. 1879 Kótaj (Szabm.) 2 3 4 3 — — 2 3 4 3 2ifm — 2 37 Vietórisz István á. e. 1879 Nyíregyháza 1 1 1 1 — — 1 1 1 1 — 1 — 1 38 Zsák Zoltán á. e. 1880! ff 2 2 o O 2 — — 1 2 3 3 — 1 i 1 Magántanulók: 39 Feuer Mór izr. 1879 Tarpa (Beregm.) vi zs gá t n e m te ti 40| Posgai Imre ref. 1 1877 Uj-Fehértó (Sz.) vi zs gá t n e m te tt Kilépett: Braidsvér Árpád. Összésen: 41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom