Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1895

62 Jótétemények. Ösztöndíjak. 1. Igazgató a beiratás alkalmával a gymnasiumi alapra fizetendő egy-egy forintot elengedte: Rúzsa Béla, Szénfy Zoltán, Ruhmann Jenő, Boczkó Elek, Duszik Lajos, Heynik Géza I., — Rúzsa István, Boczkó Gyula, Kovács János, Kulmann Béla II., — Fried Henrik, Nagy Jenő, Vietórisz' Dániel III., — Bottenstein Sándor, Klein Sámuel, Zsák Andor IV., — Ruhmann Béla, Klein Vilmos, Tóth Gyula V., — Gerhard Kálmán, Vietórisz István. Zsák Zoltán, Herskovics Ferencz VI. — Leffler Andor, Honétzy Géza VII. oszt. tanulók. Elengedett összeg 25 forint. 2. Izraelita tanulók vallástani dija (3 frt) elengedtetelt: Kulmann Béla II. — Fried Henrik, Lerner Sándor III , — Mandel Mór, Bottenstein Sándor, Klein Sámuel IV., — Klein Vilmos V., — Feuer Mór, Herskovics Ferencz VI., — Deutsch József, Grósz Frigyes, Glück Henrik VII. oszt. tanulóknak. Elengedett összeg 36 forint. 3. Tandijból elengedett, a főgymnasiumi tanács 6—6 frtot: Somogyi József, Oberländer Gusztáv, Boczkó Elek, Maleskevics Gyula, Balogh Miklós, Landau Ernő, Breszka Pál, Járeb József, Vass János, Kerekes János, Papp István, Gurbán László, Hey­nik Géza I., — Sörés János IV. oszt. tanulóknak. Félévi tandij (12 forint) elengedésben részesültek: Ruhmann Jenő I., — Boczkó Gyula, Prékopa Dániel, Hősek István, Czirka Károly, Pivnyik István, Kulmann Béla II., — Fried Henrik, Lerner Sándor, Katonka Bertalan, Pelhrimovszky Aladár, Zdenek Ferencz III., — Juvancz Irén, Mandel Mór, Holek Andor, Milotay Gábor IV., — Puüimann Béla, Klein Vilmos, Schmotzer István, Tóth Gyula V., — Berzeviczy Béla, Szokolay Gyula, Molitórisz József, Gerhard Kálmán, Takács Lajos, Herskovics Ferencz VI., — Glück Henrik VII., — Lukrics Károly, Szabó Miklós Vili. oszt. tanulók. 18 forint tandija elengedtetett: Rúzsa Béla, Szénfy Zol­tán L, — Rúzsa István II., — Zsák Zoltán VI. oszt. tanulóknak. Egész évi tandij elengedésben (24 frt) részesültek: Duszik Lajos I, — Kovács János II., — Gsekey Sándor, Vietórisz Dániel III., — Tóth László V., — Hudák János, Vietórisz

Next

/
Oldalképek
Tartalom