Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1894

232 Csernák Lajos III-, Ruhmann Béla, Kurutz Géza IV-, Herskovits Ferencz, Vietórisz István, Zsák Zoltán V-, Holek Lajos, Honélzy Géza, Glück Hen­rik, Leffler Andor, Molitórisz József VI-, Furman Lajos VIII. őszi. tanulóknak. Elengedett összeg: 21 forint. 2. Az izraelita hitközség elöljárósága által nyert felhatalmazás alapján elengedte az igazgató a vallástanitási dijat: Kulman Béla I-, Fried Henrik, Lerner Sándor II-, Blum Imre, Mandl Mór, Bottenstein Sándor, Klein Sámuel, Lieber Márton III-, Klein Vilmos IV-, Feuer Mór, Herskovics Fe­rencz V-, Deutsch József, Glück Henrik VI-, Grün Jenő VIII. oszt. tanulóknak. Elengedett összeg: 40 frt 50 Jer. 3. Tandíjból elengedett a főgym'nasiumi tanács 6—6 forintot: Flórek Islván, Margitai Lajos I-, Zdenek Ferencz II-, Blum Imre, Milotay István III-, Schmotzer István IV-, Deutsch József, Margita Viktor, Molitórisz József VI. oszt. tanulóknak. Félévi landij (12 frt) elengedésben részesültek: Boczkó Gyula, Kovács János, Kulman Béla, Prékopa Dániel, Rúzsa István, Vida Lajos I-, Gavallér Béla, Fried Henrik, Kiss Károly, Katonka Bertalan, Lerner Sándor II-, Holek Andor, Juvancz Irén, Bottenstein Sándor, Mandl Mór III-, Klein Vilmos, Ruhmann Béla, Tóth Gyula IV-, Gerhard Kálmán, Berzeviczy Béla, Szokolay Gyula, Takács Lajos, Zsák Zoltán V-, Holek Lajos VI-, Szabó Miklós. Luk- rics Károly VII-, Krcsach Lajos, Furman Lajos, Suták Sándor VIII. oszt. tanulók. Egész évi tandija (24 frt) elengedtetett: Gsekey Sándor, Vieiórisz Dániel II-, Hudák János IV-, Vietórisz István V-, Honétzy Géza, Leffler Andor, Glück Henrik VI-, Jakab Mihály Vili. oszt. tanulóknak. A tanárok fiai, ez idő szerint három, szintén tandijmentességet élveznek. Elengedett tandijösszeg: 594 frt. 4. Gasinói gyűjtésből 4 tanulóért 36 frt tandíj fizettetett 5. Tápintézeli díjból elengedtetett: 50 frt (egész évi) Honétzy Géza VI. oszt. t. 25 frt (fél évi)-Bottenstein Sándor III-, Iklódy Ferencz IV-, Hagymási Gyula V-, Bírta József VIII. oszt. t. 12 frt 50 kr., (negyed évi) Nádassy Elemér I. oszt. t. 10 frt Kelemen Gábor VII. oszt. t. Elengedett összeg: 172 frt 50 Jer. 6. Jutalom- és ösztöndíjban részesültek : 1. Somogyi Dezső nevére tett alapítvány kamataiban (6 6 frt) része­sültek febr. 18-kán Vietórisz Dániel II- és Hudák János IV. oszt. tanulók. 2. A gróf Teleky-Róth Johanna-féle ösztöndíjból nyert Jakab Mihály VIII. oszt. tanuló 35 frtot. 3. Ifj. Somogyi Gyula emlékére tett alapítvány után április 12-kén 100 koronát kapott Suták Sándor VIII. oszt. t. 4. Haas Mór alapítványából egyenként 40 frtot kaptak: Furman La­jos, Imre János, Fränkl Henrik VIII. oszt. tanulók. 5. Kornstein Ignácz nevére tett alapítványból í4l frt 06 kr.,) Glück Henrik VI. o. t. 21 frt 06 kr., Bottenstein Sándor III. oszt. t. 20 frtot kap. 6. Kovács László nevére tett alapítvány kamatait 50 frtot Krcsach Lajos VIII. oszt. t. kapta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom