Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1894

A mimtÚZl ÁG. HITV.££VA!tä, FŐGYMKASIUM XXXI-dik; i I f I § I' c c pr > J 1 AZ 1894—95-ik ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : MÄRTINYI JÓZSEF, IGAZGATÓ. NYÍREGYHÁZA NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalom