Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1893

90 Negyedik osztály. —1 A tanuló osztályzata _ Sorszám N eve d > Születési év< S zületéshelye Vallásból Magyaiból [ Latinból Németből j Tör énetbőlj Mennyiségi. Rajz mértan Természetr. Énekből Szab kézirajz Gyorsírásból Tornázásb I Magaviselet, [ ] B erzeviczy Béla á. e. 1879 Nyíregyháza ‘0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 Bozán Gyula r. k. 1880 V 1 2 2 2 2 3 1 1 — — — 2 1 3 Brüll Ede izr. 1879 Bérezel Szabm. 2 3 4 4 3 3 2 3 — 2 — 2 2 4 Budaházy Miklós ref. 1880 N.-Halász 3 3 3 4 4 4 4 3 — — — 3 1 5 Bukna J. önk.ism. r. k. 1880 Zsolna Trencsén. 3 3 3 3 3 2 3 3 — 2 — 3 1 6 Deák István ref. 1878 Nyíregyháza 1 2 3 3 2 2 3 1 — — — 1 1 7 Deutsch János izr. 1881 Kis-Várda Szab. 2 2 3 3 3 3 2 1 — 2 — fm 2 8 Dietz Kálmán á. e. 1879 Nyíregyháza 2 3 2 4 3 3 2 2 — — — 3 2 9 Erdős Béla ism. izr. 1878 3 3 4 3 3 3 3 2 — — — 3 2 10 Farkas Márton izr. 1880 2 3 3 3 3 3 3 2 _ _ — 3 1 1 1 Feuer Mór izr. 1879 Tarpa Beregm. 2 3 3 3 3 1 1 2 — — — 2 1 12 Förster Jenő á. e. 1879 Szepes-Olaszi 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — 1 1 13 Gansl Zoltán izr. 1880 Nyíregyháza 2 2 3 3 2 2 3 2 — 2 — 2 1 14 Gerhardt Kálin. á. e. 1S78 1 O 3 2 1 2 3 2 — — 2 1 1 lő Gomba Mihály ref. 1878 Szt.-István-Baksa 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — 2 2 16 Grosz Ferencz izr. 1881 Kis-Várda Szab. 2 2 3 3 3 3 2 3 _ — — f m 2 17 Grűn Dávid izr. 1878 Ó-pályi Szatm. 3 3 3 3 3 2 3 3 — — — 3 1 18 Gyurcsány Dezső á. e. 1880 Nyíregyháza 3 3 4 4 3 3 2 3 2 1 — 3 2 19 Hagymássi Gyula ref. 1878 Ó-fehértó Szab. 1 2 2 2 2 2 1 1 — — 2 2 1 20 Haraszti László ref. 1878 Sámson Hajdúm. 3 3 3 3 4 3 3 3 — — — 2 1 21 Hartstein Miklós izr. 1881 Napkor Szabm. 2 2 3 3 4 3 2 2 — — — 3 1 22 Herskovics Fér. izr. 1877 Apagy Szabm. 1 2 3 3 2 2 1 2 — — — 3 2 23 Ilorovitz Béla izr. 1880 Nyíregyháza 2 3 3 3 3 3 3 3 — 2 — 3 2 24 Horváth Bertalan ref. 1879 2 3 3 3 3 3 2 3 _ 2 — 2 1 2 5 Jung Gyula izr. 1878 3 3 4 4 3 3 4 3 — — — 3 2 26 Kahle Frigyes á. e. 1879 Miskolcz Borsod. 2 2 2 2 1 2 1 2 2 — — 2 1 27 Kellner Viktor á. e. 1880 DobsinaGömörm. 1 3 3 3 1 3 3 1 fin — — 3 2 28 Kerekes József r. k. 1881 Nyíregyháza 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — 1 1 29 Kiár Sándor izr. 1880 N.-GéresZcmplm. 1 2 3 4 2 4 3 1 — — — 3 2 30 Kocsár Imre ref. 1880 Gebe Szatmái m. 2 3 3 3 1 2 1 2 — 2 — 3 1 31 Kovács Géza ism. á. e. 1877 Nyíregyháza 2 3 3 3 4 3 3 3 2 — — 2 2 32 Lakatos Tibor r. k. 1881 Budapest 1 2 3 3 2 3 3 1 — — — 2 1 33 Lebovics Bencze izr. 1878 F.-Litke Szabm. 2 3 4 3 4 3 4 3 —--­— 3 1 3 4 Leichtmann Ödön izr. 1879 Nyíregyháza 2 3 3 4 4 3 3 3 — — — 2 2 35 Mandel Jenő izr. 1881 Kemecse Szabm. 2 2 3 2 2 2 2 2 — í-­— 2 2 3 6 Matulka Ödön á. e. 1879 Nyíregyháza 2 3 4 3 4 3 3 3 1 — — 1 2 37 Macsánszky L. ref. 1879 W 1 2 2 2 2 3 2 1 — — — 2 1 3 8 Oláh Lajos ref. 1881 Kisvárda Szabni. 2 3 3 3 2 2 2 •2 — — — 2 2 39 Rakovszky József ref. 1878 Gáva Szabolcsm. 2 3 4 4 3 3 3 2 — — — 2 1 40 Raksányi Gyula ref. 1880 Nyíregyháza 2 3 3 3 3 3 3 1 — — — fm 2 41 Révész Bódog izr. 1881 Kisvárda Szabm. 1 1 2 1 1 3 2 1 — — — 2 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom