Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1892

— 80 — Harmadik osztály. A t 31 11 11 1 ó Sorszám N eve Vallása Születési év S zületéshelye Vallásból Magyarból Latinból Németből Történelem Számtanból R. mértanból Term, földr. Énekből Tornából Magaviselet Szabadk. rajz Francziáből 1 A usländer Béla izr. 1878 N.-Várad Biharra. 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 _ 2 Berzeviczy Béla á. e. 1879 Nyíregyháza 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1-­3 Bozán Gyula r. k. 1880 1 2 2 2 1 3 2 1 — 2 1 — — 4 Brandstätter Béla r. k. 1879 Szögi Zemplénm. 3 3 4 3 4 3 3 4 — 2 2 3 — 5 Brüll Ede izr. 1880 Bérezel Szabin. 2 3 4 3 3 2 3 3 — 1 2 — — <; Budaházy Miklós ref. 1880 N.-Halász Szabm. 2 3 3 3 1 3 4 2 — 3 i — — 7 Deák István ref. 1878 Nyíregyháza 2 3 3 2 1 2 3 2 — 2 i 1 — 8 Deutsch János izr. 1881 Kisvárda Szabm. 1 3 4 3 2 2 2 2 — 1 2 — — 9 Dietz Kálmán á. e. 1879 Nyíregyháza 3 3 3 3 3 3 3 3 fm. 3 2 — — 10 Farkas Márton izr. 1880 3 2 3 3 2 3 3 2 — 3 1 — — 11 Feuer Mór izr. 1879 Tarpa Beregm. 1 3 3 3 o O 1 1 3 — 2 1 — — 12 Gansl Zoltán izr. 1880 Nyíregyháza 2 3 3 2 2 2 2 2 — 3 1 — — 13 Gerhardt Kálmán á. e. 1878 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 — — 14 Grosz Ferencz izr. 1881 Kisvárda Szabm. 3 2 3 2 •2 1 2 2 — 2 1 — — 15 Gyurcsány Dezső á. e. 1880 Nyíregyháza 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 — 16 Hagymási Gyula ref. 1878 Ófehértó Szabm. 2 1 2 2 2 2 1 2 — 3 1 — — 17 Haraszti László ref. 1879 Sámson Biharm. 2 2 3 3 3 3 3 2 — 2 1 — — 18 Hartstein Miklós izr. 1881 Napkor Szabm. 1 1 3 2 1 3 3 1 — 3 1 — — 19 Horovicz Béla izr. 1880 Nyíregyháza 2 2 3 2 2 2 2 2 — 2 2 2 — 20 Horváth Bertalan ref. 1879 2 2 3 3 2 3 3 2 — 1 1 2 — 21 Jung Gyula izr. 1878 n 3 3 3 4 3 3 3 2 — 2 2 — — 22 Kellner Viktor á. e. 1880 Dobsina Gömörm. 2 2 3 2 1 3 3 1 fm. 3 2 — — 23 Kerekes József r. k. 1881 Nyíregyháza 1 1 2 2 1 1 1 1 — 1 1 — — 24 Kocsár Imre ref. 1880 Gebe Szatmárm. 2 2 2 2 3 1 1 1 — 2 1 2 — 25 Kohn Lajos izr. 1880 Ujfehértó Szabm. 3 3 4 3 4 3 3 3 — fm. 1 — — 26 Küffer Gyula á. e. 1880 Merény Szepesin. 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 — — 27 Lebovics Bencze izr. 1878 F.-Litke Szabm. 1 3 4 3 3 2 2 2 — 3 2 — — 28 Leichtmann Ödön izr. 1879 Nyíregyháza 1 3 3 3 3 3 3 2 — 2 1 — — 29 Mandel Jenő izr. 1881 Kemecse Szabm. 2 1 2 2 1 1 1 '2 — 1 2 3 — 30 Mátsánszky László ref. 1879 Nyíregyháza 1 1 2 2 1 1 2 2 — 2 1 — — 31 Matulka Ödön á. e. 1879 3 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 — — 32 Oláh Lajos ref. 1881 Kisvárda Szabm. 2 2 3 3 1 2 2 2 — 2 1 3 — 33 Patzauer Kornél izr. 1880 Szerencs Zemplm. be 1 e g. vi z s gá 1 a ti an m a r a dfc 14 Rakovszky József ref. 1877 Gáva Szabolcsin. 2 3 4 3 2 3 3 2 — 3 i — — 35 Raksányi Gyula ref. 1880 Nyíregyháza 3 3 3 3 3 3 3 2 — fm. 2 — — 36 Révész Bódog izr. 1881 Kisvárda Szabm. 1 1 2 2 1 2 2 1 — 3 1 3 — 37 Rúzsa Endre á. e. 1879 Nyíregyháza 3 2 3 3 3 3 3 2 i 2 1 — — 38 Sáfrán Mór izr. 1879 Rakamaz Szabm. 3 3 3 3 ‘2 2 2 3 — 3 1 — — 39 Sárkány Boldizsár á. e. 1880 Dobsina Gömörm. 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 — 40 Schall István r. k. 1879 H-NémetAbauj m. 3 3 3 3 3 3 3 3 — 1 2 — — osztályzata

Next

/
Oldalképek
Tartalom