Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1890

K tanulók érdemsorozata, Jelek magyarázata : Előmenetel : 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges. 4 = elégtelen. Magaviselet : 1 = jó, 2 — szabályszerű, 3 = kevésbbé szabályszerű, 4 rósz. — Vallás : á. e. = ágostai evangélikus, ref. - evangélikus reformált, r. k. = római katholikus, g k. = görög katholikus, izr. — izraelita. Első osztály. X Sorszám — A t u, u u 1 ó Neve 1 Vallása 1 í Születési éve S zűletéshelye •o GO '•Ő "cő \> Magyarból I L atinból o Földrajzból * 1 S zámtanból á 1 i XD fi CŐ a CS3 Cö P5 _y_ vo rŰ OQ 'c3 ^ a •o 'CŐ fi O H I Énekből |--------------------------------f B Szabadkézi rajz 1! M agaviselet 1 ] A damovics János ág.e. 1 1878 Nyíregyháza 3 3 4 3 2 3 2 3 1---­i 2 B erzeviczy Béla ág.e. 1879 V 1 i 2 2 1 1 1 1 1 1 i 3 Bozán Gyula r. k. 1880 V 1 2 2 1 3 3 2 2 2 — i 4 Brandstetter Béla r. k. 1879 Szögi, Zemplénin. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 2 5 Brül Simon izr. 1880 Bérezel, Szabni. 2 4 4 4 3 3 3 3 3 — 2 0 Burger Jenő izr. 1879 B.-Szt.-Mihály 2 3 4 3 3 4 Q 0 3 3 — 2 7 Csonka János r. k. 1878 Demecser, Szabin. 2 4 4 4 4 4 3 3 3 — 1 8 Deák István ref. j 1878 Nyíregyháza 1 2 3 1 2 1 1 2 1 — 1 !) Dedics Kálmán ág.e. 1877 V 3 2 2 2 i 1 1 1 2 — 1 10 Deutsch János izr. 1881 Kisvárda, Szabin. 2 3 3 2 3 2 3 1 i — 2 1 1 Dietz Kálmán ág.ev. 1879 Nyíregyháza 2 3 3 3 3 3 2 3 2 — 2 12 Éger Sándor izr. j 1879 V 2 4 4 3 4 3 3 3 2 — 2 13 Farkas Márton izr. 1880 V 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 1 14 Feuer Mór izr. 1879 Tarpa, Beregm. 1 2 3 3 1 1 1 2 2 — 1 lő Gansel Zoltán izr. 1880 Nyíregyháza 1 3 3 3 2 3 3 3 2 — 1 16 Gréb Aladár ág.e. 1879 Szepes-Szombath 2 2 2 2 1 1 1 1 1 — 1 17 Grósz Herman izr. 1877 Kemecse, Szabm. 2 O O 4 3 4 4 2 3 2 — 2 18 Grosz Imre izr. 1881 Ny.-Bakta, Szab. 1 2 2 2 1 2 2 3 2 — 2 19 Gyurcsány Dezső ág.e. 1880 Nyíregyháza 2 3 3 3 3 2 3 3 2 — 2 20 Hagymási Gyula ref. 1878 Ófehértó, Szabm. 2 2 2 2 3 2 2 3 2 — 1 •21 Hamburger Henr. izr. 1880 Szaniszló, Szatm. 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 22 Haraszti László ref. 1879 Sámson, Biharm. 3 2 3 3 0 2 1 2 2 — 1 23 Horovicz Béla izr. 1880 Nyíregyháza 3 2 2 2 3 3 2 2 2 — 2 24 Ilauszki Ferencz ág.e. 1878 1 3 3 2 2 2 2 3 1 — 1 25 Jung Gyula izr. 1878 W 2 3 3 3 3 2 2 2 3 — 2 26 Kálnay Zádor ref. 1880 4 4 4 3 4 4 3 3 2 — 2 27 Kerekes József r. k. 1881 1 3 3 2 3 1 2 1 2 — 1 2 b Kocsár Imre ref. 1880 Gebe, Szatm. 2 3 O 3 3 2 2 2 2 2 1 29 Kohn Ignácz izr. 1879 Nyíregyháza 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 30 Krausz János r. k. 1879 Gyulavári, BékmJ 3 3 4 3 4 4 3 0 2 — 1 31 Leichtman Ödön izr. 1879 Nyíregyháza 3 3 3 3 3 3 2 0 3 — 2 32 Lényei Jenő ág.e. 1878 , o 0 3 3 3 4 O 0 2 2 2 — 2 33 Mátsánszky László ref. 1879 1 2 2 2 1 1 2 1 2 — 1 34 Mandel Jenő izr. 1881 Kemecse, Szabm. 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom