Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1890

A NYIKBGYHÁ2I ÁG. HITV, EVAHG. FOGY M N ASIÜ M XXVII-dik AZ 1890—91-dik ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: MARTINYI JÓZSEF IGAZGATÓ. NYÍREGYHÁZA, NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom