Nógrád Megyei Hírlap, 2016. január (27. évfolyam, 1-24. szám)

2016-01-04 / 1. szám

3. OLDAL EZ VOLT AZ ELMÚLT NÓGRÁD MEGYÉBEN U Hl D EDZOKE HÉT VISSZA HOSSZABB AZ UT KÉT KERÉKEN HIRDETÉS Médiapartnerünk a JÉr . . ’ \ www.nhc24.hu MÁR MOBILON IS! HIRDETÉS AJÁNLÓ Vége a tűzszünetnek Jemenben 6. oldal Újév és az újévezred kezdete Varanasiban 7. oldal Eredményes évet zárhattak bokszolóink 10. oldal ÜGYELETEK Szilveszterezők és túrázók a salgói váron Polkák és operettek az újévi koncerten Hagyománnyá nemesedett és beépült Salgótarján kulturális, művészeti életébe az újévi hangverseny: ez év január 1-jén a József Attila Művelődési Központban nyolcadszor csendültek fel az alkalomhoz illő, népszerű dallamok, neves művészek elő­adásában. (Tudósításunk a 2. oldalon.) ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: MTHAIJK JÚLIA (70/630-4591) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS köpönyeg.hu Délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és eleinte csak a Dunántúlon, később máshol is lehet szórványosan havazás. A délnyugati megyékben (főleg Baranya és Somogy déli része) délután erősebb havazás is kialakul­hat, estig itt néhol 5-10 cm-es összefüggő hó­takaró lehet. A délkeleti szél megélénkül, dél­nyugaton kisebb hófúvást okoz. Síkos, dél­nyugaton havas útszakaszokra készülhe­tünk. Egész napos fagy lesz. Elmúlt év utolsó napján kisütött a nap, feloszlott a köd,hidegebbre fordult az idő. Az időjárás változása, valamint a hír mi­att, hogy a kitisztult levegőnek köszönhetően jól látható a Magas-Tátra a kilátópontokról, több százan keresték fel a salgói vá­rat is. A szilveszterre való tekintettel voltak, akik itt kezdték meg az ünneplést. »Nógrádi Hírlap*!; . m, JANUAR 1-TOL JANUÁR 31-IG Az első nógrádi újszülött Salgótarján. Újév napján, 5 óra 44 perckor született az el­ső Nógrád megyei baba a Szent Iizár Megyei Kórház­ban: 2016 első újszülöttjére szándékaink szerint későbbi lapszámunkban visszaté­rünk. Tüzelő a rászorulóknak Héhalom. Az előző évekhez hasonlóan a község önkor­mányzata pályázott az ősszel meghirdetett szociális tűzifa programra, ami pozitív elbí­rálásban részesült, több mint hétszázezer forintot nyertek. Ebből az összegből 48 erdei köbméter keménylombos tű­zifát vásárol a község vezeté­se az illetékes erdészettől. A tüzelőből elsősorban azon la­kosok kapnak, akik lakás- fenntartási támogatásban ré­szesülnek, azonban minden rászoruló nyújthatott be igényt az önkormányzathoz. A szétosztott tűzifát várható­an mindenki majd csak janu­ár közepén kapja, meg ugyanis az enyhe időjárás miatt az erdészet munkatár­sai nem tudták beszállítani a fát az erdőről. Korszerűbb tornaszoba Palotás A község önkor­mányzata pályázatot nyújtott be a helyi tornaszoba felújítá­sára a „Sportból a legtöbbet” című pályázati programra. A kiírás célja, hogy az iskolák infrastrukturális lehetősége­it szélesítse, ez által még több gyermek sportolhasson meg­felelő környezetben. A falu több mint kétmillió forint vissza nem térintendő támo­gatást kapott, amelyből a szakemberek elvégezték a padlózat és a nyílászárók cse­réjét, korszerűsítették az öltö­zőt, valamint kifestették a he­lyiséget. A felújított tornaszo­bát a fiatalok még a téli szü­net előtt kipróbálhatták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom