Nógrád Megyei Hírlap, 2015. augusztus (26. évfolyam, 177-200. szám)

2015-08-01 / 177. szám

MEGŐRZÖTTERTEKEK 15. OLDAL 2. OLDAL 3. OLDAL HIRDETÉS Minden újszülött megkapta az oltást „Most szép lenni katonának” A médiában az elmúlt fél évben több alkalommal elhangzott már, hogy július 1-től a honvédelmi tárca jelen­tős illetményemelést tervez, ami része az új honvédségi életpályamodellnek. A katonai vezetés céljai egyértel­műek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehetőség legyen az állást keresők körében. (Folytatás a 3. oldalon.) Bezárta kapuit a tábor 4. oldal Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint fennakadások vannak a tuberkulózis (tbc) el­leni úgynevezett BCG oltóanyag előállításában. Ennek oka, hogy a globális piac nagyobb részét ellátó két nagy gyártó cégnél késedelmet szenved az előállítás. Mindez az Európai Unióban is ellátási problémát okoz, s vannak olyan országok, ahol már tavasszal elfogyott az oltóanyag. (Folytatás a 2. oldalon.) k 3)00 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 26. n TELEFON: t=j + 36-20/209-42-21 Wj + 36-30/448-13-42 :Á E-MAIL: V lehocz kiicr gór giluilo.hu & fi Ú'AVAVri £3 liVTll aialtáLÍU Médiapartnerünk a FM radio 100.-4 AJÁNLÓ ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: TŐZSÉR VIKTOR (70/630-4591) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS köpönyeg hu Szombaton a ragyogó napsütést csak kevés felhő zavarja. Eső sehol sem lesz. Friss, hűvös reggelünk lesz, hiszen néhol 10 fok alatt ma­rad a hőmérséklet. Napközben a sok napsütés hatására gyoran melegszik a levegő, 26-31 fo­kos melegre számíthatunk. Vasárnap estig erősen felhős lesz az ég, és többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Megélénkül az ÉK-I szél. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul. NO KOMMENT... Annak kell fölajánlani a segítséget, aki­nek szüksége van rá. Benzinkútnál a kutas gyorsan ott termett mellettem: segíthet-e? Le- mossa-e a szélvédőt? Köszönettel elhárítot­tam. Ekkor hallottam meg, hogy mellettem kerreg egy autó gyújtáskapcsolója, a fris­sen tankolt kocsi nem akart elindulni. A benzinkutas ekkor odalépett egy éppen meg álló autóhoz, és már kérdezte is a kiszálló sofőrt: segíthet-e megtankolni? Lemossa esetleg a szélvédőt? Nem, nem. Közben to­vább kerregett a gyújtáskapcsoló. A fiatal nő a volán mögül segítségkérőén nézett a benzinkutasra. Ő azonban bement a shopba és elkezdett beszélgetni. Úgy látszik, csak a tankolás meg a szélvédőmosás van belefogalmazva a munkaszerződésébe... 9 '771215 901000 15177 ÜGYELETEK Csoportszobával bővül az óvoda Szente. A helyi Bóbita Óvo­da és Bölcsó'de kapacitás- és épületbővítésén fáradoznak a településen. Illés Kálmán pol­gármester elmondta: a bruttó 31 millió forintos támogatás­ból megvalósuló beruházás építési munkálatai még nem kezdődtek el, ugyanis jelen­leg az építési engedélyre vár az önkormányzat. Az építke­zés során mintegy száz négy­zetméterrel bővül az intéz­mény alapterülete és a szak­emberek felépítenének egy új csoportszobát és a hozzá tar­tozó kiszolgáló helyiségeket (öltöző, mosdó, közlekedő, iro­da) is. A szükséges papírok megérkezése után minél ha­marabb indulnának a mun­kafolyamatok, amelyeket a tervek szerint legkésőbb ok­tóber végére szeretnének be­fejezni. Ezzel a fejlesztéssel a gyermeklétszám a következő időszakban ötven fölé emel­kedne és megoldódna a mos­tani probléma, miszerint a je­lenlegi csökkentett csoport- szobák eredeti méretükben szolgálnák a jövő generációi­nak fejlődését, immáron ket­tő helyett három csoportban (egy bölcsődei és két óvodai). Véradás Bánta. A falu felnőtt lakosa­it várják a szervezők, illetve a véradóállomás munkatár­sai az augusztus 1-i, szomba­ti véradásra, amely a falunap plusz programjainak egyike lesz. A donorok a helyi intéz­ményekben 9 és 12 óra kö­zött adhatnak vért. Víztisztítás és előretekintés Ludányfialászi. a múlt heti régóta nem látott, extrém nyá­ri forróságban fokozottan kel­lett ügyelni a horgásztó vizé­nek minőségére. Hétről hétre jelentős mennyiség párolgott a kánikulában, szaporodott az alga, az oxigénszint ellenőr­zést, a víz pedig karbantartást igényelt. Az elmúlt napokban jelentős vízforgatást és mesze- zést végeztek, amelynek hoza- dékaként a lekezelt alga zöld­re festette a vizet és ismét tisz­ta lett a tó. A hétvégére terve­zett 48 órás versennyel kap­csolatban nem mutatkozott kellő mértékű érdeklődés, így az erőforrásokat már az au­gusztus 21-22-én megrende­zendő Élmény-tavi 24 órásra fordítja az egyesület. Már le­het jelentkezni a megméretés­re, a részletes kiírás hamaro­san megjelenik. HIRDETÉS t i l

Next

/
Oldalképek
Tartalom