Nógrád Megyei Hírlap, 2013. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

2013-09-11 / 210. szám

0 XXIV. ÉVFOLYAM, 210. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 11., SZERDA GÓLYATÁBORBAN JÁRTÁK A SZENTIMRÉSEK LAPUJTOI SZÍNEK 2. OLDAL A GULYÁSÜNNEPEN MADONNA: „U.S., 3. OLDAL NE HÁBORÚZZ...! Médiapartnerünk a FM radio 100.4 A NAP HIRE ll év után bocsánatot kért Nashville. Visszafizette a zsákmányolt pénzt és bocsánatot kért áldozatától egy rabló ll év elteltével az Egyesült Államok­ban. Az illető egy boltból rabolt 300 dollárt még 2002-ben, most viszont egy boríték­ban 400 dollárt adott át a bolt tulajdono­sának bocsánatkérő vallomáslevelet mel­lékelve. A férfi leírta, hogy annak idején kábítószerfüggő volt, de immár nem az, és kötelességének érzi helyrehozni a káro­kat, amelyeket embereknek okozott. A fér­fi Anonymusként írta alá levelét, és név­telenségét természetesen megőrizte a bolt­ban is, ahova személyesen vitte el vezek­lő küldeményét. A megdöbbent boltos elismerőn nyilat­kozott a hajdani rabló bátorságáról, amiért az el mert menni a kirabolt boltba és szem­be mert nézni áldozatával.- Néha nehéz ugyan, de adnunk kell még egy esélyt. Ennek az embernek tud­nia kell, hogy megbocsátottam tettéért - idézte a boltost a Yahoo amerikai hírpor­tál nyomán az MTI. UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: MIHALXK JÚLIA (20/246-4828) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS köponyeghu Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak délután szakadozhat fel nyugaton a fel­hőzet. Főleg a nap első felében számíthatunk sokfelé esőre, záporra. RÓLUNK SZOL Nem vagyok az a berezelős fajta. Mos­tanában azonban éjszakánként rám hoz­ta a frászt valami cseppet sem kellemes, monoton sípoló hang, néha duettben. Mi a csuda lehet ez? - s kezdtem keresgélni a hang forrását, mely nagyon közelről hangzott Napokig bosszantott, de nem jöt­tem rá. Végül a szomszéd homályosított fel: új lakótársakkal gyarapodott az utca. Két macskabagoly költözött egy közeli fá­ra. Most, hogy tudom a „titkot”, már csep­pet sem zavar. Sőt, még az is lehet, hogy válaszolgatok nekik: kiülök az árokpart­ra, a két hüvelykujjam közé fogok egy vas­tag fűszálat és megßjom. Erre hasonlít leginkább a hangjuk. Belőlem ugyanis éj­szakai bagoly lett az utóbbi időkben... 13210 9 >771215 901000 Egy bizottság, amely Nógrád megye értékeit őrzi A magyarok közül ki ne hallott volna már a különböző nemzeti értékeinkről, de egyre többször kerül szóba a felbecsülhetetlen kincset jelentő hungarikumainkról is. Szűkebb pátriánk, Nógrád megye pe­dig értékek sokaságát vonultatja fel. Szerencsénkre megyénk gazdag épített és természeti értékekben, bővelkedik történelmi és néprajzi hagyományokban, valamint népművészeti és gasztronómiai jelleg­zetességekben. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ezen értékeink összegyűjtésére és véde­lemre hozta létre a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot. (Folytatás a 2. oldalon.) A salgótarjáni Kálvária (i.) Szeptember 14-én, szombaton délután dr. Beer Miklós püspök atya a Szent Kereszt fel- magasztalása ünnepéhez kapcsolódva ke- resztutat vezet a salgótarjáni Kálvárián, amelynek keretében megáldja a felújított stá­cióképeket. Ehhez kapcsolódva szeretnénk felidézni a salgótarjáni Kálvária történetének legfontosabb állomásait, emlékezve mind­azokra, akik a múlt és a jelen pillanataiban szívükön viselték az emlékhely sorsát. Salgótarján. A huszadik század elején nagyarányú építkezések kezdődtek meg Salgótarjánban, a sok ezer lakosú nagyközség készült a várossá válásra, a rangot 1922-ben kapta meg. Néhány évvel utána, 1927-ben fel­merült a gondolat, hogy Kálváriát építsenek a város fe­lé magasodó Pipis-hegyre. Megalakult a Kálváriát épí­tő bizottság, ezzel egy időben azonban már szerveződött a ferences plébánia létesítése is. Idővel mindkét tábor eredményt ért el: a Kálvária helyett templomot akarók jóvoltából és összefogásából - hála nekik! - 1932-ben ferences plébánia, 1936-ban ferences templom épült, de a Kálváriát építők is elérték céljukat. (Folytatás a 4. oldalon.) ■Bf Saígoíarfvn A Szent Imre-hegyi Kálvária korabeli képeslapon NábáNa HIRDETÉS mmm ii céges- és egyedi borítékok 06 70 930 6707 www.boritekonline.hu HIRDETÉS «Nógrád hírlap® SZEPTEMBER l-TOL^ SZEPTEMBER 30-IG BRUTTÓ ^§(0 lf\í MINDÉI APRÓHIRDETÉS ESETEBEK VALAMINTTDB3HEGJEIENE5 A VAROSUNK*KEPES MAGAZINBAN Ulti OlvatéliM t JP&- 'm fV lm­k -Áll* * *. ■Mfti I jltntŐ m Szüreti vigadalom Rétság. Szeptember 14-én szüreti felvonulást és mulatsá­got rendeznek a városi nagy­parkolóban és a művelődési központban. A programok dél­után kezdődnek a népvisele- tes felvonulással, ezt követően lesz terményáldás, folklór mű­sor és aszfaltrajzverseny. A vi­gasságot az este kezdődő szü­reti bál zárja. Múlt és jelen kézfogása Salgótarján. Baglyasalja Bará­tainak Köre a civil hónap ese­ményeihez szeptember 14-én szombaton a Múlt és jelen kéz­fogása című rendezvényével kapcsolódik. A Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogató- központbandélelőtt fél tizen­egykor lesz az ünnepélyes megnyitó az ősök emléke előt­ti főhajtás jegyében. Beszédet mond Eötvös Mihály alpolgár­mester. Ezután íjászbemutató, fotókiállítás és gombfoci bemu­tató következik. Könyvajánlót is figyelemmel kísérhetnek a nap folyamán a résztvevők: Andrásfalvi-Faragó Zoltánnal, az Öt íjász című történelmi re­gény szerzőjével dr. Csongrády Béla közíró és Szilasi András beszélget .Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselőt, a Si­ketek és Nagyothallók Orszá­gos Szövetségének elnökségi tagját is meghívták az ese­ményre, amit középkori ételbe­mutató és kóstoló is színesít. zkivagyonved

Next

/
Oldalképek
Tartalom