Nógrád Megyei Hírlap, 2012. december (23. évfolyam, 278-300. szám)

2012-12-01 / 278. szám

XXin. ÉVFOLYAM, 278. SZÁM 2012. DECEMBERI., SZOMBAT KÖZÉLETI NAPILAP ÜNNEPRE HANGOL A KÉZMŰVES VÁSÁR 3. OLDAL EGY CSESZE KAVE - TÉVEDÉSBŐL ÁRA: 135 Ft ELŐFIZETVE: 92 Ft AZ „ÖRÖKRANGADÓN 4. OLDAL SEM LEHET HIBÁZNI Médiapartnerünk a FM radio ioa.^4 A NAP HIRE Az UNESCO lett a Fölszállott a páva védnöke Budapest Az ENSZ Nevelésügyi, Tudomá­nyos és Kulturális Szervezete, az UNESCO védnökséget vállalt a Fölszállott a páva című műsor felett - tájékoztatta az MTI-t pénteken a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke­zelő Alap (MTVA), amely ezt a magyar ha­gyományőrzők és a közmédia munkájának méltó elismeréseként értékeli. A közmédia és az egész magyar kulturális élet nagy megtiszteltetésben részesült: az UNESCO védnökséget vállalt a Fölszállott a páva műsora felett - olvasható az MTVA köz­leményében. Az elismerésről a szervezet fő­igazgatója, Irina Bokova levélben értesítet­te Magyarország UNESCO-képviseletét. Bokova indoklásában kiemelte: az ENSZ kulturális szervezetének legfontosabb fel­adatai közé tartozik, hogy a kommunikáci­ós csatornákon keresztül ráirányítsa a fi­gyelmet a kulturális örökség védelmének fontosságára a fiatalok körébe. IDŐJÁRÁS köpönyeg.hu 15 napos «<*őjárás-előrejei Szombaton marad a borongós idő, eleinte el­szórtan lehet zápor, hózápor; majd délután­tól egyre többfelé alakulhat ki havas eső, hó, keleten eső. Vasárnap szórványosan várható vegyes halmazállapotú csapadék. UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: SCHVEICZEH KRISZTIÁN (20/246-4828) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 RÓLUNK SZOL Van az úgy, hogy az ember lányát egy­két, öt-tíz, netalántán tíz-tizenöt évvel is fi- atalabbnak nézik, bár ez utóbbi inkább túlzott udvariasság a gyanúm szerint. Mindenesetre a szarkalábakkal és mimi­kái ráncokkal, no meg a biológiai órával állandóan harcban álló hölgynek jólesik a dicséret, az évek kegyes hazugsággal tör­ténő letagadása. így egy fokkal őszintéb­ben mondhatja, hogy tizennyolc múlt (még akkor is, ha a harmadik ikszhez kö­zelít), másrészt kevésbé lesz feltűnő, ha mostantól egy darabig, mondjuk úgy 4-5 évig a huszonötödik születésnapját ün­nepli. Hiába no, már Einstein is meg­mondta: az idő relatív... 12278 9 >771215 901000 HIRDETÉS KrJ S1IIIT11MM. liliczi a. 111. MISST _____ TE L: 82/812-111, •1-21/141-1114 TEL: 82/428-788 SILIlTIIJij. -IS. ITS.-Mester Szerviz ££23 - Markstüggetleti autójavítás ■ óutwues kis- és nagykereskedés >, tBesi-Stass partneri - Szettettó tettes korú Biztosítás ügyintézésé mwjaertA . «A­lakástűz - testközelből Egy apró figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy tragé­dia árnyékolja be a szeretet ünnepét... A tűzhelyen felejtett, étolajjal teli serpenyő ugyanúgy lehet „gyújtópont”, mint a magára hagyott, égő gyertya. A tűzoltók évről-évre elismételt intelmeit sokan nem fogadják meg, így hát a lánglovagok úgy döntöttek: megmutatják, milyen is a lakástűz testközelből. Schveiczer Krisztián Salgótarján. Szándékosan időzítették e hét péntekre a zárttéri tűz fejlődését, majd ol­tását bemutató, nyilvános la­kosságfelkészítő és tájékozta­tó gyakorlatot. Advent első va­sárnapjával ugyanis megkez­dődik a sütés-főzés, valamint a mécsesek és gyertyák meg­gyújtásának - tűzvédelmi szempontból kiemelt veszélyességű - időszaka. Hiá­ba ugyanis a folyamatos figyel­meztetés, minden évben hoz­závetőleg száz ember veszti életét ilyenkor lakástűzben ha­zánkban, nem beszélve a sé­rültekről és az ingatlanokban keletkezett jelentős kárról - mondta Imre Péter tűzoltó őr­nagy, aki a történéseket „köz­vetítette” a jelenlévőknek. A Nógrád Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság salgótarjáni hivatásos tűzoltó-parancsnoksá­ga éppen ezért döntött úgy, hogy bebizonyítja: a szakemberek nem csak a levegőbe beszélnek, amikor intelmeiket megfogal­mazzák. Számos érdeklődő - köztük óvodások, iskolások, tele­pülésvezetők, valamint határon inneni és túli társszervek promi­nensei - láthatta, hogy a tűzhe­lyen felejtett serpenyőben öt-hat perc alatt kigyullad az étolaj, ahogy azt is, mi történik, ha, mint ijedtükben sokan, vízzel próbáljuk azt eloltani. (Folytatás a 2. oldalon.) es munka A tervek szerint még ebben az évben átköltözik a régi óvoda épületébe a községi gyermekintézmény Szanda- váralja településrészről. A jelenleg használaton kívüli, az ellá­tási feltételeknek jobban megfelelő in­gatlant önerőből újítja fel az önkor­mányzat, amely nagy segítséget kapott egyrészt azzal a pályázati támogatás­sal, amely a biomasszával üzemeltethe­tő kazán megvásárlását tette egyrészt lehetővé. Az utóbbihoz szükséges aprítékolót Terénnyel közösen szerezték be. s közö­sen fogják használni. A szandai korsze­rűsítéshez az eddigiek során sok fel­ajánlással járultak a helyiek. Nemrégi­ben például huszonkét lakos önkéntes munkában az épület közvetlen környé­két rendezte, a kerítés bontásán dolgoz­tak, bozótot irtottak, takarítottak. Kedves Olvasóink! Hamarosan újra életre hívjuk a sokak által keresett ingyenes hirdetési kiadványunkat. Grátisz Részletekről érdeklődjön szerkesztőségünkben, vagy az alábbi telefonszámon: +36-20/244-75-42. HIRDETÉS Lakossági apróhirdetésüket most tefffiftöd ÄD W$em4uft adhatják fel. ItóÉMttÉéiÉ (3100 Salgótaiján, Kassai sor 6.) Magyarként Szlovákiában Balassagyarmat Az Örökség Kul­turális Műhely előadássorozat kö­vetkező „állomásának” vendége: CsákyPál, felvidéki politikus, író, aki „Álom a szabadságról, avagy magyarként Szlovákiában” cím­mel tart előadást. A rendezvény időpontja december 4., kedd 18 óra, míg helyszíne a Mikszáth Kál­mán Művelődési Központ. HIRDETÉS NP0RT.hu NÓGRÁD MEGYEI 1NF0P0RTAL Vágja ki a szavazószelvényt és juttassa el címünkre: Nógrád Megyei Hírlap, 3100 Salgótarján, Kassai sor 6., vagy Pásztón, a K-B Divatházba (Kishegy sétány 1.), illetve Balassagyarmaton a Baba Börze Baby Divatba (Zichy út 5.). A beküldési határidő lejárt. Az eddig beérkezett fotókat folyamatosan közöljük a sorsolásig. PINTÉR VANDA Születési dátum: 2012. március 21 Lakhely: Szügy Jm SZABÓ BÁLINT Születési dátum: 2012. március 20 Lakhely: Ludányhalászi * w v u 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom