Nógrád Megyei Hírlap, 2012. szeptember (23. évfolyam, 203-227. szám)

2012-09-01 / 203. szám

XXIII. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM 2012. SZEPTEMBERI., SZOMBAT MEGYEI RANGADÓ NAGYBÁTONYBAN ITT AZ UJ TANÉV 12. OLDAL ELETMU-DUAS 2. OLDAL TERMÉSZETFOTÓK... A NAP HIRE Autóban született apa és fia BécS. Horvátországban a kórházba tartó autóban született meg egy kisfiú, akinek az édesapja is ugyanígy jött a világra negy­ven évvel korábban. Robert Vidakovic 1972-ben apja segítségével született meg, most pedig ő bábáskodott fia születésénél a puhovói kórház felé igyekezve. „Úgy lát­szik, türelmetlen, sietős férfiak vagyunk.” - idézte az apát az austriantimes.at című osztrák hírhonlap. IDŐJÁRÁS S I 4 ^ % "k Hidegfronti felhő­takaró széle érinti a megyét, így csupán néhány órás nap­sütés várható. Kisebb záporok is kialakul­hatnak. ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: MIHALIK JÚLIA (20/246-4828) TEL.:32/418-190 FAX: 32/418-19Í NAPI AJANLO Uniós kezelés szennyvízkezeléshez 2. OLDAL Ifjúsági világtalálkozó nógrádi résztvevőkkel 3. oldal Fejlesztések Salgótarjánban 6. OLDAL Közel a hagyományhoz 7. OLDAL Éves edzőtábort tartottak 11. OLDAL NP ŐRT-AJANLO Többszáz állatot veszélyeztett a tűz NPORT.htl Karcagnál 0^T szenabálak kaptak lángra, veszélyeztetve a tanyákat. Négy település tűzoltói oltottak. RÓLUNK SZOL A zene az keli Főleg a fiataloknak, sétához, futáshoz. Unaloműzőnek is teljesen jó, ha megfelelő dallamot választ magának az ember. És itt most a hagsútyt erre helyezném, mármint arra, hogy nem kell mindenkinek hallania, éppen mit hallgat a gyerek az utcán. Erre találtákfel a fülhallgatót Igen nagy divat ugyanis úgy sétálni a városban, hogyasuhanc a kezében tartja a telefont, és üvölt belőle a zene, de úgy, hogy két utcával odébb is bólogathatnak a ritmusra. Ám én ezzel úgy vagyok, hogy szeretem magam megválasztani, mit hallgatok, ezért is van filesem. Sajnos, csak egy, mert ha lenne néhány száz, esküszöm, elosztogatnám. 12203 9 771215 901000 Milliárdokból újul meg a nemzeti kegyhely A magyarországi római katolikusok által leginkább látogatott búcsújáróhely, Nógrád megye legkedveltebb turisztikai célpontja, a ference­sek által gondozott Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely fotök:cyurkó péter A tizennyolcadik században épült templom és kolostor helyreál­lítása, korszerűsítése, a gyóntatóudvar bővítése, a szent kút, a szabadtéri oltár és a búcsús tér rendezése, valamint új zarándok­szállások és kiszolgáló létesítmények megépítése. Mindezek kiemelt turisztikai beruházásként, közel két és fél milliárd forint uniós támogatással valósulhatnak meg a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Schveiczer Krisztián Mátraverebély-Szentkút. Szerdahelyi Cson­gor, a Ferences Sajtóközpontvezetője kö­zölte: a magyarországi római katoliku­sok által leginkább látogatott búcsújáró­hely, Nógrád megye legkedveltebb tu­HIRDETÉS risztikai célpontja, a ferencesek által gondozott Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely barokk-kori kiépítése óta most először nyílik lehetőség nagy­szabású fejlesztésre. Ez egyszerre akarja felszámolni az elő­ző rendszer pusztításának maradványait, HIRDETÉS akciónk it keresse a 9. oldalon... HIVATALOS MÁRKASZERVIZ Auto-Trade '91 Kft. 3100 Salgótarján, Forgách A. út 100. 32/512-244 E-mail: szerviz@autotrade91kft.hu Lpct office WMHhbi Paptrüzkt, Salgótatyát. Rákóczi út 5«. fAMSlBI MINDEN TANSZERT MEGTALÁL, AMI AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES! m <Í1P MP HEAVY TOOLS CÉH ^ Beiskolázási Vásárlási utalvány te, utalványokat ZZwummmrnÁsi. elfogadunk! PCT OFFICE Kit.. 3100 Salgótarján, Rátáén ál SS. (Stromlelá szakközép, mellett.) 1:32/410-400, www ficloltice.hu Nyitva tartás szept. 15-ig: 7.30-IBM-ig. szambáim 3-12M-ig. H2 i Izek - Magyar Síeli: Gasztronómiai és Byiiölcsfesziivál Kizárdeo 2012. szüftiHier 14-13. Élelmiszerek, kézműves termékek bemutatója és vására. Délután szüreti felvonulás. Palóc Parádé díszes, színes ünnepi öltözetet viselő hagyományőrzőkkel! és felkészíteni a zarándokhelyet a huszon­egyedik századi turizmus infrastrukturá­lis és lelkipásztori igényeinek ellátására. A megyei, a régiós és az országos hatóságok közreműködésével történt a koncepció ki­alakítása, amelyet az Apostoli Szentszék il­letékes képviselője is áttekintett, vélemé­nyezett és javaslatokkal látott el. Az elnyert, közel két és fél milliárd fo­rint uniós támogatással megkezdődhet a tizennyolcadik században épült temp­lom és kolostor helyreállítása és korsze­rűsítése, a napjainkra szűkösnek bizo­nyuló gyóntatóudvar kibővítése, a szent kút, a szabadtéri oltár és a búcsús tér rendezése. (Folytatás a 3. oldalon.) Rendelőavató ; Balassagyarmat új orvosi ; rendelőt adnak át a város- 1 ban. AII. számú felnőtt kör­zetben, a Nyírjesi út 8. szám alatt önkormányzati önerő- ; bői, vállalkozói támogatással J alakítottak át úgy egy épüle- : tét, hogy ott a háziorvos a be- 1 tegeket fogadhassa. A rende­lő ünnepélyes avatása szep­tember 3-án, hétfőn délután 14 órakor lesz. I Véradások ! Szátok/Nógrádszakáf/Ludány- ; halászi Az iskola épületében ; várják a véradókat a szeptem- I bér 4-i keddi, 15-től 18 óráig tartó szátoki véradáson. Szep­tember ötödikén 11-től 13 órá­ig a nógrádszakáli iskolában, ; valamint 14-től 17 óráig a ludányhalászi művelődési házban adhatnak vért a felnőtt lakosok. I I Katolikus óvodát nyitnak ; Pásztó. Szeptember 1-én szom- ; baton ünnepélyesen megnyit- ; ják a Magyar Szentek Katoli- I kus Óvodát a városban. A gyermekintézmény megáldá- ; sával egybekötött eseményt a ; Szent Imre téren tartják. I I Tisztavatás és eskütétel ; Salgótarján a Nógrád Me- \ gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tisztavatási ün­nepségét tartják szeptember ; 3-án hétfőn 9 órától, az igaz- ; gatósági épület előtti Szent 1 Flórián téren. Ez alkalommal adják át az érintetteknek a I Salgótarján, illetve Balassa- ; gyarmat tűzoltója elismerő ; címeket is. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom