Nógrád Megyei Hírlap, 2012. július (23. évfolyam, 151-176. szám)

2012-07-02 / 151. szám

XXm. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM 2012. JÚLIUS 2, HÉTFŐ KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 135 Ft ELŐFIZETVE: 92 Ft JURTA AKADÉMIA TARON A HÉTVÉGÉN 3. OLDAL CSÖKKEN NEMZETI SNAPSZE AZ ISKOLÁSOK SZÁMA 6. OLDAL BAJNOKSÁG 4. OLDAL A NAP HIRE Hollókő a legszebb! Hollókő. Magyarország legszebb falujának választották Hollókőt az egyik magazin internetes szavazásán. Az olvasók egytől tíz pontig értékelhették a megadott tíz telepü­lést. Többezer szavazat eredményeként a vi­lágörökség részévé nyilvánított Nógrád me­gyei község került ki győztesen. Hollókő el­képesztően magas pontszámmal, 8,28-as át­laggal lett első. A legjobb öt közé került még Őriszentpéter az Őrségből, Mátraszentimre a Mátrából, Velem a Kőszegi-hegységből és Füzér a Zempléni-hegységből. IDŐJÁRÁS Folytatódik a kániku­la. Többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél mérsékelt marad. NAPI AJANLO Tiszafüred, a Tisza-tó fővárosa A vesztükbe repülnek 7. OLDAL 9. OLDAL UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: BAU DÁNIEL (20/246-4828) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 NPORT-AJANLO Gripent küldtek 0 a német légtérsértőkre NPORT.hu Két kisrepülő repült be a légtérbe engedély nélkül, a ma­gyar vadászgép a Balatonnál érte utol őket. RÓLUNK SZOL Egy igazgatóhoz voltam bejelentve. Pár perccel korábban érkeztem, így kint várakoz­tam. Nemsokára kinyílt az ajtó és kijött tőle egy fiatal hölgy. „Sikerült?” Lépett hozzá a ve­lem együtt várakozó fiatalember. „Äfenéket, ez az ember meg van húzatva, a menyekbe érzi magát, azt sem kérdezte, hogy tudok-e gé­pelni, meg ilyesmit, egyszerűen közölte ve­lem, hogy nem alkalmaz titkárnőnek, pedig olyan szoknyát vettem fel, hogy még a bu­gyim is kilátszik" - magyarázta a nő miköz­ben egy nagyot pukkantott a felfújt rágógu­mijával. „Nem baj, nekem így is megfelelsz” - mondta a fiú és elmentek. Bent az igazga­tó elmondta, miért küldte el a páciensét. „Ide­jön hozzám, titkárnő szeretne lenni, és ágy járt a szája, mint egy kérődző tehénnek, mi­közben pufogtatta a rágóját”. Nem vagyunk egyformák, külső és belső igényeink is eltérnek, mindezek ellenére éljen bennünk az önmagunkkal szembeni igény. 12151 i 9 '771215 901000 Tegyétek Szívből Lélekkel! Több ezer résztvevővel, Váci Egyházmegyei Találkozó Pilinyben Szenográdi Ferenc Piliny. A VIII. Váci Egyházmegyei Talál­kozónak adott otthont a település a hét­végén. Ez a két nap elsősorban a keresz­tény emberek hitének megváltásáról, a közös imádkozásról, ahogyan azt a talál­kozó üzenete is megfogalmazta: „Tegyé­tek Szívből Lélekkel” Krisztusért, a ke­resztényemberek együttlétéről, barátsá­gáról szólt. A Váci Egyházmegye különböző részé­ről, a határainkon túlról több ezer ember érkezett, hogy együtt adjanak hálát Krisz­tusnak, lélekben együtt legyenek vele. Ré­vész Ferenc, Vecsésről gyalog tette meg a 140 kilométeres zarándokutat, ő így tisz­telgett a találkozó emléke előtt. A két nap rendezvényének műsorvezetője, TőzsérJu­dit így köszöntötte a vendégeket: „Dicsér­tessék a jézus Krisztus”. Műsorvezető tár­sa, Andó Ákos színpadra szólította a váci egyházmegye segédpüspökét, Varga La­jost, Kapás Attilát az öt település - Etes, Ságújfalu, Karancsság, Szalmatercs és Piliny - lelkipásztorát, LehoczkiSzabolcsot, Piliny község polgármesterét. RáczRoland magyargéci fiatal a találkozó himnuszá­nak szövegírója és zeneszerzője elénekel­te szerzeményét, amely megérintette az emberek lelkét- Hála Istennek ez a nap is eljött - mondta Lehoczki Szabolcs. Köszöntöt­te az egyházi méltóságokat, közöttük Varga Lajost, a polgármestereket, Stayer Lászlót, Szécsény város polgár- mesterét, a kistérség vezetőjét, a meg­jelenteket. (Folytatás a 2. oldalon.) Minőségi szolgáltatások Toyota Kakuknál! Biztosítási ű Gyári és utángyártott alkatrészek kereskedelme. Műszaki vizsgáztatás, átvizsgálással személyautóra, mindössze 21600 forintért ®TOYOTÄ KAKUK AUTÓHÁZ Kft. 3100 Salgótarján, Füleki út 154. Tel.: 32/520-640. Fax: 32/511 -400. Mikszáth Népe Juniális Vanyarc. Július 7-én, szombaton immár második alkalommal rendezik meg a „Mikszáth Népe Juniális” elnevezésű gasztronó­miai- és kulturális fesztivált, amelyet Vanyarc Község Önkor­mányzata, Nógrád Megye Köz­gyűlése, valamint az Evangéli­kus Egyház támogatásával, a Ve­res Pál Polgári Egyesület szer­vez. A rendezők szívesen várják a szakmai prezentációs, ismeret- terjesztő szakemberek részvétel­ét, hiszen így még színesebbé te­hetik a programokat. A juniális- ra ebben az évben Baja városá­ból is várnak vendégeket. Dinamikus polgárőrség Keszeg. A településen már rég­óta működik a Keszegi Polgárőr Szervezet. Az elmúlt években rengeteg változáson ment át a helyi szervezet, például az egye­sület tagjai két éve új vezetőt vá­lasztottak Fehér Tibor személyé­ben. Ennek is köszönhető, hogy a taglétszám folyamatosan bő­vül. Sőt a lakosságszám arányá­hoz viszonyítva kimagasló, hi­szen 50 polgárőr figyel a falu közbiztonságára. Majoros Lász­ló polgármester elmondta, hogy a polgárőrök jelenléte visszatar­tó erő, hiszen érezhetően csök­kentette a bűncselekmények számát, növelve településen élők biztonságérzetét. HIRDETÉS SIMPLY CLEVER Skoda HÍRLAP ELŐFIZETÉSÉVEL MOST AKÁR EGY ŰJ AUTÓT IS NYERHET! SKODA Citigo Autó. Túlzások nélkül. Már 2 286 000 forinttól. AUTO-TRADE *91 KFT. Hivatalos SKODA Márkakereskedés és Szerviz 3100 Salgótarján, Rákóczi út 66. T.: 32/520-621, 30/94-60-196, 30/98-58-134. www.autotrade91kft.hu Előfizetői akciónk részleteit keresse a 9. oldalon... A feltűntetett á: 3 SKODA Ötig SkOOA Citigo kombinál; átlag* i Active 10 MPi 60 Lé 3 ajtós változat listaára A kép illusztráció gyasztás 4,1-4,7 IflOG km, CO,-kibocsátás: 96-308 y/km. www.skoda.hu i 4 v i

Next

/
Oldalképek
Tartalom