Nógrád Megyei Hírlap, 2010. december (21. évfolyam, 278-303. szám)

2010-12-01 / 278. szám

dp) O O Márhaszeruiz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO-TRADE '91 Kft. Salgótarján. Forgách A. út 100. 32/512-244 5. OLDAL Emlékérem a fotóriporternek 2010/11/30., 17 órai állapot Devizapiac CHF/HUF: 217.03 EUR/HUF: 282.30 USD/HUF: 216.95 BÉT-áruszekció Takarmánybúza 2010. december 54 000 F/t Takarmánykukorica 2010. december 47 500 Ff/t Takarmányárpa 2010. december 47 000 F(/t Olajnapraforgó 2010. december 125 500 Ff/t IDŐJÁRÁS Borongás, hideg idő, ónos szitálással. ÜGYELETEK Zl ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 9"771215*)0100011 10278 Nehéz helyzetbe került anyáknak és gyermekeinké segít az intézmény (képűnk illusztrációi Zabar. Márciusban érkeztek az első fecskék a községben februárban megnyílt Gyerme­kek Átmeneti Otthonába, melyet a Salgótar­jáni Kistérség Többcélú Társulása hozott lét­re, hogy a krízishelyzetbe jutott gyermeke­ken, anyákon segítsen. A megyében egye­dülálló, új szolgáltatás létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már teltházas az intézmény. (Etesen van még egy hasonló „intézmény”, amely családokat fo­gad be és lát el bizonyos ideig.) Falai között óvodáskorú apróság, kis- és nagyobb diák, valamint gyermekes édesanya is menedék­re lelt. Ahogyan elő van írva, átmeneti ott­hont nyújt ez a szépen felújított, átalakított ház a 3-18 éveseknek, és a tizennégy év alat­ti gyermekükkel szorult helyzetbe került anyáknak. Szülő vagy törvényes képviselő kérheti ezt a megfelelő fórumon, de a véde­lembe vétel folyamatában is elrendelhető az átmeneti gondozás igénybevétele. Fekete Eni­kő' a létesítmény szakmai vezetője érdeklő­désünkre azt is elmondta, hogy legfeljebb másfél évig húzódhatnak meg itt a bajbaju­tottak, s ezalatt nagy vonalakban folytatják a korábbi életüket: a legkisebbek az óvodá­ba, a nagyobbacskák - főleg a helyi - isko­lába járnak. Délutánonként „itthon” a gyer­mekfelügyelők foglalkoznak, tanulnak ve­lük. Este megvacsoráznak, beszélgetnek, ját­szanak, tévéznek, majd irány a fürdőszoba, s végül nyugovóra térnek. A hétvégék vagy az ünnepek már mások: aki tud vagy tehe­ti, ezeket a családja körében tölti. Az átme­neti otthon - mint a szakmai vezető jelezte - igyekszik valóban otthonos lenni: „figyel” arra is, hogy kinek van névnapja vagy szü­letésnapja, s kis meglepetéssel kedveskedik. Érzékeli azt is, hogy a lakóknak estefelé van inkább beszélgethetnékje, bizalmas közlen­dője, s nyitottan, partnerként próbál megfe­lelni az effajta elvárásoknak is. „Amikor a felnőttek együttélése már nem mondható családnak, akkor a legifjabb, if­jabb családtagok bizony segítségre szorul­nak.” Néma kiáltások ezek, amelyek mel­lett nem lehet közönyösen elmenni - hang­zott el a februári megnyitón. A kistérség hu­szonnégy településéről érkezhetnek és ér­keznek is segélykiáltások - ezt mutatja a tény is, hogy megtelt ez a sajátos szerepet be­töltő ház. Julian Crouch, Pheiim McDermott, The Tiger Lillies: JÓGYEREKEK KÉPESKÖNYVE RÉMVARIETÉ DECEMBER 12.19:00 Salgótarján • JAMKK JÁTSSZÁK: Gátifi László, Csuja Imre, Für Anikó, Pogány Judit, Hámori Gabriella... RENDEZŐ: Ascher lhmás • • • SOI Rohamszerűen jött a jeges Ipoly.... Minden idők második legnagyobb árvizét élte meg hétfő éjszaka Ipolytarnóc - tájékoztatta lapunkat Szabó Tibor pol­gármester. Ipotytamóc. A jeges Ipoly 22 óra körüli időben rohamszerűen ér­te el a Dankó Pista és a Rákóczi utat, s telítette be a közeli rétet. A víz nyolc ingatlant vett körbe, s áztatta a falakat, de a lakóte­rekbe nem jutott be, köszönhe­tően a megelőző homokzsákos védekezésnek. Életveszélyben senki sem volt és értékeket menteni sem kel­lett a kritikus éjszakán, hiszen azok biztonságáról az előkészü­letek során gondoskodtak. (Folytatás az 5. oldalon.) Csiperke gomba* ► I. osztály ► dobozos ► 500 g ► 510 Ft/kg Penny ( MARKET Friss. Olcsó. Jó. Teltház a gyermekotthonban

Next

/
Oldalképek
Tartalom