Nógrád Megyei Hírlap, 2010. augusztus (21. évfolyam, 177-201. szám)

2010-08-02 / 177. szám

TOYOTA-finansííroaás west 0% THM-mel! Részletek a márkakereskedésben. KAKUK AUTÓHÁZ ®TQY0TA i Salgótarján, (32) 520-640 _____________A minőség varázsa! m O Ü ti MárKaszerulz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO-TRADE *91 Kft. saigótarián. Forgácti A. út ioo. 32/5i2-2aa MEGYEI j A NAP HIRE Magyar rekord Szarajevóban Mind a részvétel, mind a szombat este átadott díjak számát tekintve rekordot ün­nepelt a magyar film a szara­jevói fesztiválon: öt díjat hoz­tak el fiatal magyar filmesek. Mundruczó Kornél Szelíd te­remtés - A Frankenstein-terv című rendezését különdíjjal jutalmazta a Cristi Puiu ro­mán filmrendező vezette nemzetközi zsűri. Hajdú Sza­bolcs Bibliothéque Pascal cí­mű legutóbbi rendezése pe­dig két díjat is kapott. A fesz­tiválhoz kapcsolódó Cinelink koprodukciós fórum Bogdán Árpád és Kenyeres Bálint filmterveit díjazta. A régióban készülő kiemelkedő filmek fó­rumán Bogdán Halottlátók míg Kenyeres Tegnap című filmtervével vett részt. | IDŐJÁRÁS Tűző napsütés mellett erős felmelegedés. ÜGYELETES ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szabó Andrea Telefon: (20) 665-29-11 TERJESZTÉSI ES HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 Bánkon - a rendhagyó istentisztelet után - a folklórfesztivál valamennyi résztvevője átvonult a gálarendezvény helyszínére HIRDETESFELVETEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. I SlIltA FOTO! IMLí; ^y&'ü'U-'üíá/ Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. Rósz tőn, a Fö üt 29. alatti VIP Ajándékboltban HIRDETESFELVETEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. Tel.: 32/310-030. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) A cím egyrészt a „Vissza a gyökerekhez” mottóra, tematikus jellegre utal, amely jegyében az elmúlt hét végén rendezett folklórfesztivál megvaló­sult, másfelől viszont azt is jelzi, hogy Nógrádot - határainkon innen és túl - igencsak behálózzák a népi kultúra - s ezen belül a néptánc, a nép­zene és nem utolsósorban a viselet - évszázados, de ma is élő, szó sze­rint sokszínű hagyományai. Erre utalt bevezetőjében Paluch Norbert nar­rátor, a Nógrád táncegyüttes koreográfusa is Somoskőn, a nógrádi folk­lórfesztivál egyik központi rendezvényén. „Ha valamit elhallgatsz, amit el kellene mondani, azt még mindig elmondhatod. De ha valamit elmondasz, amit el kellene hallgat­nod, azon többet nem segíthetsz”: a száz év­vel ezelőtt elhunyt Mikszáth Kálmán gondo­latát viszont már Molnár Eva, a Balassi Bá­lint Megyei Könyvtár és Közművelődési In­tézet igazgatója mondta annak kapcsán, hogy a kényszerítő körülmények hatására az idén szerényebb lehetőségek között szervez­ték meg a nógrádi folklórfesztivált. Azt is hangsúlyozta azonban, hogy a közös akarat, az összefogás még talán egyetlen esztendő­ben sem volt olyan mértékű, mint ebben az évben. Ezért is mondott hangsúlyos köszöne­tét a Nógrád Megyei Önkormányzat és Salgó­tarján Megyei Jogú Város vezetőinek, a Magyar- országi Szlovákok Szövetségének, a Szlovák Ki­sebbségi Önkormányzatnak, valamint a ma­gyar és szlovák helyszínek - Bánk és Mihály- gerge, Losonc és Ragyolc - képviselőinek (Folytatás a 2. oldalon.) Krumplibaba fesztivál Patvarc. A község önkormányza­ta augusztus 7-én rendezi meg a II. Patvarci krumplibaba feszti­vált. A színes, látványos fesztivál ebéd után, a krumplibaba készí­tésével és kóstolásával veszi kez­detét. A kisebbeket bütykölde, népi játszóház, arcfestés várja. Este fél hétkor adják át a díjat a legízletesebb krumplibaba ké­szítőjének. LOTTÓSZÁMOK űnösLonrró JOKER: 231604 HATOSLOTTÓ NP0RT.hu N0SRAD MEGYEI INF0P0RTAL Sokadalom, vidámság, szórakozás Cs.E. Karancsalja. Küllemében s tartalmában is sokszí­nű volt a hagyományokhoz híven, július utolsó szombatján megrendezett falunap, amely napkel­tétől napnyugtáig várta a szórakozni vágyókat. A reggel zenés ébresztővel indult, a korábban ke­lőket pedig számos program várta. A község közös­ségi parkjába látogató apróságoknak ugrálóvárról, kisvidámparkról, fényjátékról, kézműveskedésről, pónilovaglásról, kerekpáros- és rajzoló versenyről gondoskodtak a szervezők. (Folytatás a 4. oldalon.) A hatvan évvel ezelőtti eseményekre, az egyház elleni harcok­ra, a Salgótarjánban élő ferences közösség felszámolására, az atyák integrálására emlékeztek szombaton, a Szent József Plébániatemp­lomban. Kálmán Peregrin és dr. Juhász Tibor emlékbeszédben idézték fel a történteket, a hálaadó szentmisét dr. Beer Miklós ce­lebrálta. (Tudósítást keddi lapszámunkban találnak olvasóink.) A FERENCESEKRE EMLÉKEZTEK N 1 Sötét szemek, karrtrí derék Nógrádi „gyökeréig folklór"

Next

/
Oldalképek
Tartalom