Nógrád Megyei Hírlap, 2010. július (21. évfolyam, 150-176. szám)

2010-07-01 / 150. szám

ÍTÖK XXL ÉVFOLYAM, 150. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 125 FT ELŐFIZETVE: 88 FT HIRDETESFELVETEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 2s. Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. Posztón, a Fő út 33. alatti VIP Ajándékboltban Márkaszerviz MŰSZAKI VIZSGAZTATAS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO-TRADE '91 Kft. Salgótarján. Forgách A. út 100. 32/512-244 j A NAP HIRE j Új csigafajt találtak Mérete csupán három milli­méter, mégis nagy szenzáció­nak számít az új trópusi csiga­faj, amelyet a schönbrunni ál­latkert esőerdőházában fedez­tek fel kutatók. Összesen 49 állatot gyűjtöttek össze és vizs­gáltak meg alaposan. Hamaro­san kiderült: a csigáknak új fajelnevezést kell adni, mivel házuk és belső szerveik min­den eddig ismert csigafajétól különböznek. A puhatestűek eredetileg Bornéó szigetéről származnak, és az állatkert esőerdőházának építésekor a növényekkel együtt kerültek a bécsi intézménybe hat évvel ezelőtt Az apró állatok a talaj­ban éltek és sokasodtak, amíg az intézményben látogatást te­vő tudósok fel nem fedezték azokat 2008 tavaszán. Az új csigafajt Schwammeriának nevezték el. r IDŐJÁRÁS Gyorsan emelkedő hőmérséklet, majd ■ tikkasztó meleg. ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szilágyi Edina Telefon: (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 9"771215"901000" 10150 Fürdőzés életre-halálra? Sajnos még mindig gyakran árvulnak el ruhák vadvizek, bányatavak mellett a felelőtlen fürdőzés miatt Nincs két egyforma nyár vízi balesetek szemszögéből sem: vannak csen­desebb és sajnos tragédiákkal jobban beárnyékolt szezonok. Ami az ideit illeti, eddig egyrészt nyárias idő is alig volt, eltekintve néhány igazán fülledt naptól. Ennek ellenére megyénkben június első felében két áldo­zatot is követelt a tavi fürdés. Ki vagyunk éhezve az igazi jó időre, a kel­lemes mártózásra akár vadvizekben is. Ez utóbbi önmagában nem baj, ha kellő körültekintéssel teszi a felkészült, tapasztalt úszni tudó. M. J.________________________________________ Nógfád megye. A hazai tragikus, vagy szeren­csés kimenetelű vízi balesetek oka az, hogy a fürdőző nem tud úszni. Ezért a legfonto­sabb figyelmeztetése a szakembernek az, hogy csak az úszók, a vízben is biztonságo­san mozgók válasszák a hűsölésnek ezt a módját. Természetesen szorosan idetartozik, hogy csak az erre kijelölt helyen menjenek vízbe. A salgótarjáni Manga Mihály, a Központi Különleges Mentőszolgálat mentésvezető­je ez utóbbi kapcsán elmondta, hogy azok a szülők, akik esetleg nem tudnak úszni, mert nem volt módjuk elsajátítani, akkor járnak el felelősen, ha gondoskodnak arról, hogy a gyerekeik megtanuljanak. Nagyon jó úszóiskolák vannak, például a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatánál, az ingye­nes, vagy nagyon kedvezményes oktatások a különleges mentők segítségével vehetők igénybe. Mi több, 16 éves kortól vízimentő­képzésen is részt vehetnek a fiatalok, akik aztán későbbi életkorukban dolgozhatnak a Balatonon. (Folytatás a 3. oldalon.) HIRDETESFELVETEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. Tel.: 32/310-030. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) [KARANC5 Első fokú ítélet gyerekgyilkosságért NMH-információ NÓgrád megye. Bűnösnek találta, s első fokon tizennégy évnyi bör­tönbüntetésre ítélte a NÓgrád Megyei Bíróság szerdán azt a fi­atalembert, aki 2008 júliusában különös kegyetlenséggel megöl­te élettársa 15 esztendős húgát. A salgótarjáni kislány holttesté­re egy hétvégi ház tulajdonosa a helyiek által csak Pécskő-barac- kosként emlegetett részen talál­ható ingatlanában lelt rá. A nyomozás során kiderült: a tettes egy téglával több alkalom­mal fejen ütötte az áldozatot, amikor pedig életjeleket tapasz­talt, egy sötét rongy segítségé­vel fojtogatta. (Folytatás a 3. oldalon.) Kétszáz menyecske lesz a palóc búcsú miséjén Szabó Andrea Július 25-én ren­dezik meg az immár hagyomá­nyos Szent Anna-napi palóc bú­csút. Fél tízkor gyülekeznek a résztvevők a római katolikus fő- plébánia-templom előtt, tíz óra­kor népviseletes körmenet indul az oktatási, művelődési központ és könyvtár udvarára. Fél tizen­egykor tartják a Szent Anna pa­lóc misét, s szertartást Majnek Antal kárpátaljai megyés püs­pök és Stella Leontin kanonok, plébános, főesperes tartják. Köz­reműködik a rimóci rezesbanda és Balassagyarmat kistérsége palóc hagyományőrző csoport­jai: huszonegy faluból 210 népvi­seletes menyecske, valamint a balassagyarmati Szent Felicián kórus Untenvéger J. Zsolt kar­nagy vezényletével. Délután fél egytől 16 óráig a népélet világi szépségeit csodál­hatják meg a vendégek. Közre­működnek az Ipolyon inneni és túli népdalénekesek, néptánco­sok, népi komédiások és mese­mondók, valamint a balassagyar­mati cigányzenekar. Mindeköz­ben 13.45-től 15.30-ig „Palóc­ország szépei” címmel viseletes szépségverseny zajlik leány, me­nyecske, családi, illetve csoportos kategóriákban. Nagyszülők, szü­lők, gyerekek családi játszóháza és kirakodóvásár kíséri a napot. A palóc búcsút 10 és 12 óra között a Mária Rádió egyenes adásban, a helyszínről közvetíti. A Szent Anna-napi búcsú egyik legsikeresebb része a Palócország szépei viseletes verseny, ahol több kategóriában is várják a jelentkezőket ÜjÚ1!/Ű1ÍJ fi it úűh'Mőnl

Next

/
Oldalképek
Tartalom