Nógrád Megyei Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 75-99. szám)

2010-04-01 / 75. szám

HIRDETÉSFELVÉTEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. SUBA FOTO Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. - Z Cj-'Z'j J -'j C>CíJ. Poszton, a Fő út 33. alatti VIP Ajándékboltban MŰSZAKI VIZSGAZTATAS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! fjjjjl AUTO-TRADE *91 Kft. Salgótarján. Forgácn A. út 100. 3Z7512-244 I ___ Ca nnabisültetvény az emeleten Drégelypalánk. Cannabis- ültetvényt találtak a rendőrök szerdán egy családi házban, Drégelypalánkon. A lakás vil­lanyszámlája az utóbbi idő­ben havi 40-60 ezer forint volt. A vadkendert a família három gyermeke a lakóépü­let felső szintjén, két szobá­ban termesztette, infra- lámpák és párologtatók segít­ségével. Mintegy húsz tő ke­rült elő - harminc centimé­tertől a másfél méteres ma­gasságig - a kábítószer előál­lítására alkalmas növényből. A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. IDŐJÁRÁS db Délelőtt változóan felhős, délután inkább napos idő. UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 9 "7 71215n9 010 0 0" 10075 Modernizálták a nyomkutatók munkakörülményeit Szabó Jenő elmagyarázta Becsó Zsoltnak hogy hogyan „szólaltatják meg” a szemmel nem látható nyomokat a vegyifülkében fotó: gyűrűn tibor Korszerű krimináltechnikai berendezésekkel felsze­relt, s felújított épületrészt adtak át szerdán a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osz­tályának. Salgótarján. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának körletét 1981-ben alakították ki, az akko­ri létszám és technikai felszere­lés igényei alapján. Mára azon­ban a vegyészet, a számítás- és a fotótechnika fejlődése miatt megváltozott a helyszínelők munkája során felhasznált esz­közök és anyagok köre, illetve létszámuk is a korábbi hat fő duplájára emelkedett. A nógrádi technikusok a szakma legjobb­jai közé tartoznak: az utóbbi két év országos szakmai versenyein az élen végeztek. A tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és szakszerű, az eljá­rásjogi szempontoknak is megfe­lelő biztosítása, rögzítése és vizs­gálata nem nélkülözhet egy mo­dern bűnügyi technikát. Éppen ezért alakítottak ki egy új, korsze­rű krimináltechnikai berendezé­sekkel felszerelt épületrészt a másfél millió forinttal támogatta a Nógrád Megyei Közgyűlés.- Nógrád egy varázslatos világ. A látnivalók mellett azonban biz­tonságra is szükség van. Ennek biztosítása állami feladat, amelyet ■ Felszerelték a bűnügyi technikusok munkájának eredményességét javító, illetve a biológiai fertőzés elkerülését biztosító berendezéseket: ciángőzölő kamrát, saválló fürdőkádat és szárítószekrényt, valamint egy vegyifülkét. bűnügyi technikai osztály számá- a magyar rendőrségnek kell ellát ra. A nyolcmillió forint összköltsé- ni - mondta Becsó Zsolt. gű beruházás megvalósítását (Folytatás a 3. oldalon.) A vigyázó kereszthez zarándokolnak Herencsény. Az utóbbi évek ha­gyományát követve, az április 1- jei, nagycsütörtöki keresztútjá- rás során a Gyürki-hegyi paló­cok vigyázó nagykeresztjéhez zarándokolnak a helyiek, A me­net a 18 órakor kezdődő mise után indul. • Drámai fordulatokkal született meg a költségvetés v.i. Hátság. Minden bizonnyal néző­csúcsot ért el a rétsági televízió nézettsége, amikor élőben köz­vetítette Rétság város képviselő- testületének ülését. Hozzá kell tenni, hogy az adást nem csu­pán a településen, hanem annak térségében is tudják fogni. A ko­rábbi üléseken ugyanis nem ju­tottak egyezségre az idei költ­ségvetés tekintetében. A képvi­selők egy része amellett foglalt állást, hogy a város túlvállalta önmagát. A folyamatban lévő fej­lesztések saját erőt is megkívá­nó része, az ebből származó, (Folytatás a 3. oldalon.) A Márkházi Pálinkafőző Társaság Kft. bérfőzést vállal újonnan épült, kisüsti í echt i ologiajii, Ma gya rországon egyed ül álló a rőt > i a erősít ő őszioppa I felszerel t főzdéjébeni, bruttó 1250 Ft/liter (50 fok) áron + gázköltség feltöltésenként 3000 Fi. EnI (’klótlu i hét koz i m / > 8-16 ovo között a helyszínen t Markhaza. 05/2.) nagy 06-201428-1761-es telefönszánton. TOVÁBBRA IS EGYÜTTMŰKÖDNEK Salgótarján. Székyné dr. Sztrémi Melinda, a város polgármestere és lapunk főszerkesztője, Kopka Miklós az idei évre is megkötötték azt a kommunikációs szerződést, amelynek értelmében folyama­tosan beszámolunk a város munkájáról 2010-ben. i?h!TO I PWirTTI aJt uffíjiff "lÉ llf'W lfSí'siF r# 4ÉK*jÉIÉfli Bt \ i I ■ iT3 Pl ÍITTPI- 21 m -4 in11111r*i»ü11r*.Iist4*.111r*Ifit

Next

/
Oldalképek
Tartalom