Nógrád Megyei Hírlap, 2010. január (21. évfolyam, 1-24. szám)

2010-01-04 / 1. szám

36/510-980 I# MárKaszervlz MŰSZAKI VIZSGAZTATAS MINDEN TÍPUSRA ZÖLDKÁRTYA AZONNAL! AUTO-TRADE '91 Kft. Salgótarlán. Forgácti A. út 100. 32/512-244 A NAP HÍRE Tragédia a sportcsarnokban Balassagyarmat. Január 2- án a városi terembajnok­ság hetedik fordulójára ké­szülődtek a csapatok. A napi program a kiírásnak megfelelően tizenhárom óra ötven perckor az AMICO - Ipolyszög mér­kőzéssel kezdődött meg. Sajnos a jó hangulat és a szombati program mind­össze tizennyolc percig tartott. Ekkor tragikus ese­mények történtek a pá­lyán. Az Amico játékosa a harminckilenc éves Kaj- dacsy Norbert - aki a fővá­rosból utazott le minden játéknapon legjobb baráta­ihoz Balassagyarmatra - a hatoson belül a kapu előtt összeesett és bár a kiérke­ző mentők hosszú időn ke­resztül mindent elkövet­tek a megmentéséért, a fia­talember a pályán életét vesztette. IDŐJÁRÁS Nap közben derült, hideg idő, éjjel hóesés lesz. DGTELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szabó Andrea Telefon: (20) 235-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 LOTTÓSZÁMOK-----■» OT OSL0TTO f>) ®J ®J JOKER: 576594 HATOtUXTTÚ H) H) Újévi hangverseny: jókedv, gyertyafény Szép jelenet volt, amint Pitti Katalin salgótarjáni fiatalokkal - és a közönséggel - együtt énekelte el az „Ég a gyertya ég...” című dalt HIRDETÉSFELVÉTEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. SUBA FOTO Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. Megverte a boltost a rabló Ersekvadkert Több százezer forin­tot tulajdonított el a kasszából az az ismeretlen tettes, aki megtá­madta a COOP ABC érsekvadkerti egyes számú üzletének az alkal­mazottját - aki éppen a nyitást vé­gezte - még december 29-én, ko­ra reggel. A boltos a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett. Az ügyben rablás bűn­tette miatt folytat nyomozást a rendőrség. Kérik a lakosságot, hogy aki a bűncselekményről, il­letve elkövetőjéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a Balassagyarmati Rendőrkapitányságon - a Bajcsy út 6. szám alatt vagy telefonon a 35/300-344-es, illetve az ingye­nesen hívható 112-es számon! Emelkedett és érzelemgazdag hangulat szőtte át a nyitánytól a fináléig Salgótarján új keletű kulturális, társasági eseményét. A ráhangolás átvitt értelemben már egy évvel ezelőtt, az első újévi hangverseny nagy sikeré­vel megkezdődött, konkrétan pedig egy koccintással folytatódott: a me­gyei jogú város tisztségviselői ezúttal is pezsgőspohárral fogadták a kon­certre érkezőket. A jókedvet természetesen maga a műsor teljesítette ki, amelynek azonban nemcsak szórakoztató, de felemelően szép, meghitt pillanatai is voltak, mindenekelőtt Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas opera­énekes, előadóművész emlékezetes közreműködése jóvoltából. Csongrády Béla médiaszemélyiség Székynédr.SztrémiMelin­da polgármestert hívta a József Attila Műve- A Himnusz elhangzását követően Varga lődési és Konferencia-központ színpadára Edit műsorvezető, a salgótarjáni kötődésű ünnepi köszöntőjének elmondására. A vá­rosvezető idézte Sólyom László köztársasági elnököt, aki néhány órával korábbi beszédé­ben azt hangsúlyozta, hogy az új esztendő le­hetőséget teremt Magyarország számára a megújulásra. - Salgótarjánban is arra van szükség, hogy erőt merítsünk az adottsá­gokból, elképzelésekből valóra váltott ered­ményekből, tanuljunk a hibákból és a sérel­meket félretéve, összefogva próbáljuk moz­gósítani erőinket - fejtegette a polgármester asszony s felvázolta, hogy a most elköszönt, nehézségekkel teli évben mit sikerült elér­ni és milyen tervek megvalósítása vár a vá­ros közösségére 2010-ben. (Folytatás a 3. oldalon.) Szálláshely fiataloknak Hugyag. a településtől alig 150 méterre, az Ipoly árterületén ta­lálható az a közel egy hektár te­rületű tó, amelynek partján az önkormányzat pályázati pénz­ből ifjúsági szálláshelyet alakít ki. Borda Attila polgármester el­mondta, hogy az építkezéssel egyidőben rendbetetetik a tó környékét is. Szeretnék, ha a be­ruházás hozzájárulna Hugyag turizmusának fellendítéséhez. Bálok, bulik és éjszakai munka Az óév utolsó napjának délelőttjén szinte mozdulni sem lehetett Balassagyarmat ó üzleteiben. Az emberek igyekeztek minél hangulatosabbá tenni az otthon töl­tött szilvesztert is: a kosarakba bekerültek a különféle pezsgők, röviditalok, üdítők, de sokan szilveszter nap­ján szerezték be a virslit is. Fiatalok csoportjai szem­lélődtek az italos polcok körül: látszott, hogy házibuli készülődik. Az idősebb párok konszolidáltabban válo­gattak maguknak a pezsgők között. A főutcán csákó­kat, trombitát, konfettit, műhajat árultak egészen késő délutánig, amikor is eldurrantak az első petárdák, s valamiféle izgatott várakozás ülte meg az utcákat. Sz. A. Nógrád megye. Este hét óra körül a az egyik panzió előtt már gyü­lekeztek a kocsik, s nyolckor Kardos Szilárd zenéjére az első párok is megjelentek a táncpar­ketten. Mintegy nyolcvanan töltöt­ték az év utolsó napját ezen a he­lyen túlnyomó részük a fővárosból érkezett, s visszajáró vendég. (Folytatás a 4. oldalon.) KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 TOYOTA EGER Faiskola út 68. (ipari park) 3R/<;in-QAn A minőség varázsa! A tűzoltóknál viszonylag nyugodtan telt a szilveszter éjszaka, így volt idő a közös koccintásra, természetesen csak üdítővel

Next

/
Oldalképek
Tartalom