Nógrád Megyei Hírlap, 2008. december (19. évfolyam, 279-303. szám)

2008-12-01 / 279. szám

A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 ................................J___..._____ ÜG YELETES ÚJSÁGÍRÓ Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.4 www.radiofocus.hu NP0RT.hu NÓGRÁD MEGYEI INFOPORTÁL LOTTÓSZÁMOK ÖTÖSLOTTÓ JOKER: 574 8 04 HATOSLOTTÓ gjjjfy |j| §júi&\ Szlovákok nemzetiségi napja Ismét jól sikerült a hétvé­gén megrendezett szlovák nemzetiségi nap, a szép számmal egybegyűlt ven­dégsereg több mint két órás műsoron vehetett részt. A szombat esti program lehetőséget adott a rég nem látott ba­rátokkal való találkozás­ra, valamint a hagyomá­nyok ápolására is. Csuka Enikő SatgÁtejÉL Szlovák nemzetisé­gi napot tartottak a hét végén a lózsef Attila Művelődési- és Kon­ferencia Központban. A rendez­vény - amelyre egyaránt szép számmal érkeztek szlovák és magyar vendégek - példaértékű összefogással valósult meg. (Folytatás a 2. oldalon.) Élni a lehetőséggel, nyugdíjasként Dr. Litavszky Zsuzsánál járunk vendégségben. Beszél­getésük apropóját az adja, hogy Zsuzsa a közelmúlt­ban életjáradéki szerződést kötött az FHB-val. ©FHB ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER IRODA GR.PRAKTIKUM BT. Salgótarján Rákóczi út 11., II. em. Technika Háza RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ ÉLETJÁRADÉKRÓL ÉS JELZÁLOGJÁRADÉKRÓL. RENDEZETLEN JOGI, PÉNZÜGYI ILL. INGATLAN ÜGYEKBEN TANÁCSADÁS. © „S 0 S” GYORSHITELEK ÜGYINTÉZÉSE BETÉTELHELYEZÉS A LEGBIZTONSÁGOSABB MÓDON (pl. ó HÓNAPRA 13% ) TELEFON: 06 32 421 591 MOBIL: 06 70 225 84 87- Zsuzsa! Tudom rólad, hogy viszonylag sokszor voltál külföld­ön. Nagyon sok élményt szereztél, amelyek a gondolkodásodat is be­folyásolták. Többek között azt is volt alkalmad látni, hogyan élnek olyan emberek más országokban, akik a mi fogalmaink szerint öregnek számítanak, ott viszont életüknek igen eseménydús, örömteli időszakát élik.- Igen, Európa, de főleg a me­diterrán országokban élők álta­lában szeretik az életet, és ez a szeretet megmarad arra az idő­szakra is, amikor nyugdíjba mennek. Sőt, megszabadulva a mindennapi munka monoton ritmusától, újabb és újabb élmé­nyeket keresnek maguknak.- Utaznak, szórakoznak? Vagy más elfoglaltságot találnak ma­guknak?- Nem, nem arra törekednek, hogy újabb munkahelyet keres­senek maguknak, hanem azzal törődnek, hogy sok élményt, kel­lemes mindennapokat teremtse­nek. Ezt tapasztaltam Spanyolor­szágban, Ölaszországban, Ame­rikában.- Hogyan csinálják és miből?- Azt hiszem erre többfajta le­hetőségük kínálkozik, amiből mindenki akár többet is választ magának, még fiatalon biztosí­tást kötnek, nyugdíjpénztári tagok. Akinek még több kell, az élhet a lehetőséggel hogy életjá­radéki szerződést kössön vala­melyik bankkal, vagy jelzálog­járadékot igényeljen, s a tulajdo­nos is ő maradhat.- Erre nálunk van már lehe­tőség!- Igen örömmel láttam, hogy ebben is csatlakoztunk Európá­hoz. Igen, már itt is van olyan bank, amely szívesen szolgálja ki ezt a korosztályt. Szívből örültem, amikor erről tudomást szereztem. Több bank­ban érdeklődtem a konkrét felté­telekről, és a FHB-t választottam. Tudod, a nyuszó-muszósat! Hogy miért azt választottam? Minden­ről korrekt tájékoztatást kaptam. Minden kérdésemre válaszol­tak, márpedig kérdésem az volt bőven, tudod, foglalkozási árta­lom! És tudom, hogy nem csak a foglalkozásom miatt kaptam kézhez előre, a szerződés terve­zetet. Az egész előkészület nem jelentett számomra semmi anya­gi kockázatot. Semmiért nem kellett fizetnem, akkor sem kel­lett volna, ha az utolsó percben meggondolom magam. De ez fel sem merült.- Jól értem, igenlő választ ad­tál? Dr. Litavszky Zsuzsa- Igen és jól döntöttem. Nap mint nap átélhetem azt az érzést, hogy nem kell félnem a holnap­tól, mert nem fogok baráti-roko­ni kölcsönökre szorulni és ez a szabadság érzését adja. Jó érzés! ©FHB Ön is ismerje meg lehetősége­it szakemberünk segítségével! Költségek és kötelezettségek nélkül elkészítjük személyre szabott ajánlatunkat Forduljon bizalommal kollégánkhoz! Győryné P. Andrea 06-32/421-591 vagy 06-70/225-84-87-es telefonszámon. ▲ AUTO-TRADE '91 Kft. MüszaHi uizsga Dejeieniüezés nélhül. aHár azonnal, minden típusra, motorkerékpárrá is! I SZ9H. 14 990 FI. Hisnaszoni. is 990 fi. j Salgótarján. Forgóén A. út 100 Beieientkezós: 32T512-244 18 BA HITELE < MK LEGJOBB EGY HELYEN Például: 10 évre 20 évre 3.000.000 33.457 20.457 5.000.000 55.762 34.762 THM: 7,47% 7,44% 4 AKAR ELŐZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!!! ■Salgótarján, Rákóczi út I3. > (Rossmann mellett) ,32/513-645; 32/513-650 Adventi gyertyagyújtás Varga András atya, a főplébá­nia plébánosa gyújtotta meg az első gyertyát vasárnap este Sal­gótarján adventi koszorúján. Cikkünk a 3. oldalon. FOTÓ: GÓCS ÉVA Lángra kapott lakóépületek NégFáÓOegge. Megszaporodtak a lakástüzek az utóbbi napok­ban. Csütörtök hajnalban Ludányhalásziba riasztották a tűzoltókat, de kiérkezésükig a la­kók elhárították a veszélyt. Nem úgy Nagyorosziban, ahol egy la­kóépület tetőszerkezete teljes terjedelmében leégett. Ez eset­ben a tűz valószínűleg a ké­ménybe épített gerendától kelet­kezett. Pénteken kora reggel Pásztón egy családi ház pincéjé­ben kapott lángra a fa és a hul­ladék. Megújult a központ Httgyag. November 28-án átadták a község felújított főterét. A ko­rábban rendezetlen, sáros terü­letet térburkoló kövekkel fedték le, parkosították és immár egy szökőkút is díszíti. A felújításra szánt nyolc millió forintból hatot pályázati úton nyertek, a hiány­zó összeget pedig az önkormány­zat biztosította. BŐVÜLTÜNK - ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓK KE8ESKE9ESEINK8£ IMIÄB* EHlÄlUOfVB TTIEIIJEtPil-ilíEil.l.YTEL iKS KIÉT iVSÄftlKÄ'-VAlL VÁIM'Ulv? 3100 Salgótarján, Ipari Park, 3 Meglepetés ár! Szolgáltatásaink: Műszaki vizsga Zöldkártya Pa« Kárrendezési centrum ''9~— 2687 ®ei minden autótípusra iO. Tel.: 32/52« Teljes körű szerviz - Autókölcsönzés www.muszakivizsga.hu 266« Ipart Pari arr 500-238 3WI Gazdag felszereltségü ft Star Li et* ? 598 ÖÖ9 Ft-é i T»; 1—. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom