Nógrád Megyei Hírlap, 2008. szeptember (19. évfolyam, 203-228. szám)

2008-09-01 / 203. szám

mm A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 AUTO-TRADE '91 Kft. lílüszaKi uizsga DejeientKezés néiKiii. aHár azonnal, minden típusra. molorKeréliDárra is! Szgtí. 14 990 Ft. Klshaszoni. 16 990 Ft. Salgótarján. Foroacn a. út 100 BeieientHezes: 32/512-244 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK JÚLIA Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Többnyire felhős, de csapadékmentes, meleg idő. Éjjel-nappaí egész Nógrádban FM radio 100.4 www.radiofocus.hu NP0RT.hU NÓtiRÁU MtdYfl INfOPOHtAl ©Infótár www.lnfo-tar.com LOTTÓSZÁMOK OTOSLOTTO Ne csak a sport töltse meg élettel a létesítményt, váljon az valódi közösségi találkozóhellyé! Ennek a reményének adott hangot Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, európai parlamenti képviselő a mintegy félmilliárd forintból felújított salgótarjáni sport- csarnok átadásán, szombaton. (CIKKÜNK A 3. OLDALON.) Fölötte mindennek, ami emberi „Még föld lesz, s kék ég, látni fogod az örök fának életét...” Szigeti Ferenc versbe foglalt sorai Nógrádsipeken valósággá váltak: az egyház által patronált általános iskola és óvoda épülete fölötti dombra - nem messze at­tól a helytől, ahol valaha a falu első temploma is állt - keresztet emelt, s emlékhelyet létesített a közösség ereje. Schveiczer Krisztián Nógrádsipek. Miközben a Nap ra­gyogott, s az ég is mosolygott, százak sétáltak fel tegnap a nógrádsipeki dombra. Volt ak csak a faluból, de volt - mint pél dául a fáradtságot nem kímélt herencsényi gyalogbúcsúsok - aki jóval távolabbról érkezett Varga Béla, a Nógrád-Megyei Közgyűlés alelnöke is. Mielőtt azonban a markos ke­zek nekifeszültek volna, hogy helyére állítsák a keresztet, azok kerültek a figyelem középpont­jába, akik maguk is vállukra vesznek egy kisebbfajta „ter­het”: az iskoláskorúvá vált gyer­mekeket egykori óvónőik kézen fogva kísérték leendő osztályfő­nökeikhez, egyúttal egy új, ne­hezebb életszakasz kezdetéhez. Az avatás hangulatához jól il­leszkedett Szita András alka­lomra írt köszöntője is. Majd a keresztállítás fáradtságos, de egyben emelkedett művelete kö­vetkezett: tíznél is több férfi megfeszített ereje kellett ahhoz, (Folytatás a 3. oldalon.) A HITEL. KÖLTSÉGEIT/ MEGELŐLEGEZZÜK! EaumlEI I: TÍ4T Például: 10 évre 15 évre 20 évre 1.000.000 9.507 8.007 — 3.000.000 31.043 24.043 20.043 5.000.000 51.405 39.405 34.405 THM: 6,88% 6,87% 6,86% Utazási irodánk szombaton is nyitva 9-12 óráig. Salgótarján, Kassai sor 4. Tel.: 32/310-030 Salgótarjánban, a nyugati városrészben 60 m2-es (2 x 27 m^es helyiség + vizesblokk) ingatlan eladó. Érdeklődni a 06-20/911-7872-es telefonon. Megtisztul a település DiósjeMÍ. A település önkor­mányzata a közelmúltban a Kör­nyezet és Energia Operatív Prog­ramban támogatást nyert az ille­gális hulladéklerakók megszün­tetésére. A szétszórt hulladék összegyűjtésére több civil szer­vezet is jelentkézett: a Kőszirt néptáncegyüttes, a Diósjenői Va­dásztársaság, a Diósjenői Pol­gárőr Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, vala­mint a diósjenői általános isko­la. Az önkormányzat szeptem­ber 20-án 7.30 órakor a Véndió­fa parkban várja mindazokat, akik fontosnak érzik környeze­tünk tisztaságát. GOMBÓCBÓL IS SOK VOLT... Kétbodonyban szilvából készült, jobbnál jobb ételekkel várták szombaton a vendége­ket, megvagy 10-15 ezer gombóccal... . (CIKKÜNK A 4. OLDALON.) Vadászházavató a születésnapon RimÓC. Születésnapot ünnepelt vasárnap a Hollókő Va­dásztársaság: éppen hatvan éve, 1948 szeptember 1-jén alapította meg a jogelőd egyesületet hét vállalkozó szel­lemű, az akkor éppen kínálkozó lehetőséggel élni tudó Nimród. A születésnapot összekötötték új, egy korábbi varroda épületéből átalakított vadászházuk avatásával is. A vadásztársaság több cserháti község, Rimóc mel­lett Nagylóc, Hollókő, Alsó- és Felsőtold, Kutasó, Nógrádsipek közigazgatási területén gazdálkodik, így a rendezvényen - amelyre csaknem százan jöttek el - több érintett község polgármestere is tiszteletét tette. A megjelenteket Szabó László, a Hollókő Vadásztár­saság, egyben a megyei vadászkamara elnöke köszön­tötte, röviden felidézve az eltelt hat évtized fontosabb eseményeit. Ezután következett az ünnepélyes sza­lagátvágás, majd az új épület megáldása, végül pedig kopjafát és emléktáblát is avattak az udvaron, az el­hunyt vadásztársak emlékére. Az első koszorút a leg­idősebb vadásztárs, az egyetlen élő alapító tag, Mikula Kálmán helyezte el a kopjafán. (Folytatás a 4. oldalon.) >ŐSEK OTTHONA Német üzemeltető előreláthatólag 2008 októberében nyitja meg Idősek Otthonát Alsópetényben. Szeretettel várjuk jövendőbeli lakóinkat. Érdeklődés: Tel.: 30/676-93-53 vagy: 00 49 355 28 92 51-43 (felvilágosítás magyar nyelven) E-Mail: ungarn@procuracare.com Átadták a felújított sportcsarnokot mondjuk ki: „csodát látni”. A környékbeli polgármesterek mellett jelen voltak Borenszki Er­vin és dr. Nagy Andor, a térség or­szággyűlési képviselői, valamint

Next

/
Oldalképek
Tartalom