Nógrád Megyei Hírlap, 2008. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-02 / 1. szám

® TOYOTA Boldog ú) évet kíván minden kedves partnerének a Kakuk Autóház! Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 Evbúcsúztató A város képviselő-testü- lete, az intézmények, rendészeti szervek vezetői, a több célú kistér­ségi társulás munkatársai, a pol­gármesteri hivatal és a város egészségügyi dolgozói, vállalko­zók, valamint a szlovákiai Szé- csénykovácsi képviselő-testülete 2007 december 29-én, a városhá­zán együtt búcsúztatták az óévet. ür. Serfőzőné dr. Fábián Erzsé­bet, a város polgármestere áttekin­tette Szécsény 2007-es évét. El­mondta, hogy a forráshiányos költségvetés ellenére nagyrészt pályázati pénzből fejlődött a vá­ros. Végre van Szécsénynek egy modem, korszerű autóbusz-pálya­udvara, felújították a Hunyadi utat, a társtelepülésen Benczúr- falván megvalósult a gázprogram, az Ipoly Erdő Zrt. játszótérrel aján­dékozta meg a várost. A polgár- mester megköszönte a vállalko­zóknak a többirányú támogatását, hozzájárultak a városi rendezvé­nyek sikeréhez, szakképzési alapúkkal segítették a gimnázium és szakközépiskola működését, tá­mogatták a civil szervezeteket. Szólt az év során végrehajtott ösz- szevonásokról. Végezetül felvázol­ta a 2008-as év célkitűzéseit Sajóvölgye Takarékszövetkezet Horváth Boglárka Telefon: (32) 416455 Borult idő, egész napos fagyok, helyenként havazás. otifeumfe Az ötöslottó utolsó 2007-es húzásán nem találtak telitalálatos szelvényt. A négye­sekre 1 215 930, a hármasokra 13 080, a kettesekre 930 forintot fizetnek. HAJOSum*}: A hatoslottón sem hozott az év vége telitalálatos szelvényt. Az ötösökre 273 115, a négyesekre 6190, a hármasok­ra 1110 forintot fizetnek szelvé­nyenként. Salgótarján. Éjfél után három perccel jött világra a 2008-as esztendő első nógrádi újszülöttje, a salgótarjáni Németh Fanni, családja har­madik gyermekeként. A salgótarjáni Németh Fanni december elsején, 0 óra 3 perckor, három és fél kilogrammal látta meg a napvilá­got a Szent Lázár Megyei Kórházban. A szülést dr. Pasztuhov Ágoston vezette le. A kórház munkatársai tegnapi érdeklődésünkkor ar­ról tájékoztattak: a kicsi makkegészséges és a harmadik gyermekének életet adó édesanya, Némethné Bódi Brigitta is jól van. Fannin kívül - lapzártánkig - még három csecsemő született Nógrád megyében az új év első napján: Tarnócz Tamara és Balázs Szabolcs a délelőtti órákban, Salgótarjánban, Szőrös Dániel pedig kora délután, Balassagyarmaton. Szerkesztőségünk nevében mindannyiuknak jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! e-maä: nmediaszerk@axeis.hu www.vilaggazdasag.hu www.aukxnotor.hu www.astronet.hu színhelyévé teszi vidékünket. A megyében gazdálkodó 52 vadász- társaság nagy részének területén a vaddisznó a fő vadfaj, a magas erdősültségnek köszönhetően a gímszarvasállomány is jelentős, szinte minden évben esik egy-két kimagasló trófeát viselő bika. (Folytatás a 7. oldalon) Faragó Zoltán Nógrád megye területének csaknem 40 százalékát erdő borít­ja, ami csaknem kétszerese a ma­gyarországi átlagnak. Ez a tény - a mellé csatlakozó domborzati és éghajlati sajátosságokkal együtt - a nagyvadgazdálkodás kiváló DERMESZTŐÉN JÓ TÉLI AJÁNLATOK AKCIÓS MODELLJEINKRE! CITROEN XSARA PICASSO CITROEN C4 PICASSO CITROEN GRAND C4 PICASSO klímával AE90Q0O.’ klímával 1990 000 ■ * CITROEN BERUNGO JWOOOO fi tét JOKER: 247075 CITROEN Az ajánlatok az akcióban részt vevő márkakereskedésekben érvényesek 2007. december l létől a készlet erejéig, de legkésőbb 2007. december 31-ig bezárólag; a természetes személyek által leadolt iigyfélmegtendelésekre vonatkozóan. .Az akciós ajánlalok más ked­vezményekkel nem vonhatók össze! A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. Az árak a regisztrációs adót, a kedvezményt és az ÁFÁ-t tartalmazzák. CITROÉN □ CITROEN HAJAS 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 73. Tel.: 32/422-929 á EL SEM TUDJA KÉPZELNI, Ml MINDENT TEHET ÖNÉRT A CITROÉN Újonnan épített magasles az Ipoly Erdő Zrt. karancsi vadászterületén, a Kercseg-völgyben SAJÓVÖLGYE TAKAREKSZOVETKEZET ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ KERESSE A jELET! A LÓGÓVAL MEGJELÖLT AUTÓKRA MOST EXTRA KEDVEZMÉI RÉSZLETEK A MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN ÉS A WWW.CITROEN.HU OLDAL www.cúroert.hu Szerencsés szám a hármas! Vadászat és vadvilág Nógrádban, országszerte

Next

/
Oldalképek
Tartalom