Nógrád Megyei Hírlap, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

WTOYOTA YARIS 1,0 Futamidő: 60 hó Havi részlet: THM: 3,95%. Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 HÁROMKÖ TAKARÉKSZÖVETKEZET r A Háromkő Takarékszövetkezet értékesítésre meghirdeti Kisterenyén, Fő úton található ingatlanát. Felvilágosítás: Zsélyi Balázs (20) 334-7930. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS db Ma ismét meleg időre számíthatunk! msmmmn www.nogradmegyeihirlap.hu e-maib nmedia£zerk@axets.hu www.vilagga7rtasag.hu www.automotor.ixj www.astronet.hu mmssszimm FM radio 100.4 www.radiofocus.hu 9 771215 901000 07178 Fekete krónika fagyról, forróságról, aszályról... Hiába a gondos munka az időjárás alaposan átrendezte a termelők elképzeléseit Elemi csapások sorozata érte a magyar mezőgazdasá­got nem egészen egy esztendő leforgása alatt. Kezdő­dött a tavalyi száraz ősszel, majd jött a hó nélküli tél; a kora tavaszi fagyokat heves viharok és jégverés követ­ték, s ha még nem lenne elég, beköszöntött a szinte el­viselhetetlen hőség, s állandó társa, az aszály. Mindezt őszre már a pénztárcánkon is megérezhetjük... Schveiczer Krisztián Nógrád megye. Szőkébb ha­zánkban 136 gazdálkodó jelen­tett fagykárt a május elejei mí­nuszok miatt - tudtuk meg a Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazga­tójától, Varga Lászlótól. Mint mondta, a nagy hideg összesen 1070 hektáros területen éreztet­te hatását: 162 hektáron a szán­tóföldi növényeket, a fennmara­dó részen pedig a gyümölcsöket tizedelte meg. A fagykár mértéke gyakorlati­lag mindenhol meghaladta az ötven százalékot, de sok esetben elérte a százat is. A tavaszi zi­mankó legnagyobb vesztesei: a dió, a barack, az alma, a szilva és a feketeribiszke. A szüret a gyümölcsök zöménél már befe­jeződött, s visszaigazolódott, hogy a kárbejelentés megfelel a valóságnak. Mindez a piacon is megjelent: kivétel nélkül drá­gult valamennyi zöldség- és gyümölcsféle.- A gazdák kálváriája, a ter­mésveszteség már tavaly ősszel megkezdődött, amikor gyakor­latilag nem volt csapadék, ahogy télen sem. Erre jött má­jus elején a fagy, majd a jégve­rés, a hatalmas meleg, s az aszály... Ritka, hogy mindez egyszerre, egymást erősítő té­nyezőként jelentkezzen - mu­tatott rá Varga László. Az őszi csapadékhiány követ­keztében az elvetett növények vontatottan keltek, kellő meny- nyiségű víz híján nem bokrosod- tak, s alacsony növénymagas­ságnál szárba indultak - fogal­mazott Nagy Lajos főfalugaz­dász. A természet biológiai órá­ja három hetet sietett, amit a nö­vények élettani folyamataikban nem tudtak követni.- Az aratás soha nem kezdő­dött még ilyen korán: egy hónap­pal hamarabb, mint általában. A munka nagy része július végére befejeződött: csaknem 25 ezer hektáron összesen 65 ezer tonna termést takarítottunk be. Ennél alacsonyabb csak 2003-ban volt a terméshozam - fejtette ki Nagy Lajos. Mint mondta, a helyzet csapa­dék hiányában napról napra romlik. Nógrád megye több tér­ségében már elmondható, hogy az eső sem fog sokat segíteni a fejlődésben megállt, száradó nö­vényeken. (Egyébiránt a réteken, legelőkön is siralmas a kép, a fű (Folytatás a 3. oldalon) Az ÁNTSZ parlagfűvonala ingyenesen hívható zöldszám: 06-601810-200 ' t/oní ’ személy gépkocsikra tehergépkocsikra (3,5 tonnáig) www miis/akivi/sga hu Rornhányi Autó Kft. I SalgOtarjUn, Ipari Pirii. Til.: 32/820-8001 mcmffl (a HITEL KÖLTSÉGEIT MEGELŐLEGEZZÜK! ‘akár az ingatlan értekének] ‘ 100%-IG FELVEHETŐ HITELEK! ' Például: 10 évre 15 évre 20 évre 1.000.000 9.507 8.007 — 3.000.000 31.043 24.043 20.043 5.000.000 51.405 39.405 34.405 THM: 6,88% 6,87% 6,86% Salgótarján, Rákóczi út 13.1. em. 32/5! 3-645; 32/513-650 < Felújítják, megépítik Ságújfalu. Négy önkormányzati fenntartású út megújítása és egy •megépítése kezdődött meg pár napja a településen. Az önkor­mányzat a regionális fejlesztési ta­nácstól csaknem 10,5 milliós pá­lyázati támogatást nyert ehhez a munkához, fejlesztéshez, mely­nek összköltsége 16 millió forint A Fenyves út építési munkálatai és a többi aszfaltozása várhatóan augusztus elején fejeződik be. Evangelizációs nap Legéfld. A megyei evangélikus egyház evangelizációs napot szervez a községben augusztus ötödikén 15 órától, a művelődé­si központ előtti szabad terüle­ten. Az igehirdetés után a külön­böző településekről érkező egy­házi kórusok lépnek fel. Holnapra ajánljuk Régen látott olvasói érdeklő­dést váltott ki a közelmúltban lapunkban megjelent várólistás összeállítás. Éppen ezért tovább foglalkoztunk a témával. Hogy mik a legfontosabb fejlemények, megtudhatják a holnapi Nógrád Megyei Hírlapból. ^ QUA STOP Kedvezmény Szüret a QUAESTOR Utazási irodánál Utazzon velünk, mert szeptemberben a tengerparti nyaralásainknál a transzfert és a repülőtéri illetéket INGYEN adjuk! Élmény egészben, fizetés részletekben! A részietekről érdeklődjön irodáinkban vagy a weboldalunkon! 3100 Salgótarján, Kassai sor 4, Tel /Fax: 32/310-030 - E-mail: quaestor-utazas@profínter hu 1 pénzügyek le ingatlan F” utazás 4 telekom www.quaestor.hu Repülönapi nyereményjáték Részvétel feltétek; 200703.12-én érvényes Nógrád Megyei Hírlap-előfizetéssel rendelkező magánszemély. Részvétel módja; A Nógrád Megyei Hírlapban 2007.07.23. és 200708.08. között 9 alkalommal repülőnapi iátékszelvények jelennek meg. Küldje vissza a kivágott játékszelvényt levelezőlapra ragasztva névvel, címmel, teleíonszámmal, előfizetői kódszámma! (új előfizetőknek készpénzes számla száma) a lap impresszumában megadott címre. Beérkezési határidő: 200708.03. meghívó és exluziv meghívó sorsolására, 200708.13. személygépkocsi 1 sorsolására. Sorsolás: A Nógrád Megyei Hírlap székhazában, (Salgótarján. |: Alkotmány út 9.) közjegyző jelenlétében 2007.08.07.. 10 óra meghívó és exluziv || meghívó sorsolása, 200708.15., 10 óra személygépkocsi sorsolása. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI NÉV CÍM TELEFONSZÁM JATEKSZELVENY CÍMÜNK: Nógrád Megyei Hírlap 3100 Salgótarján, ELŐFIZETŐ KÓDSZÁM Alkotmány út 9. A játék részleteit a 2007. július 21-ei Nógrád Megyei Hírlapban olvashatják! A nyereményjátékban résztvevők a jjtékszabályzacor elfogadják. A nyereményjátékban résztvevők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a nyeremény átadáskor készüli fotóik a fenti lapokban megjelenhetnek. A nyereményjátékban résztvevők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy HM, a PH. a PLK, a BN. a N.MN és az AS-M a jövőben, a tájékban megadott címükre markeüng anyagokat, ajánlatokat postázzanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom