Nógrád Megyei Hírlap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

®TOYOTA YARIS 1,0 VVT-i Futamidő: 60 hó Havi részlet: THM: 3,95%. Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 ^ Cserélje le SUZUKI V I T A I nálunk magas THM-ű hitelét egy kedvezőbbre 20/9814-542. Salgótarján. Rákóczi ót 131 A Háromkő Takarékszövetkezet értékesítésre meghirdeti Kisterenyén, Fő úton található ingatlanát. Felvilágosítás: te) Zsélyi Balázs (20) 334-7930. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS [•] Napos, száraz, igen meleg idő lesz. EEEEEHaaEEB www.nogradmegyeihirlap.hu e-mail: nmedia.szerk@axets.hu www.vilaggazdasag.hu www.aukMnotor.hu www.astronet.hu MEDIAPARTNERUNK EJel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.^ www.radiofocus.hu LOTTÓSZÁMOK ÖTÖSLOTTÓ [9L k 83) M JOKER: 6 0 7 8 5 9 HATOSLOTTÓ 7 9 771215 901000 07152 Dr. Beer Miklós váci megyés püspök szentelte fel a Karancs-hegyi Szent Margit-kápolnánál állított haranglábat vasárnap. Az ünnepi szentmisére több százan zarándokoltak el. (TUDÓSÍTÁSUNKA 2. OLDALON) „Lefejezték” a körözési toplistát Rendőrkézre került a két legkeresettebb körözött Nógrád megyei személy A Nógrád megyei körözési toplista két első helyezettje is rendőrkézre került a napokban. Hosszú ideig az életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsított kisterenyei Molnár Zsolt állt a kétes névsor élén, ő azonban kétévi bujkálást követően önként feladta ma­gát. Helyét átmenetileg a csalás és más gazdasági bűncselekmények miatt több hatóság által is keresett varsányi K. András vette át, akire csütörtökön csap­tak le a kommandósok. Schveiczer Krisztián Nógrád megye. Molnár Zsolt és társai 2005. július 28-án Bátonyterenyén, a fúrókút mel­lett - egy korábbi nézeteltérés­ből eredően - leütöttek, base­ballütővel vertek és megrug­dostak egy mátramindszenti férfit, akit életveszélyes sérülé­sekkel szállítottak kórházba. A 33 éves kisterenyei fiatalember azóta ismeretlen helyen tartóz­kodott, a rendőrök helyi és or­szágos médiákban többször is közzétették a fényképét, s száz­ezer forintos nyomravezetői dí­jat is felajánlottak annak, aki segít az elfogásában.- Molnár Zsolt a múlt héten önként jelentkezett a rendőrsé­gen, elmondása szerint elege lett a bujkálásból, azt azonban nem hajlandó elárulni, hol rej­tőzködött az elmúlt közel két esztendőben - mondta Kaszás Ottó alezredes, a Nógrád Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője, hozzátéve: a koráb­ban kitűzött nyomravezetői dí­jat visszavonják. A körözési toplista első helyét Molnár Zsolt őrizetbe vételét kö­vetően K. András, 43 éves var­sányi lakos vette át, akit évek óta több hatóság is keresett. Csalás miatt a Győr-Moson- Sopron Megyei Bíróság és a Soproni Városi Bíróság is elítél­te két év két hónap, illetve két év tíz hónap letöltendő szabad­ságvesztésre. Más gazdasági bűncselekmények miatt szeret­tek volna nyomára bukkanni a váci és a dunakeszi rendőrök, de a vám- és pénzügyőrség is, utóbbi például azért, mert 35 millió forint kárt okozott. Mind­ezek mellett még Lengyelor­szágból is érkezett egy - a ki­hallgatására vonatkozó - jogse­gélykérelem, hasonló ügyben.- K. András hivatalosan varsá­nyi lakcímet jelentett be - ez azonban fiktív volt, nem tartózko­dott ott - ezért a szécsényi rend­őrkapitányság rendelte el a körö­zését, ám a toplistán elfoglalt „elő­kelő” helye miatt a főkapitányság is segített a nyomozásban - fejtet­te ki Kaszás Ottó alezredes. Mint mondta, a férfi a bünte­tések elkerülésére rendezte be életmódját, nem jelentette be a lakcímét, folyamatosan bujkált. (Folytatás a 3. oldalon) HITELEKI \A HITEL KÖLTSÉGEIT MEGELŐLEGEZZÜK) EHE MEGE 1H Például: 10 évre ■ 15 évre 20 évre 1.000.000 9.507 8.007 — 3.000.000 31.043 24.043 20.043 5.000.000 51.405 39.405 34.405 THM: 6,88% 6,87% 6,86% Salgótarján, Rákóczi út 13.1. ént 32/513-645; 32/513-650' Zarándoklat és szentmise Karancsság. Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepét, Ka- rancsság-Szentkút búcsúját tartják július 7-én a település­hez tartozó Szentkút nevű kegy­helyen. Az érdeklődők a karancssági Nepomuki Szent János-kápolna előtt gyülekez­nek majd, a gyalogos zarándok­lat 10.30 órakor innen indul. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a kegyhelyen, kedve­zőtlen időjárás esetén a helyi templomban celebrálják. Szakmai nap LudányhalászL Intézeti napra várták az érdeklődőket az Ipolypart Ápoló-gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetbe hét­főn. A rendezvényt kilenc óra­korszentmise nyitotta, majd Var­ga Béla, a Nógrád Megyei Köz­gyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. A délelőtt folya­mán az intézet ellátottainak mű­sora, valamint a hejőbábai pszi­chiátriai otthon lakóinak előadá­sa szórakoztatta a vendégeket. A játékos sportvetélkedő után hobbikiállítás nyílt, majd a na­pot bállal koronázták. Az ország­járó megyei szakmai nap kereté­ben pszichológiai előadást tar­tott többek között dr. Bodrogi Andrea, Telek Ervin és Bereczné Kelemen Éva, a helyi intézet igaz­gatója. Szerkesztőségünk számítógépeit a NODB2 antivirus system antivirus védi. Kóstolgatás népviseletben: másodszor rendezték meg június 30-án a kisterenyei kastélykertben a „Terennei tócsnifesztivált”. A palóc hagyományok jegyében délelőtt izgalmas programokat rendeztek az érdeklődők számára. (CIKKÜNK A 3. OLDALON.) KASTÉLYKERTI TÓCSNISÜTŐK 4 QUAESTOR * travel Ha utazás, akkor QUAESTOR Mert a világot látni kell ÄON Sn" ™»T’ 3100 Salgótarján Kassai sor 4 Tel/Fax: 32/310-030 - E-mail: quaestor-uta/asaj>rofin*er hu Nyitva tartas: hétköznapokon 9-18 óra, szombaton. 9-13 óia

Next

/
Oldalképek
Tartalom