Nógrád Megyei Hírlap, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

®TOYOTA YARIS 1,0 WT-i Futamidő: 60 hó * 2007. JÚNIUS L, PÉNTEK XVm. ÉVFOLYAM. 126. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 85 FT ELŐFIZETVE: 68 FT THM: 3,95%. Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 értékesítésre meghirdeti szarvasmarhatartó telepét, állatállományát, gépparkját. Dokumentáció beszerezhető a Takarékszövetkezet székhelyén. Felvilágosítás: Vincze Katalin (20)933-5866 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Változóan felhős idő, délután záporok. www.nogradmegyeihiitap.hu e-mail: nmediaszerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu wwwsutomotor.hu www.astronet.hu mssmsmsm FM radio 100.4 www.radiofocus.hu Első számsorsolás 1,6, 8,15,18,26,32 Második számsorsolás 3,16,20,22,26,27,28 A héttalálatos szelvényre 88 635 445, a hattalálatosra 325 413, az ötösre 6406, a né­gyesre pedig 1030 forintot fi­zetnek. ■■■■■■■■■■■■ Szerkesztőségünk számítógépeit a NOD32 antivirus system antivirus védi. Új tébécések - kötelező a szűrés! A Rétság és Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozó ötvenhárom település harminc év feletti lakosai számára kötelező, de ingyenes lesz a szűrés Kötelező, ingyenes, évenként egyszeri tüdőszűrést rendelt el a regionális tiszti főorvos két Nógrád me­gyei kistérségben, tekintettel a tavaly felfedezett új té- bécés esetek határértéket meghaladó számára. Az ÁNTSZ régiós központjának tájékoztatása szerint az előző évi hasonló országos adatok még nem ismerete­sek, a 2005-ös összesítéshez viszonyítva az országos, és régiós átlag alatti megyénkben a tébécések száma. Mihalik Júlia Rétság/Balassagyarmat Dr. Bod­nár Judit regionális tiszti főorvos tájékoztatása szerint százezer la­kosra tavaly csaknem harminc új tébécés jutott a rétsági kistér­ségben, a balassagyarmatiban pedig huszonhat (huszonöt tele­pülést foglal magába az előző, huszonnyolcat az utóbbi közigaz­gatási terület). Ez meghaladta azt a határértéket, amelyet a fertőző betegségek és járványok megelő­zése érdekében szükséges jár­ványügyi intézkedésekről szóló rendelkezés közöl. Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete a gümőkóros betegek felkutatása, illetőleg a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a két térség lakosai, illetve az ott huzamos jelleggel tartózkodó va­lamennyi harmincéves és ennél idősebb személy számára tette kötelezővé az évi egyszeri tüdő­szűrést. Az eredményeket egy év múlva fogja felülvizsgálni az in­tézet Nem kell részt venni újabb vizsgálaton azoknak, akik egy éven belül voltak szűrésen, s azt igazolni tudják, illetve tüdőgon­dozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a tébécé és a tüdőrák ko­rai felfedezésének még ma is leghatékonyabb módszere a rendszeres szűrés. Tudatják to­vábbá, hogy az érintett telepü­lések lakosai beutaló nélkül, vi­zitdíjmentesen szűrethetik ma­gukat, s behívó hiányában is jo­gosultak erre, bár ez esetben célszerű előzetesen telefonon érdeklődni és időpontot egyez­tetni a lakóhely szerint illeté­kes tüdőgondozóban. A tüdő­szűrő állomást a névre szóló be­hívóval egy éven belül bármi­kor fel lehet keresni. Kérdéseinkre válaszolva a re­gionális intézet jelezte, hogy ki­sebb a szűréssel felfedezett új megbetegedések aránya, és na­gyobb azoké, akik panasszal je­lentkeztek vagy más szakmák irányították őket a gondozóba. Az országos, 2006-os összesített adatokat jelen pillanatban még nem ismeri a régiós ÁNTSZ. A 2005-ös eredményeket figyelem­be véve mind az új, mind az ösz- szes nyilvántartott tébécés ese­tek vonatkozásában az országos átlag alattiak a nógrádi adatok. Megtudtuk a tiszti főorvostól azt is, hogy az időben felfedezett és megfelelően gyógykezelt tuber­kulózis - a beteg jó hozzáállásá­val és együttműködésével - hat- kilenc hónap alatt gyógyítható. $ „Zsebbe" SUZUKI V havi 1 40 ezer! T Érdekli? . 20/9814-542. 1 Salgótarláa Rákóczi út 131. FORD modellek már havi 999 Ftért! Az akció a Fiesta, Fusion és Focus modellekre érvényes 10-20% indulótól! Romhányi Autó Kft. Salgótarján, Ipari Parit. Tel.: 32/520-600 Bércéi, Széchenyi út 80. r,\ KaBH Opel Jó ötletek jobboutók. gy nap alatt elviheti! (A toriét er#*) SIESSEN NEHOGY LEKÉSSEN! Opel és Chevrolet Kenderesi Salgótarján, Rákóczi út 135. Telefon: 32/441-255, 441-600. Tisztelt Ügyfelünk Új fiókot nyitottunk Salgótarjánban, ahol minőségi környezetben, magasfokú szakmai hozzáértéssel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket! Salgótarján, Erzsébet tér 7. ®FHB ! fc»resk<KWmi Bőnk Irt. pj^íg 1'•éieborM Gyermekna P Pádár Zs. Szuha. A helyi önkormányzat és a Szuhaí Fiatalok Egyesülete jú­nius 3-án gyermeknapot szer­vez a sportpályán. Délelőtt 10 órától közös torna nyitja a prog­ramokat, majd különböző ügyességi versenyeken, rendőr­ségi bemutatón, focigálán, kéz­műves-foglalkozáson, csocsó- bajnokságon és quadversenyen vehetnek részt a jelenlévők. A kicsiket óriás csúszda várja és a felnőttek is megtalálják a szá­mukra megfelelő elfoglaltságot. A napot sütiparti zárja, a szülők és az önkormányzati dolgozók által készített édességekből vá­logathat mindenki kedvére. Vasárnap ünnepe ^QlMSTOR Pádár Zs. Buják, a község önkormányzata június harmadikán rendezi meg a 24. bujáki vasárnapot. Ezen al­kalomra színes programokat, lát­ványos fellépéseket biztosítanak és fergeteges hangulatban ün­nepük a napot Ä rendezvényt a helyi alko­tók műveinek kiállítása nyitja délután fél kettőkor, amely­nek a művelődési ház ad ott­hont. Ezt követően a sportpá­lyán felállított szabadtéri színpadon mond ünnepi kö­szöntőt Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Köz­gyűlésének elnöke. Színpadra lépnek a bujáki óvodások, valamint az Ősziró­zsák Nyugdíjas Baráti Köre. Délután néptánccsoportok szórakoztatják a közönséget. Este szabadtéri bállal kedves­kednek a táncos lábúaknak, majd az egész napos programo­kat tűzijátékkal koronázzák. QUAESTOR UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Salgótarján, Kassai sor 4. - Tel,: 32/310030 - ©mail: qoaestor-iáazasötpríriíntísr.hu Utazzon a legolcsóbban Törökországba a Quaestorral! Tárlat 07126 Csige Zoltán fes­tőművész kiáüítása nyílik meg jú­nius 1-én 17 órakor a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ szerb templom galériájában. A jú- Uus 26-ig látható tárlatot Pénzes Sándomé művelődésszervező ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 5öD° ~ * A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyet, a szállást és a megadott ellátást. * Külön fizetendő: repülőtéri illeték Budapestről: 19 000 Ft/fő. Debrecenből 12 000 Ft/fö. transzfer: 8 500 Ft/fó. a stornó biztosítás: 1%. valamim a BBP biztosítás (420 Ft/fő/nap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom