Nógrád Megyei Hírlap, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

Toyota az intelligens emberek autója. KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 VOSZ Nógrád Megyei Irodája Tel.: 32/423-860 Yosznograd@chelIo.hu ’akár az ingatlan értékének ' 100%-IG FELVEHETŐ HITELEK! LOTTÓSZÁMOK ÖTÖSLOTTÓ Éh fäk É JOKER: 426911 HATOSLOTTÓ PÓTSZÁM: Egészségért pályáztak Az Alapítvány az Egészséges Településekért által ki­írt települési egészségterv program keretében a meghívott községek pályázatot nyújthattak be idén október végéig. Nógrád megyéből összesen 18 pro­jekt érkezett a felhívásra, melyek közül Szente és Kisecset, valamint Kazár, Rákóczibánya és Vizslás terveit ítélték támogathatónak. Gulyás Edina IIIIIIIIIPIIIIII Hl UH dTTlZlB^OlOGO11 07001 Szente/Kisecset a két település idén októberben a települési egészségterv program kereté­ben meghívásos pályázatot nyúj­tott be. Az Alapítvány az Egész­séges Településekért által kiírt felhívásra hatvan településcso­port beadványa közül huszon­hármat találtak a szakértők és a kuratórium támogatásra érde­mesnek. A 90 milliós keretösz­szegből így fennmaradó 30 mil­lió forintra jövő januárban újra pályázhatnak az idén elutasított önkormányzatok. Szőkébb hazánkból összesen 18 pályázat érkezett a felhívás­ra, ezzel a negyedik helyen ál­lunk a megyei rangsorban. A be­nyújtott projektek közül Szente és Kisecset terveit pozitívan bí­rálták el. A komplex anyagban a községek saját és közös pályáza­tot is benyújtottak, a kiírás értel­mében az egyes települések munkái csak abban az esetben támogathatóak, ha a közös pro­jektet is arra érdemesnek találja a kuratórium. A fent említett két településen mindhárom pálya­munkát támogathatónak ítéltek. Kisecset saját tervei között kö­zösségi színtér kialakítása sze­repel, amely parkosítással és a közösségi ház felújításával jár. A munkálatokra összesen 1,3 mil­liós támogatásban részesülnek. Szente az élhetőbb település és a lakók jó közérzetének bizto­sítása érdekében a falu központ­jában szabadidős park kialakí­tását tervezi. Az 1,8 milliós tá­mogatásból a terület rendezését, gyepesítését, fedett padok kihelyezését, labdajátékokhoz (Folytatás a 4. oldalon) Sokan akartak részesedni e pirosra sült malacka által hozott szerencséből a 2006-os és 2007-es év fordulóján. Az óévbúcsúztató, új évet köszöntő éjszakáról képes-szöveges beszámolónk a 2-3. oldalon. LEGYEN MALACUNK 2007-BEN IS! Mezei Virág az év első babája H. B. Négrai ■így* Minden évben nagy várakozás előzi meg az új esztendő első gyermekeinek születését. Idén nem lehet pa­nasz, hiszen az első napon mindhárom Nógrád megyei kór­házban volt születés. A pásztói Margit Kórházban született meg az új év első babá­ja: Mezei Virág petárdadurrogás közepette, tíz perccel éjfél után 2600 grammal „látta meg a nap­világot”. A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház szülészeti osztályán 3 óra 15 perckor ünne­pelhették az idei év első újszü­löttjét, itt egy kisfiú 2550 gram­mal született, de a balassagyar­mati Dr. Kenessey Albert Kór­ház-rendelőintézetben is volt születés. wsmmsmsm Ötöslottó Öttalálatos szelvény nem volt, a négyesekre 1 203 160, a hár­masokra 13 604, a kettesekre 873 forintot fizetnek. Hatoslottó Hattalálatos nem volt, az 5+1- es 10 598 979, az ötös 169 868, a négyes 3159, a hármas 766 forintot ér. Minden nap akció a PEUGEOT mórl|ia Kft.-nél. 3104 Salgótarján, Hősök útja 2. (Zagyvapálfalvai Arany J. Alt lak. mellett.) Tovább fújhatjuk a szondát Gulyás E. Salgótarján. A városi baleset-megelőzési bi­zottság - a salgótarjáni rendőrkapitányság közterületen szolgálatot teljesítő állományá­nak segítségével - december elején közúti ellenőrzést tartott. A szabályosan közleke­dők csoki Mikulást, a kisebb szabálysértést elkövetők pedig virgácsot kaptak. Ennek folytatásaként - tekintettel az ünnepekre - egy hasonló akcióba kezdtek: az ittas jár­művezetés megelőzése érdekében februárig közúti ellenőrzéseket tartanak a megyeszék­helyen és környékén. A forgalomból kiválasztott és megállított sofőrök mindegyikének alkoholszondát kell fújnia. Negatív érték esetén a járművezető egy, a Nógrád Megyei Baleset-megelőzési Bi­zottság által biztosított kártyanaptárt kap ajándékba. A pozitív eredmény természete­sen a megfelelő szankciókat vonja maga után. radio 100.-4 SSsá www.radiofocus.hu e-maiH nmedia.szerk@axete.hu www.vaaggazdasag.hu www.autDmotor.hu www.astronet.hu Éjjel-nappal egész Nógrád ban GYÓGYSZERTÁR 4 (pálfalvai patika, a pál falvai PLUS üzlet mellett) Kedves Betegeink, Vásárlóink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a L'ERBOLARIO kozmetikumok teljes palettája megvásárolható nálunk! Fagyöngy gyógyszertár 3104 Salgótarján Budapesti út 57. Tel: 440-597. Nyitva tartás: h-p, 8-17 óra, szó., 8-12 óra Könnyű megközelíthetőség! Busszal és autóval egyaránt Ingyenes parkolás biztosított! Szeretettel várjuk! ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián Telefon: (32) 416-455 Többnyire borult l J ég, eső, havas eső, hó is lehet E3HZBEEBEEEB www.nogradmegyeihirlap.hu MEDIAPARTNERUNK:

Next

/
Oldalképek
Tartalom