Nógrád Megyei Hírlap, 2006. november (17. évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-02 / 256. szám

Az autó, amiben - biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 $ KÍSZLETKIÚiSÍTÁS 7 360 000- 11000 000 Ft KEDVEZMÉNNYEL I akár KAMATMENTES hitelre. fa 20/9814-542. 2006 november 2-től I a készlet erejéig, hitelre történő vásárlás esetén. SZABADFELHASZNALASU HITELEK A HÁROMKŐ TAKARÉK- SZÖVETKEZETNÉL BÁRMILYEN HITELCÉLRA. Kedvező kondíciók Személyes, gyors ügyintézés Ingyenes tanácsadás MÁR DEVIZA­ALAPON IS!!! ft Tel.: 32/521-253, 32/521-239 iA FIESTA ÉTTEREM ÉS VENDÉGLŐ 2006. november 10. (péntek) 18 óra Bejelentkezés, asztalfoglalás: 32/512 622 Minden nap akció a PEUGEOT m*Mha Kft.-nél. 3104 Salgótarján, Hősök útja 2. (Zagyvapálfalvai Arany J. Ált Isk. mellett.) Tel.: 06-32/512-200. Fax: 06-32/512-201. E.mall: peugeotmartha@enternet.hu www.martha.peugeot.hu ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Horváth Boglárka Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Erős északnyugati szél, átfutó hózáporok. r*V¥íI7fi-KIOv'l;?.U www.nogradmegyeihiiiap.hu eenafls nmecfeLszerk@axeis.hu wwWiVifciTKinrTfcisaq.hii MEDIAPARTNERUNK: Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.-4 a r L www.radiofocus.hu Koncert Salgótarján. A Tankcsapda, a Road és a Reaktor zenekarok tartanak koncertet november 3- án, pénteken 19 órától a sport- csarnokban. A Tankcsapda tag­jai 16 és 18 óra között a SITI-ben dedikálnak. Jegyek elővételben kaphatók a sportcsarnokban, az uszodában, a József Attila Műve­lődési és Konferenciaközpont­ban és a Létesítmény és Sport Kht.-nál. Ulllllllllllllllllllli llllllllllllllll 9 771215 901000 06256 Mi, „ittmaradottak” mindenszentekkor minden évben gyertyagyújtással, néhány szál virággal, temetői főhajtással emléke­zünk meg azon szeretteinkről, akik valaha elkísértek bennünket vagy szeretteinket e rövid földi lét során, de ma már csak emlékeinkben mosolyognak ránk, csak lelkűnkben látjuk arcukat, halljuk hangjukat, érezzük érintésüket - ott azonban mind­örökké... (KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKA 2. OLDALON) Rendeletekről tárgyaltak Az előző napirendi pontokkal ellentétben Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése október 31-én tartott munkaülésén nem tárgyalta meg a megyeszékhely te­rületén található kilenc helyszínt érintő településren­dezési terv módosításait, a lakbérről és a lakbértámo­gatásról szóló rendelet módosítását, valamint a lakás­hoz jutás helyi támogatási szabályait. H. B. Salgótarján. Az ülés kezdetén kihúzott három napirendi pont helyett a testület tárgyalt Somos­kőújfalu önkormányzata számá­ra pénzeszköz átadásáról, Gara­mi István tűzoltó ezredes által okozott kár miatti kártérítési el­járás indításáról, valamint So­moskőújfalu csatlakozásáról a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásához. A képviselők dön­tése alapján Somoskőújfalu ön- kormányzata számára a közgyű­lés 5 980 000 forintot folyósít. A képviselők többé-kevésbé egyhangúlag elfogadták az ön- kormányzati rendeletek módosí­tását. Kisebb vita csak a zöldte­rületek létesítéséről, fenntartá­sáról és használatáról szóló ren­delet módosítása, valamint az ön- kormányzati tulajdonú bérlaká­sok bérbeadása miatt alakult ki. Az ülés végén több képviselő Is felszólalt: Dóra Ottó kifogásol­ta, hogy még mindig nem hatá­rozták meg a Somoskőújfalu le­válásáról tárgyaló bizottság mandátumát. A legutóbbi köz­gyűlési ülésen a képviselő el­mondta: az MSZP nem delegál tagokat a bizottságba, csak meg­figyelőként kívánnak a tárgyalá­sokon részt venni. Fenyvesi Gá­bor alpolgármester Dóra Ottó szavaira reagálva elmondta: stratégiai okokból nem állapítot­ták meg a bizottság mandátu­mát, hiszen egyelőre nem tudni milyen álláspontja van a másik félnek. Czene Gyula képviselő felszólalásában Fenyvesi Gábort kérdezte: mi az oka annak, hogy a József Attila Művelődési és Konferenciaközpontban rende­zett regionális turisztikai tanács­kozásra nem hívták meg a helyi szervezetek képviselőit. Az al­polgármester válaszából meg­tudtuk: a konferencia szervezé­sében személyesen nem vett részt, sőt sajnálkozva állapította meg, hogy helyi szintű szakem­berek közül nem mindenki volt jelen. A közeljövőben ismét ren­deznek egy turisztikai tanácsko­zást, amelyre meghívják a me­gyei, illetve városi idegenforgal­mi szervezetek képviselőit és szakembereket is. —— Megérkezett az új TRANSIT! már nettó 3 990 OOO Ft-tói! Romhányi Autó Kft. SaigstaiM, Ipari Park. tel.; 32/520-608 Bertel. Széchenyi Bt 89.------------------------j—|-------­Óri ási árengedmények és akciók a Chevrolet Kenderesinéi. Chevrolet Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135. Tel.: 32/441-255, 440-539 15 ÉVES AZ OPEL! Óriási árengedmények: Corsa, Astra Classic II. ___ és Astra. Ope l Kenderesi Salgótarján, Rákóczi út 135. Telefon: 32/441-255. Salgótarján. Rákóczi u. 13. Lem 32/513-645:32/513-650 NUkt Mérne fóewe 20 éré 0.307 SM7 — ■. rj "'f 31.0© 21.Ö43 '20:043 51406 mm 34.406 mi Szerkesztőségünk számítógépeit a NOD32 antivirus sustain antivirus védi. Teleki-napok G.E. Sárák. A település általános is­kolája 2002-ben vette fel gróf Te­leki József nevét, aki az Akadé­mia könyvtárának alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke volt. A községben az­óta minden évben megrendezés­re kerülnek a Teleki-napok, az egyhetes rendezvénysorozaton valamilyen kijelölt téma köré szerveződnek a programok. Idén az egészséges táplálkozás a ren­dezvény témája. Ennek alapján az osztályok emblémát és plaká­tot készítettek, kézműves-foglal­kozásokon vettek részt, zöldség­gyümölcs szobrokat, bábokat, já­tékokat készítettek. Sor került paprikáskrumpli-főzésreis, mely­nek során az osztályok feladata volt a faszedésen keresztül a hoz­závalók megvásárlása az Iskolai büfében - Teleki-petákkal - és természetesen az étel elkészíté­se. A gyerekek akadályversenyen is resztvettek, minden állomáson az egészséges táplálkozással kap­csolatos feladaton kellett megfe­lelniük. A rendezvényre a község­ből hívtak meg zsűritagokat, akik pontozták a feladatokat és végül a legmagasabb pontszámot meg­szerző osztály elnyeri jutalmát. Természetesen minden gyerek kap valamilyen ajándékot, amit a falu vállalkozóinak adományaiból és a Kapsch-Telekom - a cég az új iskola építéséhez is segítséget nyújtott - hozzájárulásából vásá­roltak meg. A pedagógusok felvették a kap­csolatot Teleki József leszármazot- taival, és minden évben meghív­nak közülük valakit a programso­rozatra. Idén Teleki Sarolta a ren­dezvény vendége. QUÄSTOR travel Shanzu/Paradise * * (november 9-27, TF első éjszaka a repülőn) 289.900 Ft/fö Külön fizetendő: reptéri illeték (9900 Ft), kerozin felár (9100 Ft) helyszínen fizetendő vízum (50 USD vagy 40 EUR), storm és BBP biztosítás. Gyermekkedvezmény 14 éves korig: 20% QUAESTOR TRAVEL UTAZÁSI IRODA Salgótarján, Kassai sor 4. - Tel.: 32/310-030 E-mail: quaestor-utazas@profinter.hu ŐRÖKKÉ ÉLTEK LELKEINKBEN..

Next

/
Oldalképek
Tartalom