Nógrád Megyei Hírlap, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

TOYOTA Az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699 ^ ÚJ SUZUKIK SUZUKI 0 F t V 0 Ft I +io%2S jyjtt Mozgáskorlátozott T" utalvány beszámítása min. 500 OOO Ft-ért* A 20/9814-542. önerővel 0 P. kezelési I t költséggel árenged­I ‘raktárkészleten lévő autóknál, hitelre történő vásárlás esetén A kedvezmények nem összevonhatók. ywvpqMHHHnppwHMB Minden nap akcid * PEUGEOT márl|iaKft.-nél 3104 Salgótarján, Hősök útja 2. n Tel: 0«2/512-200. Fmc 06-32/512-201. E.mail: peug9otmartha0eriternet.hu www.martha.peugeot.hu ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Hegedűs Erzsébet Telefon: (32) 416-455 tViBBK cíb Délelőtt még felhős, később napos idő. www.nogradmegyeihiiiap.hu e-maifc nmedia.szerk@axels.hu www.vlaggazdasag.hu www.aut3motor.hu www^stronethu Éjjel-nappal egész Nógrádban FISrI radio 100.-4 www.radiofocus.hu iwp AkardInáy ff 'úpS'í'j Nyerőszámok Első számsorsolás 3,6,14,19,21,34,35 Második számsorsolás 4,6,14,18,20,27,34 Nyeremények A héttalálatosokra 32 mil­lió 384 ezer 105, a hatosok­ra 128 738, az ötösökre 3897, a négyesekre 766 fo­rintot fizetnek. I771215"901000 06205 A saras-lapos területen átvezető út alapjához régi, a hozzátartozók által lecserélt síremlékeket is felhasználtak, ezeket azonban a napokban összetö­rik, majd zúzott kővel keverve elfedik Szeles E. Mátraterenye. \ falu ékességének nevezhető a homokterenyei településrészen lévő tó, amely nemcsak a helyiek, hanem a környék­beliek kedvenc kiránduló- és horgászhelye is. Környezete valóban megkapó, ám a teme­tő felőli részén immár egy éve morbid kép tárul a látogatók elé. A tó körüli idilli séta után meglehetően lehangoló látvány fogad­ja az arra járókat: egykori sírkövek marad­ványai „díszítik” a tó nádas felőli részét. Az önkormányzati tulajdonban lévő hor­gásztó - ahol korábban külszíni bányamű­velés folyt - jelenleg a 145 tagot számláló Tó­aljai Bányász Horgászegyesület gondozásá­ban áll. Az egyesület elnökét, Gyurcsák Lászlót kérdeztük, hogy miért szegélyezik sírkövek a tó bizonyos részét. Mint mondta: esős időben lehetetlen autóval megközelíte­ni ezt a helyet, ezért az egyesület döntése alapján még tavaly ősszel elhatározták, hogy bejáró utat készítenek. A lápos terület feltöltésére használják az egykori, elörege­dett síremlékeket. Mint megtudtuk, ezeket egy vállalkozótól kapja az egyesület, aki a hozzátartozók megbízásából új síremléke­ket készít, s mivel a régiekről lemondanak a tulajdonosok, ezért azokat ilyen módon próbálják hasznosítani.- A kora tavaszi és a késő őszi haltelepítés­nél nagy szükségünk van a járható útra, hogy feladatunkat megfelelően elvégezzük - nyilat­kozta Gyurcsák László, majd hozzátette: - mi­vel egyesületünk tagjai társadalmi munká­ban, szabad idejükben végeznek minden tó körüli tevékenységet, ezért előfordulhat, hogy huzamosabb időn keresztül a parton hevertek a töretlen sírkövek. Horgászaink folyamato­san próbálják összetörni’az egykori síremlé­kek maradványait, ezeket elterítve, ősszel zú­zott kővel borítják majd le, így a munkavég­zés céljából arra járó autók nem süllyednek be, s a síremlékekből sem fog látszani semmi - fogalmazta meg az egyesület elnöke. Ford Fiesta 15% befizetéssel akár havi 13 480 Ft-ért Ttomhanyi Autó Kft. átgótarján. Ipari Parit. Tel.: 32/52D-6DD. Feel the difference! Opd Jó ötletek - jobb autók. Opelek még régi áron, akár 825 000 Ft meg­takarítással! Az ajánlat az Opel Astra Classic II modellre 2006. április 1-től szeptember 30-Ig, illetve a kész­let erejéig érvényes. Fogyasztás: 4,6-7,0 1/100 km, CO^kibocsótás: 124-167 g/km. A részletekről érdek­lődjön márkakereskedésünkben! Opel Kenderesi Salgótarján, Rákóczi út 135. Tel.: (32) 441-255, Tel./Fax: (32) 440-539 www.opeLhu Kápolna épül Sz. F. ~~ fcfatalMária-majorban, vala­mikor az uraság szép kápolnát építtetett, az ott lakók részére. Az évek múlásával a kistelepü­lés lakossága csökkent, ma már alig laknak a pusztán, a kápol­na is enyészetnek indult, a ro­mos épület környékét benőtte a gaz. Mária-major közigazgatá­silag Őrhalomhoz tartozik. Az önkormányzat - egyetértésben az egyházközséggel - úgy dön­tött, hogy a kápolnát nem újít­ják fel, a falu nyugati részén újat építenek. A testület dönté­sével a grófi család élő leszár­mazottjai is egyetértetek. Kanyó János polgármester azt mondta, hogy a község keleti részén lévő Szent István-szobor környékén lévő parkhoz hason­lóan a kápolna mellett is park létesül. A 22-es út mentén ke­letről és nyugatról a faluba ér­kezőket, vagy azon átutazókat, egy szép park fogadja. A tervek szerint a kápolnát szeptember végén, vagy október elején szentelik fel. Megújuló klub H. E. Kazár. Javában folynak a mun­kálatok az idősek klubja felújí­tásánál. Ennek során új padló­burkoló kerül az étterembe és a nappaliba, átalakítják a vizes­blokkot úgy, hogy a mozgássé­rültek is tudják azokat használ­ni. Megújul a konyha is: a pad­lóburkolaton kívül felújítják a vlzeshelyiséget és új felszere­lést kapnak munkájukhoz a konyha dolgozói. A felújítás mintegy 9 millió forintba kerül, amelyet pályáza­ti úton nyert az önkormányzat a Salgótarján kistérsége szociális felzárkóztató program kereté­ben. Jelenleg csak szociális ét­keztetés folyik, a tervek szerint szeptember 15-től már minden szolgáltatás az idősek rendelke­zésére áll majd. Száraz lábbal az Ipolyon A szlovák­magyar határ mentén az eddig működő átkelőhelyek mellett újabb 45 helyen nyílt lehetőség turisztikai célú határátkelésre. A két ország között létrejött megál­lapodásban szereplő turisztikai átkelőhelyek közül kilenc me­gyénkben található, ezek közül öt az Ipolyon van kijelölve. A megállapodás július 8-án lépett hatályba. Pető-Pösténypusztánál (Szécsény) dr. Serfőző András szervező munkájával elkészült a stéges-csónakos „híd”. Ezen szá­raz lábbal át lehet kelni az Ipo­lyon. A cölöpökhöz a faanyagot a balassagyarmati erdészet bizto­sította, a padlókat a szécsényi ön- kormányzattól kapták. A mun­kát Majoros István vállalkozó szakemberei készítették el. A csónak a szécsényi FCZ Kft. laka­tos- és festőműhelyében készült, Czaga Ferenc, a kft. egyik tulajdo­nosának vezetésével. Hosszú-hosszú évek után újra együtt dolgoztak az Ipoly ezen oldalán élő őrhalomiak és a szlo­vák oldalon lakó ipolyvarbóiak. Építették a stéget, amely közé csónak került, hogy száraz láb­bal is át lehessen menni a túlsó partra. A turisztikai átkelőhe­lyeknek különösen a határ men­tén lévő magyar és szlovák tele­pülések lakói örülnek igazán, mert jóval kisebb kerülővel át tudnak kelni a túloldalra. A szécsényi augusztus 20-i ünnep­ségre Szlovákiából több mint százan jöttek át az Ipolyon. Örül­tek az új átkelési lehetőségnek a hatodik alkalommal megrende­zett ipolyvarbói-őrhalomi ifjúsá­gi találkozó résztvevői is. Sírkövekből útalap

Next

/
Oldalképek
Tartalom