Nógrád Megyei Hírlap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

Az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699 ............... Áremelés előtti KÉSZLETKIÁRUSÍTÁS V SWIFTER, IGNISEK I T 1 1 0°/o 9iwr9, 20 hó fuMmiddf«, & 4,1 5 %-os iHMmell 1 20/9814-542. Lakáscélú- és szabad- felhasználású hitelek Á hitelek forint és devir.aalnpoii egyaránt igényelhrtftk . 5 millió forint 20 éves fiitamidőre havi fésííét lakáscélú hitel esetében: 30 853 Ft sziibadfelhasznáiású hitel esetében: . 36 425 Ft THM: 4,86°*-6,97% Tel.: 32/521-230, 521-233. A iaiékozlatétep feltüntetett THM értékelt meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató érléke nem tükrözi az egyes Intelek kamat few árfolyamkockázatát I Hinden nap akció a j PEUGEOT m*Mka Kft.-nél. 3104 Salgótarján, Hősök útja 2. (Zagyvapálfalvai Arany J. Ált lak. mellett) Tel: 04-32/512-200. Fac 0M2/512-201. E-mail; peugeotmartha@entemet.hu www.martha.peugeot.hu 1 Az ÁNTSZ parlagfűvonala ingyenesen hívható zöldszám: Reggel még napos, később IfitV*' ilUS f-TiTTWiTTI www.nogradmegyeihirlap.hu t e-mail: nmedia.szerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu Lvia<ijf,U<;Wia;Uéid Éjjel-nappal egész Nógrádban radio 100.4 www.radipfoous.hu ■ 1 Ötöslottó Öttalálatos szelvény nem volt. A négyesek 2 320 773, a hármasok 26 623, a kette­sek 1445 forintot érnek. Hatoslottó Hattalálatos nem volt, az I 5+1-es 12 000 820, az ötös 193 562, a négyes 4196, a hármas 953 forintot ér. ■■■■■■■■■■■■■■■■ 9*771215 901000" 06178 Eg veled, kapitányunk! Elhunyt Zenthe Ferenc, a nemzet színésze Nyolcvanhat éves korában elhunyt Zenthe Fe­renc, a nemzet színésze, Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész, Nógrád megye és Sal­gótarján díszpolgára. A művészt hosszan tartó betegség után, vasárnap érte a halál. A Madách Színház saját halottjának tekinti, temetéséről ké­sőbb intézkednek. Zenthe Ferenc hetvennél több filmben és tévé­játékban szerepelt. Egyik leghíresebb szerepe a Tenkes kapitánya volt a Magyar Televízió 1962- ben forgatott nagy sikerű sorozatában. Nagy si­kert aratott a Magyar Rádió Szabó család című folytatásos családregényében, valamint a Ma­gyar Televízió Szomszédok című sorozatában. Zenthe Ferenc 1920. április 24-én született Sal­gótarjánban, Salgóbányán. Négy szemesztert vég­zett a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyete­men, de otthagyta a Színművészeti Akadémiáért. 1942-ben másodéves volt, amikor behívták kato­nának; a világháború után nem folytatta a színi­akadémiát, hanem Pécsre szerződött. 1946-tól Ka­posváron, Győrben, Pesterzsébeten játszott, majd 1949-ben a debreceni Csokonai Színház tagja lett, s közben vendégként lépett fel a fővárosban Ludas Matyi szerepében. 1952-től a Madách Színház tag­ja, sok nagy sikerű szerep alakítója. Atmoszféra­teremtő képessége, humora jellemszerepekben kiválóan érvényesült. Zenthe Ferencet 1954-ben és 1968-ban Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1975- ben megkapta az érdemes művész címet. A film- kritikusok díjával jutalmazták 1984-ben, kiváló művész lett 1989-ben, Erzsébet-díjas 1992-ben, MSZOSZ-díjas 1993-ban. A Kossuth-díjjal 1997- ben tüntették ki, a nemzet színészévé 2005-ben választották meg. Az MTA Magyar Örökség-díjjal tüntette ki sokoldalú emberábrázolásáért. (TOVÁBBI RÉSZLETEK A 3. OLDALON) (A Zenthe Ferenccel készült utolsó interjúnkat el­olvashatják a www.nogradmegyeihirlap.hu-n.) A régi sérelem megtorlást kíván Iririty Hollókő Hosszú évszá­zadok eltelte múltán sem gyó­gyul a régi seb Terény és Holló­kő között: egy címeres madár el­lopásával vádolja egymást a két falu nemzetsége. Márpedig a holló híres madár: ahol az pár­ban leszáll, ott lehet rendet ala­pítani. A ternyiek vallják: Hol­lókő orvul elorozta tőlük a mada­rat. Ám Hollókő sem hagyja ma­gát: kardjukat élezik a terényiek vádaskodása okán és bőszen ki­áltják: itt vérnek kell folynia. A cserhátsurányi Jánossy-kastély ura, Karácsony György hiába próbálta békíteni a békétleneket, s végül döntés született. íme a végzés: Surány szép földjén, semleges földön, bajvívással küzdenek meg becsületük vé­delmében a lovagok. Hollókőben már fényesítik a fegyvereket, Terényben pálos imát mormol­nak a győzelemért, bár a holló- kőiek azt vallják: Terény ifjaln már az ima sem segít. így hát: az Úrnak 2006. évében augusztus havának 6. napján, va­sárnap kerül sor a vitézi párvia­dalra, mert lön, hogy sértés esett vala az Hollókő becsületjében cí­meres madara ellopása okán, s az védő Hollókő lovagi párviadalra kihlvá, s az vádoló terényi nem­zetség elfogadá, s az surányi pár­tatlan nemesség helyt ada vala a cserhátsurányi Jánossy-kastély az szép udvarjában a lovagok bajví­vásának 13 órakor. A viadal után a nézősereg is részese lehet az vi­tézi prpbáknak. Kézművesek portékájukkal, az igricek muzsikájukkal vidít­ják az nézelődőket. Táborozás M. J. _____________________ Cr ied A helyi idősek otthona saját alapítványa pályázaton nyert pénzéből hátrányos hely­zetű gyerekeket táboroztat au­gusztus 12-től 16-ig Zsóri- fürdőn. Húszán vesznek részt a programban Cered, Zabar, Szilaspogony és Bárna közsé­gekből. Fusion 19% befizetés««* itkér bori 19 547 Ft -ért fffrfffháwyl fUttÚ Äff Ipart m. m-m /»m-B Feel the difference! Injekció kerestetik Mihalik J. Nógrád megye. Utókezeléshez volna szüksége egy salgótarjáni asszonynak az Immuncyst nevű injekcióra, azonban hosszas ke­resés után sem sikerült a gyógy­szert beszereznie. Hasonló ha­tóanyag-tartalmú helyettesítő szer pedig sajnos, nincs. Nem el­ső ízben tapasztalta ezt, fél éve ugyancsak több patikát keresett meg, hogy beszerezze, de nem járt sikerrel. Tudomása szerint valamilyen engedély hiánya mi­att akadozik a forgalmazása. Nógrád megyében öt patikát kérdeztünk meg arról, hogy kapható-e jelenleg ez az injek­ció, az eredmény szerint nem teljesen esélytelen, hogy az érin­tett megkapja, amit keres. A táv­latokat tekintve azonban bizony­talanabbnak tűnik a helyzet. A salgótarjáni Pécskő gyógyszer- tár idén még nem kapott ilyen készítményt, a Borostyánban vi­szont épp tegnaj) fogyott ki, s ugyanitt jelezték: a közeli na­pokban várható, hogy ismét kap­ható lesz ez a patikaszer. Jelen pillanatban nem tud ez­zel szolgálni a balassagyarmati Winkler Lajos és a pásztói Gyógyír patika sem. A Szent Lázár Megyei Kórház épületé­ben működő gyógyszertárban egy hónapja hiánycikk az Immuncyst. A megkeresett egységekben jelezték egyrészt, hogy külföldi gyógyszerről lévén szó, feltehe­tően a behozatali engedéllyel van gond. Illetve az a tény, hogy egy-két helyen ki tudják ezzel szolgálni a beteget, azzal magya­rázható, hogy a raktáron lévő készlet még nem teljesen fogyott ki. Épp ez utóbbira tekintettel volt aki azt tanácsolta, hogy a betegek, ha van rá módjuk, ve­gyék fel a kapcsolatot más tele­püléseken, országrészen élő ro­konaikkal, ismerőseikkel, s kér­jék, hogy érdeklődjenek az adott helység gyógyszertárában. Pataklefedés, parkolólezárás NMH-információ Viiifötatj.tn a várost elkerülő te­hermentesítő út kivitelezője la­punkhoz eljuttatott közleményé­ben tájékoztatja a tisztelt lakos­ságot, hogy augusztus 2-án 7 órától a Kassai soron lévő régi parkolót lezárják, az ott kezdődő pataklefedési, -átépítési mun­kák miatt. A parkolásra a napok­ban átadott új parkolót lehet használni, a megyei könyvtár előtti szakaszon. A Kassai sor forgalmát a pataklefedési mun­ka nem érinti. Megértésüket és türelmüket kéri a kivitelező kon­zorcium. prótMeres? Mimm Uifasmi axrn MltutSí. WWW rt03rarlmcQYcihirlap hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom