Nógrád Megyei Hírlap, 2006. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-01 / 51. szám

Az autó, amiben biztos lehet! KAKUKAUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699 . . isiid Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! TeL: 32/521-248. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Hegedűs Erzsébet Telefon: v (32) 416-455 ■ ■ I ill] hu Reggel ködös, majd ismét napos lesz az idő. KATTINTSON RA! www.nogradmegyeihirlap.hu e-mail: nmedia.szerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu wWW.mindmegette.hu www.kiskegyed.hu www.automotor.hu www.astronethu MEDIAPARTNERUNK Éiiol-nappal egész Nógrádban F=IVI radio 100.4 www.radiofocus.hu Buszbaleset: ketten még kórházban A baleset tizenhárom sérültje közül két súlyos, gerincsérülést szenvedett utast még mindig kórházban ápolnak Két súlyos sérültet még mindig kórházban ápolnak annak a buszbalesetnek a következtében, amely feb­ruár közepén történt Salgótarjánban, a 2l-es főúton. Mindketten gerincsérültek, egyikük a miskolci kórházban, másikuk a salgótarjáni kórházban kap gyógykezelést. Hegedűs E. Salgótarján. Amint arról koráb­ban beszámoltunk, február 16- án a kora délutáni órákban köz­lekedési baleset történt a 2l-es számú főúton Salgótarján és Vizslás-Újlak között. Az ipari park mellett egy Budapest felé haladó, autókat szállító tréler szaladt bele hátulról a Szuhára közlekedő menetrend szerinti autóbuszba, majd belecsúszott egy előtte haladó különjárati au­tóbuszba. A baleset következté­ben tizenhárom sérültet szállí­tottak kórházba a mentők, közü­lük tizenegyen szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedtek, őket ellátás után hazaengedték az orvosok. Ketten azonban nem voltak ilyen szerencsések, az ő sérülé­seik súlyosnak bizonyultak: egyikük nyaki csigolyatörést szenvedett, a másik sérültnél a tízes csigolya törését állapították meg az orvosok. Őket még min­dig kórházban ápolják, egyikü­ket a miskolci, a másik sérültet a salgótarjáni kórházban. A Salgótarjáni Rendőrkapi­tányság közlekedésrendészeti osztálya még vizsgálódik'a bal­eset körülményeinek megállapí­tására. Annyi már tudható, hogy a vétlen különjárat vezetőjénél felmerült az ittas vezetés gyanú­ja, ezért vele szemben is megin­dítják az eljárást. SUZUKI VITAI Salgótarján, SUZUKI Rákóczi út 131. KÉSZLET KIÁRUSÍTÁS 100 db-OS készletünkből választhat szinte már KAMATMENTES hitelakciónkkal THM: 2,7 %.N Tel.: 06-20/9814-542. x Vendég: Varga Mihály Fidesz alelnök Időpont: 2006. március 03. (péntek) 18.00 óra. Eltemették Orszáczky Ferencet KisbágfOU. Kedden a helyi temetőben katolikus szertar­tás szerint örök nyugalomra he­lyezték a település szombaton el­hunyt polgármesterét, orszáczky FERENCET. Orszáczky Ferenc a rendszer- váltás óta igazgatta a falut, előt­te pedig községi elöljáróként dol­gozott a településért. Az ő nevé­hez fűződik a falu közművesíté­se, az utak kiépítése, felújítása, a falugondnoki szolgálat elindítá­sa, s megújult a faluház. Kisbágyon első embere teme­tésén megjelent többek közt Ju­hász Gábor belügyi államtitkár, Balázs Ottó, a megyei közgyűlés alelnöke, Bodrogi István rendőr- kapitány, a szomszédos falvak polgármesterei, valamint az er­délyi rokonközség, Bágyon kül­döttsége. Beszélgetés az innovációról T. N. L. Salgótarján. Egy ígéretes fejleszté­si elképzelésről beszélgetnek szerdán (ma) este 18 órától a Ba­lassi Bálint Megyei Könyvtárban a Salgótarjáni Polgári Kör tagjai. A rendezvény vendége dr. Simonyi Sándor,-a Trigon Kft. cégvezetője. Az összejövetelen levetítik A jövő kapuja az innováció című, Kovács Bodor Sándor és Brunda Gusztáv által készített filmet Az ülésen a két hét múlva esedékes jubileumi konferenciát is áttekinti a rende­ző civil szervezet. Salgótarjánt lehetne szeretni... Ha megváltozna, alaposan megújulna, a fiatalok szá­mára is vonzóbb lenne Salgótarján. A Fidesz-MPSZ megyei szervezete választási programjában kidolgozta a „hogyan?”-t, a fejlesztés irányait, módját. Becsó Zsolt országgyűlési képviselő tegnap ismertette en­nek főbb pontjait, s a pénzügyi fedezet megteremtésé­ről is beszélt. Mihalik I. Antal-kerámiák a Fészekben Salgótarján. - Az elmúlt időszak­ban sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, meghallgattuk a véleményüket, javaslataikat, konzultáltunk vállalkozókkal, szakmai, érdekvédelmi szerve­zetekkel. Az elemző és egyezte­tő fórumok eredménye az új Sal­gótarján, s egyben a jövő prog­ramja. A fiatalok számára is von­zó, új várost, új gazdaságot és új politikát szeretnénk - jelezte Becsó Zsolt. Meg kívánják valósítani mind­azt, amit fontosnak tartanak ah­hoz, hogy Salgótarján szerethetőbb város legyen. Ezért új alapokra he­lyeznék a város közlekedését: a vasúti infrastruktúra helyi közle­kedésbe történő bevonásával, HÉV-szerű működtetésének meg­honosításával. A városlakók élet­minőségének javítására fejleszte­nék a Kálváriát, a városrészeket, sport-, élmény- és szabadidőköz­pontot létesítenének a Tóstrandon, leraknák egy turisztikai élmény­park alapjait, a somoskői, a salgói vár,Eresztvényés a Tóstrand által határolt területen. Megterveznék az intézményhálózat fejlesztését, lépéseket tennének az egykori Kohász-stadion megvásárlásáért, a Dolinkával együtt történő fej­lesztéséért. Ifjúsági centrumot hoznának létre, parkosítanának, utat építenének, civil központot működtetnének, kiemelten tá­mogatnák (Folytatás a 3. oldalon) Csongrády Béla Alsótokt/Budapest. Megtisztelő felkérésnek tett eleget Antal András Alsótoldon élő kerami­kus, amikor mint a Magyar Al­kotóművészek Országos Egyesü­letének ösztöndíjasa bemutatta kerámiaképeit az igencsak ran­gos kiállítóhelyen, a budapesti Fészek Klubban. A művész egy tíz évvel ezelőt­ti szerbiai alkotótáborban szer­zett élményeit dolgozta fel elő­ször rajzsorozatban, majd kerá­miában „Nyári zápor” címmel. A mintegy húsz kerámiaképet első alkalommal tavaly a Pásztói Múzeumban láthatta a nógrádi közönség és ez a kollekció - mintegy ösztöndíjas beszámoló­ként is - került most a főváros­ba, jóval szélesebb nyilvánosság elé. A sorozat további darabjai ez év végére készülnek el. A ki­állítást Probsztner János, a Kecs­keméti Nemzetközi Kerámiastú­dió igazgatója nyitotta meg mél­tatván Antal András kvalitásait, művészetének jellemzőit. Antal András kerámiaképeinek tárla­ta március 9-éig lesz nyitva a Fé­szek Klubban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom