Nógrád Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-18 / 15. szám

SPORTTUKOR 2006. JANUAR 18., SZERDA 12 Tízéves volt a legfiatalabb, 60 a legidősebb versenyző Most mutasd meg, mit tudsz! - Hetvenegy induló, több mint ezer néző Tavaly rendezte meg először hagyományteremtő szán­dékkal a rendőrség az egyik salgótarjáni motorsport­klubbal közösen az autózást kedvelők számára azt a versenyt, amelyre bármilyen autóval bárki benevezhe­tett. Az országban egyedülálló kezdeményezésnek szá­mított, amelyet tavaly több megyében is átvettek, és a salgótarjáni mintát követve rendeztek meg. Az ötlet si­keresnek bizonyult: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az idén 71 indulót regisztráltak a rajt előtt. A Kobak-kupasorozat idei első futamát vasárnap tartották a Sal­gótarján külső pályaudvaron épített pályán: a rendezők a Ko­bak Motorsport Club, a városi baleset-megelőzési bizottság és a Salgótarján és Környéke Közbiz­tonságáért Alapítvány. A ver­seny helyszínén már kora reg-, gél megkezdték az edzést, sor­ban adták le a nevezéseket, szám szerint 71-et. Szinte min­den autótípus képviseltette ma­gát: Trabanttal éppúgy rajtvonal­hoz álltak, mint Mitsubishivel, de volt luxus Mercedes és ver­senyautó is. A versenypálya 2200 méteres, jó minőségű asz­falt, amely időnként kellemetlen meglepetéseket is tartogatott a versenyzőknek a helyenkénti je- gesedéssel. Két futamot rendez­tek, a díjkiosztásra az esti órák­ban került sor. A második futam­ban is rajthoz állt minden ver­senyző, azoknak is sikerült ki­küszöbölni a hibát, akik az első futamból valamilyen műszaki meghibásodás miatt kiállásra kényszerültek. Az idén már nemcsak a megyéből, hanem más megyékből, sőt az országha­táron túlról is érkeztek résztve­vők. A legfiatalabb versenyző 10, a legidősebb 60 éves volt. Néző­ként is sokan voltak kíváncsiak, vajon mit tudnak az „amatőrök”: a rendkívül hideg idő ellenére több mint ezren kísérték figye­lemmel a versenyt. A verseny­zőknek nehezebb, technikásabb pályán kellett végighaladniuk, mint tavaly, de a gyorsaság mel­lett idén is főszerepet játszott az eredményben a vezetéstechnika. A pályán száraz és jeges szaka­szok váltották egymást, amelyek nehéz feladat elé állították a ver­senyzőket, volt szlalomozás nagy sebességgel, szűk terüle­ten történő megfordulás, szűk kapubejárón történő áthaladás nagy sebességgel. A kategóriák első hat helyezettje oklevelet, az első három helyezett serleget, és minden kategória első helyezett­je tárgyjutalmat kapott. Az utób­bit a Nógrád Megyei Baleset­megelőzési Bizottság ajánlotta fel, a többi díjról a Salgótarján és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány gondoskodott. A győztesek részére Butkai Sándor őrnagy, Salgótarján megbízott rendőrkapitánya adta át a díja­kat. A ver­seny tapasz­talatait Buda Gábor száza­dos, a salgó­tarjáni rend­őrkapitány­ság közleke­désrendésze­ti osztály- vezetője fog­lalta össze, aki a szerve­zésből és a le­bonyolításból egyaránt ki­vette részét. Mint mond­ta, az elsődleges cél a balesetek megelőzése: ellenőrzés mellett, biztonságos körülmények te­remtésével legális lehetőség azoknak, akik szeretnék saját és autójuk tudását próbára tenni, így elkerülhető az utcai szágul­dozás, a balesetveszélyes hely­zetek kialakulása, balesetek oko­zása. - Apróbb kicsúszásoktól eltekintve komolyabb baleset az idén sem történt - mondta Buda Gábor. - A pályán jeges és szá­raz szakaszok egyaránt voltak, váratlan helyzet elé állítva a ver­senyzőket. Igyekeztünk minél több, valósághű szituációt te­remteni, reméljük, az itt meg­szerzett tapasztalatokat a való­ságban is használják majd a résztvevők. A jeges viszonyok között nagyon jól érzékelhető volt a különbség, hogy mennyi­re másként viselkednek megvál­tozott útviszonyok mellett az el­ső- és hátsókerék-meghajtású autók és hogy milyen nagy je­lentősége van a vezető képessé­gének és rutinjának. A százados elmondta azt is, hogy a versennyel párhuza­mosan mintegy negyvenen él­tek a tesztláp kitöltésének le­hetőségével, amelyeket azon­nal kijavítottak, és megtart­hatták a kitöltők, így okulhat­tak belőle. A rendőrség kiál­lította a Magyarországon for­galomban lévő összes sebes­ségmérő készülék egy-egy tí­pusát. S ha már ott volt, akkor használták is: a Fáma lézerrel mérték, melyik versenyző éri el a legnagyobb sebességet: a pálmát - ezúttal büntetlenül - egy Mitsubishi Lancer vitte el, amely a 200 méteres egye­nes szakaszban 93 kilomé- ter/órára gyorsult. A Kobak-kupasorozat vasárna­pifutamának eredményei. G1 kategória (900 köbcentiig): 1. Számpor Dávid, Trabant (Erdőtarcsa), 2. Csüppös Már­ton, Trabant (Diósd), 3. Holecz Attila, Trabant (Salgótarján). G2 kategória (901-1300 köb­centiig): 1. Kiss Tamás, Suzuki (Rimóc), 2. Járó Gyula, Wartburg (Putnok), 3. Endrész István, Su­zuki (Budapest). G3 kategória (1301-1600 köb­centiig): 1. Daliból Kohút, Lada (Szlovákia), 2. Verbói László, Volkswagen (Salgótarján), 3. Magda Aliz, Peugeot (Eger). G4 kategória (1601-2000 köb­centiig: 1. Hajdú Tamás, Lada (Eger), 2. Gyenes Attila, Fiat (Ka­zár), 3. Szabó László, Lada (Felsőtárkány). G5 kategória (2000 köbcenti felett): 1. Beksi Béla, BMW (Eger), 2. Harangozó Tibor, BMW (Eger), 3. Sike Zoltán, BMW (Eger). Junior kategória: 1. Levota Sándor, BMW (Eger), 2. Lehoczky Roland, Lada (Salgó­tarján). Abszolútban: 1. Beksi Béla BMW (G5-Eger), 2. Kiss Tamás Suzuki (G2-Rimóc), 3. Hajdú Ta­más, Lada (G4-Eger). A versenyen különdíját Buj- nyik Emese (Budapest) kapta, aki Fiat Temprával állt rajthoz. ■ Hegedűs Erzsébet * Ugv ment, ahogy jött... A Kempinski Szállodában mu­tatták be 2003 decemberében mint a magyar válogatott „meg­váltóját”, és most ott is búcsú­zott az aranylabdás, 150-szeres német válogatott játékos, a Bra­zíliába szerződött volt szövetsé­gi kapitány, Lothar Matthäus. Stílusának megfelelően. Hivat­kozott a szerinte még élő szerző­désére (ezt az MLSZ egyszerű ígérvénynek tekinti) melyet úri­emberhez méltóan azonnal „fel­bont”, és búcsúzóul (valóban) megszívlelendő jó tanácsokat és kemény kritikát osztogatott. Ka­pott belőle mindenki: a sajtó - mely szerinte nem volt vele fa­ir, és semmilyen eredmény sem volt jó nekik - de főleg Kisteleki István ligaelnök, aki szerinte annyit árt(ott) a magyar futball- nak, mint az elvesztett 1954-es vb-döntő, és vigyázni kell vele, mert az újságírókat is saját cél­jaira használja fel! Még „pártfo­góját” Bozóky ex MLSZ-elnököt is korholta, aki bár mellette állt, de nem elég határozottan és kö­vetkezetesen. Szerinte a magyar labdarúgásban sok a hazugság, és végre fel kellene ébredni a hazai futball irányítóinak, nyi­tott szemmel kellene járniuk, és támaszkodniuk a külföldi ta­pasztalatokra, szemléletre, mert különben a várt előrelépés nem fog soha bekövetkezni. Azért né­mi önkritikát is gyakorolt, a vá­logatott számszerű statisztikája bizony nem mutatta azt az elő­relépést, melyet időszaka fém­jelzett. Ahhoz képest viszont, hogy mi fogadta őt idejövetele­kor - a magyar foci „unten den Boden” (a padló alatt) volt - mind szakmailag, mind gazda­ságilag, mindkettőt fellendítet­te, új tehetségeket fedezett fel és segítette elő külföldi karrierjü­ket (Gera, Torghelle, Huszti, Vadócz). Sajnálja, hogy amit fel­épített stábjával, azt nem foly­tathatja tovább, a csapatot és a szurkolókat is, akik mindig mel­lette álltak. Megígérte viszont, hogy tekintélyét latba veti a 2012-es Eb-pályázat sikeréért, és ha utódja igényli, tanácsaival segíteni fogja munkáját. Itt az új Ferrari! Hétfőn először tesztelte az istálló legújabb ter­vezésű autóját Michael Schumacher, a Forma-l­es Ferrari hétszeres világbajnoka. A német piló­ta - aki az elmúlt esztendőhöz képest egy hónap­pal hamarabb kezdte meg a felkészülést - az együttes saját pályáján harminc kört tett meg az új fejlesztésű csodával, amelynek egyelőre még nincs neve. A 37 éves Schumacher legjobb ideje 59,8 má­sodperc volt. A pályacsúcs 55,999 mp, ám az új autót már a 2006-os szabályoknak megfelelő, gyengébb teljesítményű V8-as motor hajtja. A Ferrari a jövő héten, Mugellóban mutatja be hi­vatalosan új fegyverét, amit a március 12-i, Bahreini Nagydíjon már be is vet. BANK Az MKB Bank Rt. áprilisban megnyíló balassagyarmati fiókja fiókigazgatót keres. Főbb feladatok: • a bank képviselete és üzletpolitikai célkitűzéseinek érvényesítése a térségben, • a fiók üzleti és operatív működtetésének irányítása, • a lakossági, és a kis- és középvállalati tervfeladatok (profit, üzleti volumen) teljesítésének elősegítése, illetve biztosítása, • a fiók munkatársainak szakmai irányítása, illetve felügyelete, • a fiók ügyfélorientált működtetésének biztosítása, amely a meglévő ügyfelek magas szintű kiszolgálásán túl a potenciális ügyfelek aktív megkeresését jelenti, • ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás. A pályázókkal szembeni elvárások: • felsőfokú közgazdasági-pénzügyi végzettség, • többéves banki, illetve ügyfélkezelési gyakorlat/tapasztalat, • legalább 3 éves vezetői gyakorlat, • a helyi gazdasági környezet ismerete, • határozott, jó fellépés, • önálló döntés képesség, hatékony problémamegoldás, • kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, valamint szervezőképesség, • a Word, Excel programok felhasználói szintű ismerete, • tárgyalóképes angol- és/vagy németnyelv-tudás. jelentkezési határidő: 2006. január 31. Az álláshirdetésünkre jelentkezni lehet a 3100 Salgótarján, Fő tér 6. postai címen, valamint az MKB Bank Rt. honlapján (www.mkb.hu) az álláslehetőségek menü kiválasztásával. SPORTTURMIX Bűnbak gyerekek Nyilvánvaló időhúzás mi­att mind a 14 helyi labda­szedőt kiállította a bíró szombaton a Betis-Atletico Madrid (1-0) spanyol baj­noki labdarúgó-mérkőzé­sen. A pályáról leparan­csolt fiúk azzal védekez­tek, hogy a sevillai klubve­zetők utasították őket a lassú munkavégzésre, ha a hazaiak nyerésre állnak. Szobor Hlinkának A 2004 augusztusában au­tóbalesetben elhunyt Ivan Hlinka életnagyságú bronzszobrát leplezik le ja­nuár 26-án, a cseh jégko­rongos legenda születésé­nek 56. évfordulóján Litvinovban. A híresség eb­ben a városban kezdte ho­kiskarrierjét. A játékosként 1972-ben, 1976-ban és 1977-ben világbajnok Hlinka később edzőként is a csúcsra ért: az 1998-as naganói olimpián, majd az 1999-es vb-n is aranyérmet szerzett a cseh válogatot­tal. 2002-ben bekerült a sportág halhatatlanjait tö­mörítő Hall of Fame-be. „Érdemes” kiesni! A Német Labdarúgó Liga (DFL) csökkenteni kívánja a csapatok részesedését a Né­met Kupa televíziós közvetí­téseiből és az így felszaba­duló összegből a Bundesliga első és másodosztályából kieső klubokat akarja támo­gatni. Werner Hackmann, a DFL elnöke szerint a kiesés minden klub életében hatal­mas sokk, ilyenkor sok tá­mogató elfordul az egyesü­lettől. A DFL a hatalmas anyagi veszteséget szeretné kompenzálni a Német Ku­pából elvont pénzzel. Ha a klubok képviselői megsza­vazzák a javaslatot, akkor az már a következő szezon­tól életbe lép. A Német Ku­pában az első fordulóban pályára lépő együttesek egyformán 52 ezer eurót kasszíroznak. Ez az összeg minden további körben a duplájára emelkedik. A dön­tőbe jutó két csapat 1,664 millió euróval gazdagodik. Ezenkívül azok a gárdák, melyek meccsét élőben köz­vetíti az ARD vagy ZDF álla­mi televízió, további egymil­lió euróval gyarapodnak, melyből 60 százalékot a ha­zai, 40-et a vendégegyüttes kap meg. A DFL javaslata szerint a televíziós közvetí­tések díját kellene a felére csökkenteni. Ez azt jelente­né, hogy összesen 4 millió eurót tudnának szétosztani az első és másodosztály ki­esői között. „Dől a lé” A Nemzeti Sporthivatal szerint idén „rekordgyorsa­sággal megkezdődött a sportági szakszövetségek­nek járó működési támoga­tások kifizetése. Már janu­ár 3-án megkezdték az első negyedévre jóváhagyott ál­lami működési juttatás át­utalását, de csak akkor, ha a szövetségek előzőleg tel­jesítik elszámolási kötele­zettségüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom