Nógrád Megyei Hírlap, 2005. május (16. évfolyam, 100-124. szám)

2005-05-04 / 102. szám

12 2005. MÁJUS 4., SZERDA SPORTTÜKÖR Eredményes nógrádiak lovassport Megindult a versenysorozat Tizedik, jubileumi alkalomhoz érkezett a Salgótarján Kupa társastáncverseny, a megyeszékhely egyetlen és mára már hagyományos, kiemelkedően nívós verseny­tánc rendezvénye. A jeles évforduló kapcsán Andóné Hagara Judit táncpedagógussal, versenybíróval az év­tizedes események mozgatórúgójával, főszervezőjével tekintettünk vissza a gyötrelmesen nehéz, de mégis gyönyörű időszakra, és kérdeztük arról, mire számít­hatnak a nézők idén. A jó idő beköszöntével - ha kicsit késve is - megindult a szabadtéri lovasversenyidény. Bár az első megyei forduló a pálya használhatatlansága mi­att korábban elmaradt, a nóg­rádi díjugratók Sződligeten bi­zonyíthatták, hogy jól felké­szültek. Az ifjúsági verseny­zők közül Balogh Zsófia (Kis- Cserhát SE) Regiszter nyergében megnyerte a B1 kezdő lovas versenyszámot, míg az Aranyos Kupában az ifik között második lett Rubens nevű lován. Ugyanebben a ver­senyszámban Benedek Katalin (Ipoly-völgyi Lovas Diák SE) Tábornokkal a hatodik lett. A felnőttek közül Korill Krisztina A Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség korábbi elnöke emlé­kére első alkalommal rendezték meg a Babják János utánpótlás- emléktornát, a fáradhatatlan, lel­kes, csupaszív és nagy szakérte­lemmel rendelkező sportvezető halálának első évfordulóján Az eseményt a Nógrád Megyei Ké­zilabda Szövetség és a Létesít­mény és Sport Kht. bonyolította le a Salgótarjáni Városi Sport- csarnokban. A mérkőzéseket Ju­hász Gábor és Márta Ferenc ve­zette. Eredmények. Leányok: Balas­sagyarmati Kábel SE ifi - ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola 19-24 (6-11), ÁMK Besz­terce - Madách DSE Salgótarján 33-12 (18-4), Madách DSE Sal­gótarján - Balassagyarmati Ká­bel SE ifi 18-22 (10-13). Végered­mény: 1. ÁMK Beszterce Lakóte­lepi Általános Iskola Salgótarján 4 pont, 2. Balassagyarmati Ká­bel SE ifi 2, 3. Madách DSE Sal­gótarján 0. Legjobb kapus: Varga (Ipoly-völgyi Lovas Diák SE) volt a legeredményesebb, aki a pályán holtversenyben meg­nyerte a CO versenyszámot Barnamedvével, akit csak a menetközben megváltoztatott értékelés miatt nem hirdették ki győztesnek. A B1 nyitott versenyszámban viszont vita nélkül szerezte meg a 2. és 3. helyet Petri Attila (Kis-Cserhát SE) előtt, aki 4., ill. 5. lett Jazz és Romolus nyergében. A felnőttek között az Aranyos Kupában Korill Krisztina Hugó­val hibátlan alappálya után az összevetésben egy verőhibával teljesített, így két forduló után az összesítésben döntőbe jutó helyen áll. Eszter (Bgy. Kábel SE ifi). Leg­jobb mezőnyjátékos: Petrény Eve­lin (ÁMK Beszterce. Gólkirálynő: Viskárdi Ramóna (Madách DSE Salgótarján) 18 góllal. Fiúk: ÁMK Beszterce - Táncsics M. Közg. Szakközép. 27-29 ( 17-19), Táncsics M. Közg. Szak­közép. - Balassagyarmati Kábel SE ifi 31-37 (14-19), Balassa­gyarmati Kábel SE ifi - ÁMK Beszterce 29-25 (15-16). Vég­eredmény: 1. Balassagyarmati Kábel SE ifi 4, 2. Táncsics Mi­hály Közgazdásági Szakközép Iskola Salgótarján 2, 3. ÁMK Beszterce Salgótarján 0. Legjobb kapus: Magyar Bence (ÁMK Beszterce). Legjobb mezőnyjáté­kos: Bán Dávid (Bgy. Kábel SE ifi). Gólkirály: Kazinczi Dániel (ÁMK Beszterce) 26 góllal. A győztes csapatoknak a kupákat, a helyezett csapatoknak az okle­veleket és a különdíjakat Babják Jánosáé, a torna névadójának a felesége adta át. ■ Mulicza Ferenc- Ha jól tudom, az 1991-ben ala­kult tánciskola és táncklub tevő kenysége rá 4 évre vett fordulópon­tot, amikor is felvették a Főnix Tánc­klub nevet és a Magyar Táncsport Szövetség tagjává váltak 199éban már meg is rendezték a megyeszék­hely első társastáncversenyét a Sal­gótarján Kupát, melyen 13 párosuk is indult. Bemutatná dióhéjban, hogy és milyen eredményekkel jutot­tak el a kerek évfordulóhoz?- Huszonnégy fővel indultunk anno '91-ben mint tánciskola, majd mikor versenysport egyesü­letté alakultunk, 9 párossal ren­delkeztünk. Az első Salgótarján Kupán 1996-ban 13, a következő évben már 21 duónk nevezett a versenyre, és ez a létszám hason­ló szinten stabilizálódott később is. Tíz év alatt a szokásos pontver­senyek alapján kétszer is legered­ményesebb klubnak bizonyul­tunk, elnyerve a Főnix Kupa ván­dordíját, és előkelő egyéni helyezé­seket is szerezve. Közben több kor­osztályt sikerült kinevelnünk a gyermekektől ifiken, juniorokon keresztül a felnőttekig, és az „E” minősítéstől a „B”-ig minden kate­góriában akadt párosunk. A salgó­tarjánihoz hasonló táncviadalra eljártunk, szerte az országban, és megyén belül az által is ismertté váltunk, hogy számos bálon, ren­dezvényen felléptünk.- Egy-egy ilyen Salgó Kupát nem csak szakmailag nehéz tisztessége sen megszervezni, összehozni, ha­nem anyagilag is, annak ellenére, hogy jó pár éve mára Tarjám tavasz egyik kiemelt rendezvénye. Kiktől és milyen segítséget kaptak a hosz- szú éveken át?- Nem panaszkodhatunk, mert a városi önkormányzat, a Létesít­mény és Sport Kht. mellett szá­mos szponzor vállalta fel segíté­sünket Pályázatokon is nyertünk és a gyerekeink szülei lehetősége­iken belül mindent megtettek a si­keres lebonyolításért- Sokat tett és tesz a klub a tár­sas- és versenytánc népszerűsítésé ért, az utánpótlás-nevelésért Ma márvannakolyanok, akikaFőnix- ben nevelkedtek fel, és értekei sike­reket, kiváló minősítéseket, és má­soddiplomaként táncművészeti fő­iskolán a mozgáskultúrát, illetve annak oktatását választották hiva­tásuknak- Nagy örömömre szolgál, hogy említette ezt, mert Kéri Szabolcs és Juhász Amarilla valóban most végez a szombathelyi főiskola táncszakán. Nagy szükség lenne rájuk, ha visszajönnek Salgótar­jánba, mert tudatos utánpótlás-ne­velést folytatunk, melynek része például a salgótarjáni Arany János iskolában működő társastánc-ta­gozatos osztály működése, de a megye minden tájáról, persze in­kább Tarján környékéről vonjuk be a gyerekeket a tánc világába.- A Salgótarján Kupák 9 éves tör­ténetében számításaim szerint fél­ezer párosnál is többen indultak A május hetedikéi, sportcsarnokbeli jubileumi versenyre honnan és hány résztvevőre számítanak kik­ben bizakodik egy jó helyezés remé nyében a hazaiak a tanítványai kö­zül?- Eddig általában 25-30 hazai klub 80-100 párosa látogatott el hozzánk, de mivel a ballagással egybeesik a versenyünk, nem me­rek saccolni, eddig (május 3-ig) 30 klubtól kaptunk visszajelzést, de sokan csak az utolsó napokban neveznek. Nem kizárt, hogy szlo­vák és lengyel indulók is elláto­gatnak hozzánk. Ami a mieink esélyei illeti, minden szinten nagy kihívás előtt állnak táncosaink. Hogy csak néhányukat emeljem ki, az igen tehetséges Bakos Zsolt- Kocsovszki Ditta pár még sosem indult versenyen, de hogy a másik végletet említsem, a latin táncok­ban már „B” minőségi osztályba („E”-től „A”-ig tart a skála) került, még csak 13 éves Miklós Gergő Erik a még nála is fiatalabb Szuhán Zsófival először próbál sze­rencsét ilyen magas kategóriában. A jubileum kapcsán egyébként a verseny utáni bankettre meghív­tuk a Főnixben eddig szerepelt va­lamennyi táncosunkat a múlt szép emlékeinek felidézésére. ■ (satis) SPORTTURMIX Labdanígás A labdarúgóvilág legelis­mertebb szaklapjai közé tartozó France Football ki­mutatása szerint a játéko­sok között David Beckham, míg az edzők között Jose Mourinho keres a legjob­ban, legalábbis az összbevé­telt tekintve. A Real Madrid angol válogatott középpá­lyásának fizetése ugyan nem a legmagasabb, de a reklámokból és az úgyneve­zett image-jogok értékesíté­séből származó jövedelem­mel együtt már az élre ke­rül. A magazin úgy tudja, hogy Beckham - aki hétfőn ünnepelte 30. születésnap­ját - mintegy 25 millió fon­tot keresett az elmúlt hóna­pokban. A klasszis éves fi­zetése (6,4 millió font) meg­egyezik Zinedine Zidane és Ronaldo bérével. A brazil csatárfenomén összesen 19,6, míg a francia zseni 13 milliós összbevételre tett szert. így a Real Madrid tri­ója került a France Football listájának „dobogójára”. Az FC Portóval tavaly Bajno­kok Ligáját is nyerő Mourinho 2004 nyara óta a Chelsea-nél tevékenykedik, s ez idő alatt a bónuszokkal együtt 7,5 millió font ütötte a markát. A bevétel még nö­vekedhet is a közeljövőben, ha a londoniak elhódítják a Bajnokok Ligáját. Maradnak Az AS Roma labdarúgócsa­patának új sportigazgatója, Daniele Prade kijelentette, hogy Francesco Totti és Antonio Cassano is az együttesnél marad. „Egyi­kük sem hagyja el a fővá­rost, így együtt maradhat a csatártrió, hiszen Vincenzo Montella már meghosszab­bította a szerződését” - mondta Prade, aki a márci­us végén lemondott Franco Baldinit váltotta. Hat csapat lépett pályára a megyeszékhelyen KÉZILABDA Babják János-emléktorna A juniorkorú Rádi Bence Tóth Babettel nagyon készül a hazai versenyre A Putnokot fogadja az SBTC LABDARÚGÁS NB II, NB III A labdarúgó NB II Winner Sport-csoportjában a 17. fordulóból pótolandó mérkőzésen a Salgótarjáni BTC a Putnok csapatát látja vendégül. Az NB III Mátra-cso- portjában a 14. játéknapról elmaradt találkozón a Ba­lassagyarmat a Gödöllő vendége lesz. Balassagyarmat csapata (fehér mezben) Gödöllőn lép pályára NB 11,17. forduló SBTC (13.)-Putnok (11.) Az SBTC csapata szombaton az utolsó pillanatban maradt alul a Hajdúböszörmény ellenében. Ma a Putnok gárdáját fogadják melyei len van lehetőség a javításra. Simon Attila, az SBTC edzője: - Szeretnénk a szombati kudarcot elfelejteni és kijavítani. Nem lesz egyszerű feladat, mivel a Putnok a Hajdúböszörményhez képest minőségileg is sokkal jobb csapat Fel kell javulnunk labdaszerzés­ben, helyzetkihasználásban és ak­kor lehet esélyünk a bravúrosnak tekinthető három pont megszerzé­sére. Szükség van természetesen arra is, hogy gyenge játékot nyúj­tó játékosok feljavuljanak a meg­felelő szintre. A várható kezdő csapat: Földi - Almási, Lakatos B., Botos, Dudás - Varga, Csatlós T., Galbács, Csatlós Cs. - ifj. Simon A, Birincsik. Sérült- Kerényi. Eltiltott: Cséki (piros lap). NB III, 14. forduló Gödöllő (16.) - Balassagyarmat (6.) A Balassagyarmat gárdája ha­zai pályán magabiztos győzelmet aratott a Jászberény ellen. Ezúttal a sereghajtó otthonába látogatnak ahol jó esélyük van arra, hogy né véljék a pontjaik számát Szalai István, a BSE edzője: - A Gödöllő otthonából jó lenne pont­tal vagy pontokkal távozni. Várható kezdő csapat Geregai- Gréczi, Szilágyi, Fábri, Gaál - Lo­vász, Mohácsi, Varga, Zolnyánszki- Gyimesi, Baranyi T. Hiányzók Kovács A., Zol­nyánszki. Eltiltott: nincs. ■ Balogh Tibor Mai bajnoki mérkőzések NB U, Winner Sport-csoport SBTC - Putnok Salgótarján, tóstrandi sporttelep, 17 óra. NB Hl, Mát- racsoport Gödöllő - Balassa­gyarmat, 17 óra. Magyar Kupa, megyei selejtező, 1. forduló A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség elkészítette a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulóját A párosítás a következő. Má­jus 4., szerda, 17.30 óra: Kazár - Magyargéc, Vizslás - Nagybá- tony, Somosi SE - Zagyvaróna, Karancsalja - Karancsberény, Rimóc - Karancslapujtő, Mátranovák - Nógrád Volán-Baglyas- alja, Ménkesi Bányász - Hasznos, Hugyag - Berkenye, Kétbodony - Romhány, Tar - Kisbágyon-Karton, Diósjenő - Szécsény, Héhalom - Szügy, Babosán Művek - Palotás. Május 5., csütörtök 17.30 óra: Mátraterenye - Kisterenye, Május 11., szerda, 17.30 óra: Mihálygerge - SBTC, Érsekvadkert - Balassagyarmati SE. Az MLSZ Magyar Kupa bizottságának döntése alapján a megyei selejtezőkből négy csapat jut fel az országos táblára. Játsszon a [JgjjjjJ^-val! Ezen a héten két szerencsés olvasónk nyerhet, hazimozi rendszert így pályázzon: Vágja ki a Fanny 18. számából a címlapon található vonalkódot (megjelenés: május áj és küldje be a megadott határidőre és cimre nyílt levelezőlapon, i * 1WÍ ! rnmdl i i I i i i t J Érvénytelen pályázat kihúzása esetén pótnyertes húzására kerül sor! Beküldési cim> Fanny, 1525 Budapest, PL: 187 Beérkezési határidői 2005. május 18, Sorsolás idejet 2005. május 24. 9 őrá Helyei 1122 Budapest, Városmajor u. 11. a kép iilusztfáeió

Next

/
Oldalképek
Tartalom