Nógrád Megyei Hírlap, 2005. május (16. évfolyam, 100-124. szám)

2005-05-02 / 100. szám

FOTÓK: GÓCS ÉVA 2 N O GRAD MEGYE 2005. MÁJUS 2., HÉTFŐ Hármas ünnep anyukákkal, munkával, unióval Juhász A. Salgótarjánban a honvédelmi miniszter (jobbra) mondott beszédet Májusi pihenő a kisterenyei kastély­kert fái alatt majális. Egy éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Az el­ső évfordulót, valamint a munka ünne­pét Nógrád megye számos településén megünnepelték. A MEGYESZÉKHELYEN délelőtt PuSZtd Bé­la polgármester, országgyűlési képvise­lő és Juhász Ferenc honvédelmi minisz­ter köszöntötte a Fő térre látogatókat. Puszta Béla beszélt arról, hogy az idei hármas ünnep, mivel május elseje a munka ünnepe, az uniós csaüakozás el­ső évfordulója és az anyák napja is. Ju­hász Ferenc méltatta az ünnepet és a Himnuszt, amelyet ünnepek alkalmával együtt énekel mindenki.- Az a dolgunk, hogy a gyerekeket fel­készítsük, a gyerekeknek elmondjuk, hogy rájuk vár még egy jobb világ. Re­ményeink szerint egy olyan világ, amelyben előttük kinyílik mindaz, ami előttünk az elmúlt időszakban zárt volt A világot megváltoztatni csak mi tudjuk- mondta Juhász Ferenc, aki a további­akban mindenldt arra kért, hogy előre sohase ítélkezzen. Tapasztalja meg az esélyeket, törekedjen az igazságosságra és a becsületre, amely „mértékadó ér­ték”. A köszöntők után Ivancsics Ilona szó­rakoztatta a gyerekeket, majd felcsen­dült a nóta a Fő téren, ahol volt még operettparádé, musical-show és sok egyéb szórakoztató műsor. Balassagyarmaton kétnapos volt az Európa-majális, amelyen számtalan sport- és kulturális műsor várta az ér­deklődőket. A művelődési központ udva­rán főzőverseny mellett hagyományőrző csoportok mutatkoztak be, de volt még ételkóstoló, családi vetélkedő és motorki­állítás is. bátonyterenyén a Gyürky- Solymossy-kastélyparkban Vanya Gábor köszöntötte az ünneplő tömeget, majd a színpadon egymást váltották az előadók. Emellett a kastélyparkban volt még aka­dályverseny és családi vetélkedő is. Ügyességi vetélkedőt is tartottak Balassagyarmaton HŰSÍTŐ árak:... Fizessen elő most 2.991 Ft-órt vagy akár 1.989 Ft-órt három lapra 3 hónap erejéig. Válassza ki a kedvenc hármast és fizessen elő a nyári hónapokra 1.989.-Ft-ért 40 % 2.991.-Ft az alábbi lapokjtözül választhat hármat. . t . Í'i Cbáfl & v Vf?.«»;*» ért az alábbi lapok közül választhat hármat. anny '“É£J§ A kupon visszaküldési határideje: 2005. május 51. Postacímünk: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. 1525 Budapest, Pf. 110. Fax: 06-1-488-5580 Internet: http://elofiz.axels.hu Tel.: (06-1) 488-5588 ■■■■A FORRÓ HÓNAPOKRA! .............K­........................... .................................. ............................................... J elölj* X-*l melyik 3 lapot szeretné megkapni! Az akció 2005. máius 31-19 érvényes. A (eltüntetett előfizetési dijak csak OeKóldi kézbesítés esetén Igen, megrendelem az X-el jelölt lapokat 3 hónapra érvényesek. A személyes adatok kezelésére vonatkozó Információkról az impresszumban tájékozódhat Név: ír. szám, település: Utca: Házszám: I emelet: I ajtó: Telefonszám: email: 1.989.-Ft % Fanny Színes Kéthetes Ügyes Autó Motor Eszes Csók & Könny Gyöngy Popcorn AutoBild lOOXSzép K. Konyhája Jó vicc! Terefere Akciókód: 9780 :t Fanny Kiskegyed Tvr-hét Hölgyvilág Ügyes Eszes Glamour Gyöngy K. Konyhája CsótóKönny Lakáskultúra Popcorn lOOXSzép AutoBild Jó Vicc! Teretere Tavaszi díjeső Fissza Salgótarján. Ünnepélyes ke­retek között nyílt meg a Nógrádi Történeti Múzeumban a huszon­nyolcadik Salgótarjáni Tavaszi Tárlat. méréseket. Salgótarján nagydí­ját Kmjcsovics Éva vehette át, a megyei önkormányzatét Barabás Márton. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Visnyei Ilona munkásságát ismerte el, míg a Magyar Grafikáért Alapít­Huszonnyolcadszor nyílt meg a tavaszi tárlat A Moving Art csoport bemuta­tójával és Puszta Béla polgár- mester köszöntőjével kezdődött az ünnepség, amelyen az alkotó művészek és családtagjaik mel­lett nagyon sokan voltak kíván­csiak. A polgármester méltatta a művészek munkáit és úgy fogal­mazott: a városnak szüksége van arra az erőre, amit meríthet a kiállított alkotásokból. Sós Katalin művészeti író a tár­lat díjazottjait mutatta be néhány szóval, majd kiosztották az elis­vány és a Magyar Grafikusművé­szek Szövetsége Birkás Babettet jutalmazta. A Magyar Alkotómű­vészek Országos Egyesülete Sza­bó Virágnak, Borsod-Abaúj- Zemplén megye önkormányzata pedig Szanyi Péternek nyújtott át díjat. Csemniczky Zoltán alkotá­sait Balassagyarmat önkormány­zata ismerte el. A Nógrádi Törté­neti Múzeum Oláh Jolán alkotá­sait díjazta és Varga Hanna kap­ta meg a történeti múzeum szak­mai különdíját. Akciókód: 9820 TAVASZI ZSONGÁS, SALGÓTARJÁN. A József Attila Művelődési Központ­ban a 30 éves Nógrád táncegyüttes, valamint a Váczi Gyula Művészeti Is­kola és a Dűvő zenekar adott színvonalas műsort „Tavaszi zsongás” cím­mel a hétvégén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom