Nógrád Megyei Hírlap, 2004. szeptember (15. évfolyam, 203-228. szám)

2004-09-01 / 203. szám

I 1 ^ \fr MEGYEI SUZUKI 2004 SZEPTEMBER 1.. SZERDA W, ÉVFOLYAM. 203 SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 75 FORINT ELŐFIZETVE: 59 FORINT SUZUKI VITAI Salgótarján, Rákóczi út 131. AKCIÓ! AUTÓHITEL fi 0/ 11 /O kamatra. THM: 0-3,5%. Tel.: 30/96-744-96. Ügyeletes újságíró Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS ■» ... www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronet.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu Médiapartnerünk: FIV1 radio 100.4 egész Nógrádiján! www.radiofocus.hu _________Hírek________ Na gybarkany FALUNAP. Falunapot tartanak a községben szeptember 4-én. A rendezvény délután két órától ün­nepi ebéddel veszi kezdetét. Ezt követően a kulturális programok keretében az óvodások és az álta­lános iskolások, valamint népi csoportok előadásait tekinthetik meg az érdeklődők, majd csak­nem egyórás műsor során egy bu­dapesti bűvész szórakoztatja a kö­zönséget. A napot 17-24 óra kö­zött táncos est zárja, ahol a Betti Duó szolgáltatja a talpalávalót. SZUHA KÉTNAPOS BÚCSÚ. A község önkormányzata búcsút szervez szeptember 4-5-én, amely há­rom helyszínen zajlik majd: a Puszta-szuhai sportpályán, a helyi általános iskolában és a szabadtéri színpadnál. A kétna­pos rendezvényen helyet kap­nak, sport- és kézművesprogra­mok, a Defekt duó gondoskodik a humoros műsorról, a Főnix táncklub pedig látványos bemu­tatójával vonzza majd a közön- séget a színpadhoz. _________■ 9 ’v71215M901000" 04203 Szakmai fejlesztés Az ez évi intézményi j átszervezésekről, felújítá­sokról, a gyermekétkezte- otdat tésről és az iskolatejprog­ramról kérdeztük az új nevelési év indulásakor Szűcsné Zagyi Annát, a salgótarjáni önkormányzat ok­tatási, kulturális és sportirodájának vezetőjét. HAROMKO TAKAREKSZOVETKEZET Egyedi lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. tnw/íhh isgyuu ívvuuu jövet menet Arany, ezüst, bronz... Véget ért a XXVIII. nyári olimpia Athénban. Az ötkari­kás játékok és Görögország fővárosában a magyar csapat nyolc arany-, hat ezüst- és három bronzérmet szerzett. Felelevenítjük, kik okozták nekünk a legnagyobb örömet. 12. oldal ízek és a díszítések mestere ■ Ismét napos idő következik I csapadék vagy szél nem vár-1 ható. A nappali csúcshőmér- I séklet 25 fok körül alakul. Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu Takács Béla a mesterségek ünnepének állított emléket ezzel a mézeskalács szívvel FOTÓ: SZENOGRÁDI TAMÁS A városban és környékén mindenki csak úgy emlegeti Takács Béla portékáját: a szécsényi mézeskalács. A szécsényi jelző ez esetben a jó, finom, ízletes, kiváló minősítések összessége. Szécsény- Az elismerés elődömet, Bérezés Gyula bácsit illeti - sze­rénykedett a 44 éves Takács Bé­la mézeskalács-készítő mester. Valamikor évtizedekkel ez­előtt valóban a Bérezés család sütötte a keresett mézeskalá­csot. Több mint két évtizede azonban Takács Béla műhelyé­ben készül a finom, ízletes szé­csényi mézeskalács. A mester alapképzettségét tekintve cuk­rász, Mizsák László volt a szak­oktatója. Rövid ideig cukrász­ként dolgozott, mígnem a kezé­be akadt egy hirdetés, miszerint a balassagyarmati mézeskalá- csos cukrász végzettségű fiatal­embert keres. Jelentkezett. (Folytatás a 3. oldalon) „Döntsön Somoskőújfalu népe” A Szabad Demokraták Szövetségének önkormányzati frak­cióvezetője, Ercsényi Ferenc és Cusztos István, a salgótarjá­ni szervezet elnöke tartott sajtótájékoztatót „A Somoskőúj­falui népszavazás elé” címmel. zet véleménye a szeptember 4- én esedékes Somoskőújfalui népszavazással kapcsolatban.- Évtizedekre visszamenőleg az SZDSZ-nek és elődeinek közép­Salgótarján Ercsényi Ferenc elmondta: összecseng az önkormányzati frakció és a salgótarjáni szerve­pontjában a gondolkodásában önálló, döntéseit mérlegelő, követ­kezményeit vállaló felelős szabad ember állt - fogalmazott a frakció- vezető. - Célunk folyamatosan az, hogy az országunk autonóm pol­gárok „halmazából” álljon. A szük­séges információk birtokában min­denki saját sorsáról dönthessen. (Folytatás a 3. oldalon) Gázolás a főúton NMH-információ Halálos baleset történt tegnap délután a 21-es főúton Mátrave- rebélynél: a településen áthala­dó főúton kívánt a Vasút úti ke­reszteződésben áthaladni egy férfi, amikor egy személygépko­csi elütötte. A férfi a helyszínen, még a mentők kiérkezése előtt életét vesztette, a baleset körül­ményeit lapzártánkkor még vizsgálták. Salgótarján a Duna TV-ben NMH-információ A közeljövőben több alka­lommal is műsorára tűzi a Duna Televízió a Palóckép-Műhely ál­tal 2002/2003-ban a város ön- kormányzata megbízásából ké­szített „Salgótarján völgyváros” című filmet. Első alkalommal szeptember 3-án, pénteken 15.30 órakor vetítik. A település ritka szépségű természeti kör­nyezetét, építészeti és kulturális értékeit bemutató mintegy negyvenperces művet helyi al­kotógárda készítette. A rendezés T. Pataki László, az operatőri és szerkesztői munka Kovács Bo­dor Sándor nevéhez fűződik. A kísérőszöveget Csongrády Béla írta. Narrátor: P. Kemer Edit. Az irodalmi szemelvényeket válo­gatta és elmondta Sándor Zol­tán, aki a film gyártásvezetője is volt. Az országos, sőt nemzetkö­zi, tengerentúli nézettségű tele­víziós adás révén messzi földön is sokan megismerkedhetnek a nógrádi megyeszékhely jelleg­zetességeivel, reálisabb kép ala­kulhat ki sajátos arculatáról. Kátyúztak, kátyúznak NMH-információ Hol tartanak az útjavítások, a kátyúzások megyénkben? Kérdé­sünkre a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatóhelyet­tese, Serfőző Tamás válaszolt. A főmérnök mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a szóban for­gó, egész éves folyamatos fel­adat. Tavasszal az úgynevezett ütőkátyúk, vagyis a közlekedés biztonságát leginkább veszélyez­tető burkolathibák javításával Fotókiállítás PÁSZTÓ A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ pásztói kirendeltségén kiállítást nyílik hétfőn Persik Györgyné salgótarjáni fotós képe­iből. Á tárlat szeptember 30-ig te­kinthető meg munkanapokon, nyolc és tizennégy óra között. ■ kezdték, aztán a kevésbé veszé­lyesekkel folytatták, s egyszer már a megye teljes úthálózatán elvégezték a szükséges munkála­tokat. A számok nyelvén ez a kö­vetkezőket jelentette: az elmúlt hónapokban különböző techno­lógiákat alkalmazva több mint 2300 tonna tömőanyaggal dol­goztak. Idei költségvetésükben 196 millió forint szerepel ezekre a feladatokra, s ebből eddig 143 milliót forintot használtak fel. Évadnyitó Salgótarján A nyári szünet utáni első ösz- szejövetelét tartja ma 18 órától a József Attila Művelődési Köz­pont klubjában a Salgótarjáni Polgári Kör. A civil szervezet ez­úttal a munkaprogramját állítja össze. ■ Segítség a településeknek NMH-információ A belügyminiszter döntésé­nek értelmében idén négyszáz- egy önhibáján kívül nehéz hely­zetbe került önkormányzat ka­pott támogatást, mintegy 1,1 milliárd forint összegben. A tá­mogatásért pályázó önkor­mányzatok - egyebek mellett - azért kerültek nehéz helyzetbe, mert kiadásaikhoz képest kevés a saját bevételük, területükön magas a munkanélküliség, vagy a szociális ellátásban részesülők száma nagy. Ezeknek a települé­seknek a Belügyminisztérium eddig is több forrásból nyújtott segítséget. A működésképtelen önkor­mányzatok egyéb támogatása címen jóváhagyott keretből, az elbírálás harmadik ütemében 278 rászoruló önkormányzat kap összesen 526 millió 200 ezer forintot. Nógrád megyéből Bátonyte- renye (3 millió forint), Érsek- vadkert (félmillió forint), Etes (2 millió forint), Héhalom (egy­millió forint), Ipolyvece (félmil­lió forint), Karancsság (félmillió forint), Kazár (2 millió forint), Kisbárkány (négyszázezer fo­rint), Nógrád Megyei Önkor­mányzat (5 millió forint), Salgó­tarján (3,5 millió forint), Szécsény (2 millió forint), Szügy (2 millió forint). Ez azt jelenti, hogy megyénk településeinek összesen 22 mii­hó négyszázezer forintot ítélt meg Lamperth Mónika belügy­miniszter ebben az ütemben. ■ • BÁNYÁSZEMLÉKTÚRA. Mátranovákon emlékeztek meg az elmúlt hét végén a helyi és a nógrádi bányászkodás történetéről. (ÍRÁSUNK A 3. OLDALON) _______________________ _______fotó: gócs éva 977121590100004203

Next

/
Oldalképek
Tartalom