Nógrád Megyei Hírlap, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

f ^OLVASÓTEREM L HÁROMKÖ TAKARÉKSZÖVETKEZE £mdi_. lakossági S2ámM£Í£L Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. Bejelentkezés: 32/512-622. j IDŐJÁRÁS + 27 ■ Derült, napos délelőtt után megnövekszik a felhőzet, eső és erős szél valószínű. A hő­mérséklet 27 fokig emelkedik. Ügyeletes újságíró: Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 Radarles Július 1., csütörtök 8-16 óm: Kisterenye 21-es főút, Nemti belterülete, Nádújfalu belterülete, 23-as főút. 7-19 óra: Balassagyarmat, Szügy, Mohora, Becske, hjógrádkövesd, Galgaguta, Bércéi, Szügy belterülete. Zebrán gázolt Balassagyarmat A szerda délutáni órákban egy férfi személygépjárművével a Rákóczi úton a kórház felé ha­Alig egyéves története során megélt már egynéhány változást a Sulinet Expressz-program, azonban olyan jelentős átalaku­lás még nem volt rövidke életében, mint a mai nappal kezdő­dő. A július elsejétől érvénybe lépő új jogszabály ugyanis gyökeresen átalakítja az egész programot. NMH-információ Egyesek azt állítják, a Sulinet Expressz-program a közelmúlt legjelentősebb pozitív kormány­zati lépése, mások csak kritizál­ták a kezdeményezést, míg megint csak mások Magyar Bá­lint oktatási miniszter vesszőpa­ripájaként emlegetik. A prog­ram elődje, a Sulinet ugyanis még a miniszter előző ciklusá­ban, 1998-ban indult el, ekkor kapták a középiskolák az első multimédiás számítógépeket. Öt év elteltével aztán „kitelje­sedett” a Sulinet Expressz, ami megosztotta a szakembereket is. Sok kritika érte a kezdemé­nyezést, hiszen a termékek kö­rének bővítése meglehetősen nyűgös, a szabott árak viszony­lag magasak, az érdeklődés pe­dig csekély volt. A vásárlók az­tán szép lassan belerázódtak és a tavalyi év végén már hatalmas volt az érdeklődés a program majd' minden terméke iránt. Kimondva vagy kimondatla­nul, biztos, hogy ez jelentős adóbevétel-kiesést jelentett az államnak, így ez év elején bekö­vetkezett az első nagyobb kor­rekció. Kikerültek bizonyos ter­mékek - például a digitális ka­merák és fényképezőgépek - a programból és május elsejétől már nem él a tartós bérleti konstrukció sem. Pár hónapja aztán megszületett a döntés, a kedvezményezettek köre bővül: július elsejétől mindenkire ki­terjed, azonban a kedvezmény mértéke csökken, vagyis a vá­sárláshoz júliustól ötvenszáza­lékos önrész szükséges.- A rászorultság elvét szeret­tük volna érvényesíteni - mond­ta az oktatási miniszter május végén. A döntéskor 250-féle szá­mítógép és 70-féle szoftver volt a kínálatban, ami a kezdetekhez képest valóban jelentős előrelé­pés, mint ahogy az is, hogy im­máron több mint hárommillió magyar jogosult igénybe venni az adókedvezményt. Úgy tűnik azonban, hogy a sok jó hír ellenére a kezdeti problémákról még mindig elfe­ledkeztek a szakemberek. To­vábbra sem juthat ugyanis ol­csóbban számítógéphez az, aki például minimálbérből él, hi­szen ő nem fizet személyi jöve­delemadót, vagyis nincs miből visszaigényelnie a hatvanezer forintot. Annak ellenére tehát, hogy a gazdagabb réteg számá­ra (akiknek éves jövedelmük több mint négymillió forint) megszűnik a kedvezmény, az úgymond szegényebb réteg is­mét hoppon marad. A sávos rendszernek köszön­hetően az is előfordulhat, hogy egy viszonylag magas jövedelmű vásárló drágábban jut hozzá a termékhez, mintha Sulinet Exp- resszen kívül vásárolná meg azt. (Folytatás a 3. oldalon) www. nograetmegyeih irlap.h u Médiapartnerünk: radio ioű.4 Éjjel-nappal egész Nógrádban! www.radiofocus.hu Gasztronómiai partnerünk hA FIESTA ÉTTEREM ÉS VENDÉGLŐ m áőntS kjmtüőn atuwero1MfS\ Vasárnap 20 óra. \ I Dalolj kislány! A bájos, szőke salgótarjáni kislány neve szinte már össze- mm* forrott a népdalénekléssel. Kubi- j oktal nyi Júlia már kisdiák korában je­les és még jelesebb megyei és or­szágos eredményeket halmozott egy­másra, s most Csehországba készül. A BÚCSÚ LÁNGJAI. Gyertyagyújtással búcsúztak Salgótarjánban három bezárandó oktatási intéz- ménytől. Képünkön a Százszorszép tagóvoda. (További képek a 3. oldalon.) ________________fotó, r. t. I ttas sértett, drogos elkövető? Karancslapujtő Kedden késő éjszaka a Bajcsy úton szóváltásba keveredett egy 21 éves férfi egy, az utcában megálló autó vezetőjével és an­nak utasával. A férfi az autó ab­lakán behajolva azt tette szóvá, miért az ő utcájukba járnak ká­bítószert fogyasztani az autóban ülők. A szóváltást követően az autó elindult, a férfi elveszítette az egyensúlyát, elesett és a jár­mű a bal hátsó kerekével elütöt­te őt, majd a helyszínről megál­lás nélkül távozott. A férfi köny- nyű sérüléseket szenvedett, de kihallgatásakor erősen ittas álla­potban volt. Még az éjszaka fo­lyamán sikerült a faluban elfog­ni a gépkocsi vezetőjét és utasát, akik elismerték, hogy korábban fogyasztottak kábítószert. A salgótarjáni rendőrkapi­tányság közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gya­núja miatt indított eljárást a jár- mfl vezetője ellen. __________■ M agnetofonok hét végéje Terény Szabadtéri bulival, valamint látványos technikai és zenei be­mutatóval várja látogatóit e hét­végén a község orsósmagnó- múzeuma. A családi kasszából létrejött magánmúzeumot 2002- ben nyitotta meg Nagy Vilmos, aki több mint tíz év gyűjtőmun­káját állította ki. A gyűjtemény 257 darab mű­ködő készüléket tartalmaz, kö­zöttük az összes hazánkban gyártott közhasználati célú mag­netofonnal. A kiállítás darabjait 17 országból gyűjtötte össze Nagy Vilmos, s mint elmondta egyedül Ausztráliából nincs még magnetofonja. A múzeum érdekessége még, hogy minden kiállított magnetofonból a ké­szülék megjelenési idejéből való zene szól. Az idei nyílt hét vége eltér az eddig megszokottaktól, ugyanis a látogatók felvetésére nosztalgiabulival is kiegészül a technikai és zenei bemutató. A településen ez alkalommal a hangmérnökök, zenészek, s a technika szerelmesei tölthet­nek el kellemes hét végét július 3-4-én. Várják az ereklyét Bátonyterenye Moldva- és Erdély-szerte mintegy negyven római katoli­kus egyházközségbe jutottak el a Páduai Szent Antal ereklyéjét - a szentet mintázó mellszobrot és egy apró csontdarabját tartalma­zó hermát - hordozó ferences szerzetesek az elmúlt hetekben. A csodatévő szent relikviája július 1-jétől Magyarországon folytatja útját, ekkor hozzák Szegedre, majd Egerbe, illetve Miskolcra viszik, a következő ál­lomás pedig Nógrád megye, Bátonyterenye lesz. A szentről elnevezett bányavárosi kápolná­ba július 5-én hétfőn érkezik. Tiszteletére 18 órától szentmisét mutatnak be, körmenettel. Ti­zenkilenc órakor fogadják az ereklyét, amelyet kihelyeznek a kápolnába, a hívek egész estét betöltő imával és virrasztással is kifejezik iránta való tiszteletü­ket. Páduai Szent Antal relikviá­ját kedden reggel viszik Buda­pestre. ladt, majd a Dózsa György út kereszteződésénél lévő zebrá­nál nem adott elsőbbséget egy babakocsit toló és egy, a karján gyermeket vivő hölgynek, s el­ütötte őket. A karon ülő 16 hó­napos gyermek a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló, sú- lyos sérülést szenvedett. ■ Megújul a Szent István tér Salgótarján Megújul a Szent István tér, a város egyik legszebb köztéri alko­tása, a névadó Szent István-szo- bor környezete. Az önkormány­zat 2003-ban pályázatot nyújtott be a Miniszterelnöki Hivatal által , meghirdetett kistérségi tá­mogatási alaphoz, s a 20 millió fo­rintos fejlesztés megvalósítására 18 milliónyi támogatást nyert. Június második felében meg­kezdődtek a bontási munkálatok. A VGÜ Kft. kivitelezésében meg­újul a térburkolat és gazdag zöld­felülettel gazdagodik a városrész augusztus 20-ra. tudni kell HÍREK, INFORMÁCIÓK, EREDMÉNYEK , ■ - „ ECY HELYEN! PORTUGAL Bővülő-szűkülő Sulinet Expressz Tudtak egymásért küzdeni Csáki Béla, a hajdanvolt gól­vágó az SBTC színeiben 1955 és 62 között 142 alkalommal szere­pelt, melyeken 55 gólt szerzett. Volt szakszervezeti, bányász- és jg| 1957-ben négyszer B-válogatott, ahol négy alkalommal volt eredményes... 11. oldal m Bővülhet az igénylők köre, de a termékeknek megszabott paraméterekkel kell rendelkezniük FOTÓ! RIGÓ TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom