Nógrád Megyei Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

2. oldal - Nógrád Megyei Hírlap 2004. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ MEGYEI KORKÉP Csipkés-fodros hét vége A terényi Akol rendezvény- teremben hétvégén tartották az első nyílt csipke-hétvégét. A program szombaton dél­előtt tíz órakor kezdődött, amelyen a Magyar Csipkeké­szítők Egyesületének kiváló­ságai is részt vettek - kiállí­tóként és alkotóként egy­aránt. A rendezvény jól sike­rült, bizonyítja ezt az érdek­lődők sokasága is. Terény A kuriózumszámba menő hét vége rendezője Fáyné Tomóczky Judit volt, aki maga is tagja - Nógrád megyéből egye­dül - a Magyar Csipkekészítők Egyesületének. Tizenegy éve is­merkedett meg a csipkekészítés rejtelmeivel, de csak az utóbbi egy évben kezdett újra foglal­kozni a mesterséggel. Úgy, mint az orsóval, a csipkeverő párná­val, a mintarajzzal és a gombos­tűkkel.- Másfél éve költöztünk a fa­luba. Hagyományteremtés céljá­ból szeretnék rendezni minél több hasonló programot, mint a mostani - tájékoztatta lapunkat Fáyné. - Ez az első csipke-hétvé­ge, de jövőre, s utána is meg szeretnénk rendezni. Tavaly csak a falu számára tartottam bemutatót, s fölbuzdultam azon, hogy nagy volt az érdeklő­dés. Több csipkeverőt hívtam a hazai egyesületből, akik elhoz­ták legszebb darabjaikat is. Ta­pasztalatom szerint a megyében nem igazán ismerik a csipkeve­rést, -készítést. Ezért is van most itt 12 profi csipkekészítő, ők megpróbálják testközelből megmutatni azt a régi mestersé­get, amely sok helyen feledésbe merült - mondta Fáyné. A rendezvényteremben a ki­állított csipkék között voltak díj­nyertes alkotások is. A falon dí­szelgett a Székesfehérvárról ér­kezett Jakab Andrásáé gallér alakú csipkéje, amelyet Gránát­alma-díjjal ismertek el. Továbbá láthattuk még a budapesti Ko­vács Zoltánná és Túrós Istvánná, valamint a szigetszentmiklósi Grád Renáta díjnyertes csipkéit is, de az egyesület több tagja, így Paranai Józsefné, Márk Lászlóné, Faragó Tibomé, Ró­bert Ágnes, Nagy Lászlóné, Grád Judit és Fáyné Tomóczky Judit is mutatott be saját készí­tésű alkotásokat. A szombat délutáni megnyi­tón fellépett a terényi Kalácska népdalkor, akik külön erre az al­kalomra válogatták össze nép­dalcsokrukat. Jelen volt Molnár Ildikó, a Palóc Múzeum igazga­tónője és ár. Kapros Márta nép­rajzkutató, aki megnyitójában a csipkekészítésről beszélt. Grád Judit, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének elnöke röviden bemutatta az egyesületet az ér­deklődőknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom