Nógrád Megyei Hírlap, 2003. május (14. évfolyam, 101-125. szám)

2003-05-03 / 101. szám

Médiapartnerünk: FM radio 100.4 Éjjel-nappal egész Nógrádban! www.radiofocus.hu Időjárás ■ Hideg front vonul ma át felettünk, így többnyire erősen felhős lesz az ég esőre, záporokra lehet számítanuk, de zivatar is előfordulhat. Vasárnapi Ügyelet Ügyeletes újságíró: Szabó Andrea Tel.: (35) 301-660 Kattintson! Buddha-szobrok árnyékában Az egyik legismertebb magyar operett­szerző, Lehár Ferenc „A mosoly országa” című művét mutatták be a Tarjám tavasz keretén belül a József Attila Művelődési Központban. Az előadás valódi „kakukktojás” az operettek között, hiszen elmarad a műfaj fő sajátosságának tekinthető happy end. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! 2. ingatlanközvetítéssel is foglalkozó ügyvédi irodámat megnyitottam, Balassagyarmaton, a Bajcsy út 5. szám alatt (rendőrkapitánysággal szemközt), telefon: 35/500-515. Telefax: 35/500-516. Mobiltelefon: (30) 382-6776. Deutsch, English: (30) 398-6569 (14.00-18.00). Dr. Ljczó József Email: uffvedfelender.hu ügyvéd Balaesaffarmat, Rákóczi út 18. szám alatt található 1. irodámban változatlanul fogadom tisztelt ügyfeleimet. Telefon: 35/500-451. Telefax: 35/500-452. Mobiltelefon (30) 303- 6555. Deutsch, English: (30) 398-6569 (14.00-18.00). E-mail: ugyvedfelender.hu Megölték, majd feldarabolták Kötelező győzelem előtt a Gyarmat A sereghajtó, s szinte már biztos kieső Monort fogadja a 1 mm Balassagyarmat-Goldex- Anettka a labdarúgó NB I/B hétvégi fordulójában. A tavasszal eddig mérsékelten eredményes Ipoly-parti gárda remélhetően helyreállítja önbizalmát... Az élet legszebb hivatása Egy édesanya, aki öt katonát adott a hazának www.nogradmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.lakaskultura.hu I Két baleset Életét vesztette az a gépkocsi- vezető, aki személyautójával csü­törtökre virradó éjszaka letért az útról és fának ütközött Nógrádsáp és Nézsa között. Az Opel vezetője az ütközéskor kire­pült az autóból és életét vesztette, utasai közül ketten súlyosan, egy személy könnyebben megsérült. Kálló és Vanyarc között egy rendőrségi szolgálati autó és egy mikrobusz ütközött össze frontáli­san. A mikrobuszban ülők közül hárman súlyosan, egy személy pe­dig könnyebben sérült meg, míg a rendőrautóban ülő rendőrök kön­nyebb sérüléseket szenvedtek. A mikrobusz az ütközés következté­ben kigyulladt és teljesen kiégett, a lángokat a tűzoltók oltották el. Hírek Mátraverebély A helyi óvoda vasárnap 15 órakor kezdődő anyák napi ünnepségén köszöntik a község 90 éves éde­sanyáit: Kalas Jánosnét, Verebélyi Istvánnét és a kányási Seveja Jánosnét. Az ünnepeiteknek virág­gal és pénzjutalommal ked­veskedik az önkormányzat. Era» ___________ A z általános iskola pedagógusai és diákjai szemétgyűjtő takarítási napot szerveztek a napokban. Az alsó tagozatos diákok az iskola közvetlen környékén, a felső tagozatosak a virágoskert, a buszmegálló környéke, az isko­laudvar melléképületeinek meg­tisztításán munkálkodtak. NOGRAD HÍRLAP 2003. MÁJUS 3., SZOMBAT, XIV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA: 68 FORINT ELŐFIZETVE: 57 FORINT Salgótarján Nagy erőkkel folyt a rendőri munka szerda délután Salgótarján külvárosában, a Nagymező úton. A helyszínen tartózkodó Dávid Gyula rendőr ezredes, bűnügyi igazgató tájékoztatta lapunkat, miszerint több zsákba csomagolva emberi marad­ványokat találtak. Információink szerint a tetemek annak a Koronczi Istvánnak a testrészei, akinek körözését egyik korábbi számunkban olvashatták. Lapunk úgy tudja, a gyilkossággal kapcsolatban több személyt is előzetes letartóztatásba helyezett a rendőrség. Az ügy részleteire a későbbiékben vis­szatérünk. GÓCS ÉVA FELVÉTELE Karancslapujtö Talpig feketébe öltözött, idős asszony topogott be a feldí­szített terembe, s talán sosem gondolt arra, hogy egyszer hivatalosan is elismerik, sőt, megköszönik neki azt, amit önként vállalt, s szívből tett. Gyermekeket vállalt, nem egyet, nem kettőt, s velük együtt vállalta azt a rengeteg munkát, fáradságot, amire csak az anyák képesek - az édesanyák. Öt fia lett katona, öt gyermekét engedte ki szár­nyai alól, volt, akit huszon­hét hónapra... Juhász Ferenc, a Magyar Köz­társaság honvédelmi miniszteré­nek köszöntő szavait olvasták fel a kilencvenéves Klinecz Gyulánénak, aki a közelgő anyák napja alkalmából nem tek fel és állították őket a haza szolgálatára. Az idén tizenhét megyéből és a fővárosból össze­sen hetvennégy édesanyának köszönik meg egy élet áldozatos munkáját, s az emberiség leg­szebb és legszentebb hivatását: az anyaságot. A Nógrád Megyei Hadkiegé­szítő Parancsnokság katonai igazgatási területéről az 2003- ban egy javaslat érkezett: Klinecz Gyuláné a polgármeste­ri hivatalban tartott ünnepségen meghatódva vette át a díszes ok­levelet, amelyet dr. Szenes Zol­tán altábornagy, honvéd vezér­kari főnök és Juhász Ferenc honvédelmi miniszter aláírása díszít. A miniszter határozatát Seres István százados olvasta fel, az ajándékokat Kovács Gábor al­ezredes adta át az ünnepeknek. A település polgármestere, Morgenstern Ferenc szintén kö­Hozomány a bányamúzeum A „Salgótarján hozománya” című programot a Fidesz-frakció jónak, hasznosnak és támogatandónak tartja, hiszen az uniós csatlakozás mindannyiunk közös törekvése - mondta a napok­ban tartott sajtótájékoztatóján Salgótarjánban Lőrincz Gyula, a megyei jogú város közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. A politikus az áprilisi közgyűlés fontosabb napirendjeihez kap­csolódó észrevételeiket, álláspontjukat fogalmazta meg. Salgótarján Lőrincz Gyula hangsúlyozta: az ipar és az ipari létesítmények megléte önmagában kevés, a vá­ros felépüléséhez szükség volt az itt élők munkájára. A Fidesz-frak­ció javaslatát, mely szerint a Bá­nyamúzeum úgy jelenjen meg a „hozomány-programban”, mint a salgótarjáni emberek tradicionális munkakultúrjának emblematikus jele, a közgyűlés egyhangúlag el­fogadta. Az elmúlt év gazdasági értéke­léséről, a mérlegbeszámolóról Tatár Csaba frakcióvezető-helyet­tes elmondta: az előterjesztést el­fogadták, mert az önkormányzat a város működőképességét fenn­tartotta. Ugyanakkor ldemelte: egyetértenek a város polgármes­terével abban, hogy „váltóállítás­ra van szükség”, mert a költség­vetésben a szükséges fejleszté­sekre nem tudják biztosítani az önerőt. A kormányváltás után végrehajtott nagyarányú pedagó­gus-béremeléssel kapcsolatos ter­hek, a megváltoztatott szabályo­zások összességében növelték a problémákat. Lőrincz Gyula hoz­zátette: megszűnt a „kifelé muto­gatás” lehetősége. A Fidesz frak­ció régóta mondogatja: a belső erőtartalékokat ki kell használni, ehhez azonban rendbe kell tenni a belső ügyeket.- Nemcsak bírálunk, ötlete­ink is vannak, és támogatunk minden építő jellegű intézke­dést - mondta végezetül a frak­cióvezető. Klinecz Gyulánét két fia jelenlétében Morgenstern Ferenc polgármester, Kovács Gábor at ezredes és Seres István százados köszöntötte_____________fotói cyurián tibor mindennapi elismerést vehetett át Karancslapujtőn. A honvéd­ség 1974 óta a települések javas­latára minden évben kitünteti azokat az édesanyákat, akik öt, vagy több fiúgyermeket nevel­szöntötte az idős édesanyát-, aki még pár éve is hajnalban kelt, egész nap szívesen dolgozott a kertben, majd a templomban ke­resett megnyugvást. Egyházasgergei hagyományőrző együttes tagjai műsorral köszöntötték május elsejét FOTÓI GÓCS Az idei május elsején is ün­nepeltük a munkát - sörrel, virslivel, gulyással és nagy mulatozással. Néhány tele­pülésre mi is ellátogattunk... Nagykeresztúr A településen fél tízkor dr. Szekeres Imre, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára kö­szöntötte az egybegyűlteket. A játszótér-avatás apropójából is összegyűlteket Puszta Béla és Boldvai László országgyűlési képviselők, illetve Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével. Az ün­nepség imával kezdődött, majd Kosztolányi Dezső: „A játék” cí­mű költeményét halhatták a megjelentek. Tuza István polgár- mester beszéde után Szekeres Imre köszöntötte a jelenlévőket.- Ez a nap a közösség ünne­pe - mondta az államtitkár. - Ha közösséget alkotunk, töb­bek leszünk általa, mert boldo­gabban élhetünk. A 21-es főút- ról letérve hegyek-völgyek dí­szítik ezt a gyönyörű tájat, amely engem különösen elbű­völ, hiszen alföldi vagyok. Tényleg szép ez a táj. Most egy játszóteret jöttünk avatni, ahol majd barátságok, életre szóló kapcsolatok szövődnek. Egy baráti közösségben egyszer megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni? A válaszom a következő volt: a saját fiam. Mi­ért? Mert nekik már sokkal jobb, szebb és boldogabb lesz a jövőjük - érvelt a politikus, aki­nek szavai és az iskola énekka­rának előadása után felavatták Nagykeresztúr játszóterét. (Folytatás a 3. oldalon) Dolgos kezek megérdemelt ünneplése MEGYEI www.nogradmegyeihirlap.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom