Nógrád Megyei Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-08 / 132. szám

12. oldal - Nógrád Megyei Hírlap 2002. június 8., SZOMBAT SPORT T Ű K Ö R Egy bajnoki évadban ezer ponton felül dobott Juhász Béla több mint három évtizede kosárlabdázik Salgótarjánban élő Juhász Béla az SKSE-ben ismerkedett meg a kosárlabdával, immár több mint három évtizede. Az 54 éves sportember még ma is aktívan játszik a Salgótarjáni Fekete- Sasok Old Boys csapatában (az SKSE több névváltozáson ment keresztül - szerk), amely a Nógrád megyei bajnokság­ban szerepel. A 205 centiméter magas center számtalan mér­kőzésen rengeteg pontot szerzett. Még most is tartja a mint­egy 120 kilós versenysúlyát. Magasságával és roppant erős testalkatával ma is úr a palánk alatt. Juhász Béla 1948. június má- sodikán született Heves megyé­ben, Kömlőn. Harmadikos volt a salgótarjáni közgazdasági tech­nikumban, amikor Szarvas Józsefné testnevelő elvitte őt a gépipari technikumban gyakor­ló SKSE kosárlabdacsapatához, melynek edzője, Szarvas József volt. Az SKSE-nek 1968. január elsején lett igazolt kosárlabdá­zója, de még az év nyarán elvit­ték katonának. Zalaegerszegre vonult be, ahol kézilabdázott az NB II-ben, bunyózott a zalaiak NB I/B-s együttesében, majd az utolsó fél évben az NB I-es röp­labdacsapatot erősítette, mellyel a vidék legjobbjai voltak.- Igen, a katonaságom idején több sportágban is versenyez­tem - eleveníti fel a múltat Ju­hász Béla. - A kézilabda mellett bunyóztam is. Ugyan nem vol­tam képzett ökölvívó, de az al­katom megvolt és jó ütőerővel rendelkeztem. Összesen hat meccset vívtam a nehézsúlyúak között. Ebből hármat megnyer­tem, egy döntetlenül végződött, míg kettőt elveszítettem, de ki­ütni nem tudtak. Az utolsó fél évben jól éreztem magam a röp­labdacsapatnál is, marasztaltak, de én hazatértem. Leszerelése után, 1970 nya­rán a salgótarjáni Koppány György fotóriporter sugalmazá- sára került vissza az SKSE kosár­Cél a dobogó LABDARÚGÁS, DUNA-CSOPORT Dömsöd (11.) - Ipolyvece (3.) Az Esztergom legyőzésé­vel ismét a dobogón van az Ipolyvece. A hátralévő két fordulóban meg is tarthatják a helyüket, persze ehhez Dömsödön kell jól szerepel­ni. Bodonyi Béla, az Ipolyvece edzője: - Fontos mérkőzés következik a csapatunk szá­mára, hiszen esetleges győ­zelmük esetén nagy lépést te­hetünk a dobogóra kerülés­hez. Minden játékos a rendel­kezésemre áll. A tervezett kezdő csapat: Telek - Saár, Krasnyánszki, Króner, Mihály - Szilágyi (Hodászi), Lénárt, Vajay, Szalánszki - Fábri, Ferencz. BALOGH labdacsapatához. Ugyan a kato­nasága előtt már belekóstolt eb­be a sportágba, de ettől függetle­nül nagyon sokat kellett tanul­nia. Különösebb képzettsége még a mai napig sincs ehhez a sportághoz, de az eltelt több mint három évtized alatt elegen­dő rutint szerzett.- A hetvenes évek elején az NB II-ben a tabella második felé­ben zártunk az SKSE-vel - foly­tatta a remek sportember. - Az­tán egyre jobban összeállt a csa­pat, és az 1981-82-es bajnoki évadban a másodikok lettünk az NB II-ben. A kiváló játékos ebben a baj­noki évadban összesen 1051 pontot helyezett el az ellenfelek kosarában, mely 35,3-as mérkő­zésenkénti átlagot jelentett. A folytatásban több sikeres évad­juk volt a Sesével. A hosszú pá­lyafutása során sokszor dobott negyven-ötven pontot, a leg­többje 67 volt az NB Il-ben, a Nagykőrös ellen hazai pályán. A Sese csapatkapitánya volt hosz- szú éveken keresztül. Többször keresték meg élvonalbeli csapa­tok. Mehetett volna Egerbe, Di­ósgyőrbe, Szolnokra, Hódmező­vásárhelyre, sőt a Ganz-Mávag VSE-hez is. Tárgyalásokig elju­tottak, de ő nem ment el Salgó­tarjánból. A kohászcsapat az 1990-91-es bajnoki évadban el­ső lett az NB II-ben, s az osztá­lyozón kivívták az NB I/B-s tag­ságot.- Saját erőnkből harcoltuk ki az NB I/B-s szereplés lehetősé­gét - emelte ki a népszerű kosár­labdázó. - Ugyan már negyven- három éves voltam, de úgy gon­doltam, hogy a csúcson már nem hagyhatom abba. A ke­mény edzések ugyan megvisel­tek, de azért még bírtam. Egy évet játszottam ebben az osz­tályban, s mérkőzések többsé­gén a pályán voltam. Ebben a bajnoki évadban én voltam a csapatkapitány. Az ötödik he­lyen végeztünk, amivel éppen, hogy lemaradtunk a rájátszás­ról, az A-osztályba való jutásért. A sportember ezután pár évig vezetőségi tag volt az egyesület­nél. Persze emellett szerepelt, il­letve szerepel még a mai napig is a Fekete Sasok öregfiúkcsapa- tában, mely a Nógrád megyei bajnokságban szerepel. Időköz­ben, 1993. március 17-én a PVSK elleni NB I/B-s mérkőzé­sen hazai környezetben elbú­csúztatták a magasabb osztály­tól.- Ugyan ezen a mérkőzésen már nem léptem pályára, de a közönség szeretete, hosszú perceken át tartó ünneplése, örök élmény marad számom­ra. A pályafutása során számta­lan élménye, érdekes mér­kőzése volt, közülük hár­mat ragadott ki: - Igen em­lékezetes szá­momra a Ganz-Mávag VSE elleni 1974-es hazai kupamérkő­zés, ahol a ké­sőbbi győztes ellen 28 pontot szereztem. A hetvenes évek végén egy edzőmérkőzé­sen 24 pontot dobtam a Losonczival és Recskával fel­álló magyar válogatottnak. Harmadikként pedig az első NB I/B-s talál­kozómat említeném, ahol a Falco ellen hazai pályán ugyan kikaptunk, de ebben az osz­tályban ezen meccsen dobtam a legtöbb pontot, szám szerint tizenhatot, és „lekaptam” ki­lenc lepattanót. Salgótarján kedvenc kosarasá­nak azonban még nem fejező­dött be az NB-s pályafutása. Az 1999-2000-es bajnokságban az NB II Észak-magyarországi régi­ójában szerepelt a salgótarjáni csapat, ahol ő az ötvenkettedik évében egy pár mérkőzés erejéig újra csatasorba állt. (A csapat eb­ben a bajnoki évadban újra felju­tott az NB I/B-be, és a mai napig is ott szerepelnek - szerk.)- Az eltelt időszakban sok já­tékossal játszottam, valameny- nyiükre szívesen emlékszem vissza - hangsúlyozta ki Juhász. - Közülük az NB II-ből megemlí­teném Szert Sándor, Csuha Gá­bor, Boronyai Tamás, Mosonújvári Frigyes, Tóth Péter, Laczkó Sándor és Magyar János, míg az NB I/B-ből Farkas Attila, Borók László, Földesi Zoltán, Anatolij Szebta és Pável Hivrenko nevét és még sorolhat­nám tovább a neveket. Az NB-s pályafutásom alatt edzőm volt Szarvas József, Boronyai Tamás, Laczkó Sándor, Tatár István és Dániel Tamás. Juhász Béla 1970 júniusától a salgótarjáni acélgyárban dolgo­zott. Aztán a kosarasklubja segít­ségével 1994 augusztusától a vá­rosi sportcsarnok büféjében dol­gozik, 1998-tól már vállalkozó­ként.- Ugyan van segédedzőim, de soha nem vonzott sem ez, sem pedig a játékvezetői pálya. Én mindig csak játszani szerettem, és amíg bírom erővel, valamint a munkám engedi, addig ren­delkezésére állok a salgótarjáni öreg sasok csapatának. BALOGH TIBOR EUROTOUR# a mtgfJztthtlSiaí*oen*l... Äi FiIííbUífc AKvIUK rtgirtd) 08.II,, I0 Mp. lg. * íuu 19 901 09,IZ, I0 nap. ip, * Öli1/ 29 901 i Bran U8.2I., I0 nm. h. < ! (pi * llüJI 44 SOI imái 011!, 10 mp. ip. * lü?/ 24 901 iSZORSZAG ES HORVÁTORSZÁG APARTMA 1 ^n KEDVF/MFNNYF1 ORI^i 08.18., 1 mi. Hl »Ultin * tiplid 54 90i 0911.. IMIIM IMMíM, 89 901 ! 09.!/, UHUI) ftfflgf) * fSßiiiS 54 901 09.1/, i mt. mii 9l * íp, * ffp: 69 SOI li 08.16,. 1 Ml. mi liltjlíl * typ, 49 901 ra Mi/. IMI,Mii ll * tj. * Up. 89 SOI Iliiül 9U3, fl« 1 Ml. 1 {* tp> * fiPi 84 901 Belföldi aic 3100 Salgótarján, Fő Mr t. Tat: 32/421-877 www.ourotourt.hu a-oui min SPORTTURMIX... SPORTTURMIX HUNYADY CÉLJA: ATHÉN Hetedik olimpiájára készül Hunyady Emese. A magyar származású, osztrák gyorskorcsolyázó, aki 1994-ben Lillehammerben nyert ötkarikás ara­nyat, 2004-ben Athénban a kerékpáros pályaverse­nyeken szeretne indulni. A 36 éves Hunyady a Sydneyben ötödik Szabolcsi Szilvia tanácsára egy speciális kerékpárt készíttetett magának, amelyet már ki is próbált a Dusika-sportcsamokban.- Remekül ment a gép, nagyon elégedett va­gyok. Teljesen olyan volt körözni a pályán, mint a gyorskorcsolyaversenyeken - mondta Hunyady, aki július 3-án az osztrák bajnokságon áll először rajthoz új sportágában. - A kerékpározás egyálta­lán nem szokatlan számomra, hiszen nyáron min­dig így edzettem. TIROL INDULNI AKAR Az Osztrák Labdarúgó Liga a klub bizonytalan anyagi helyzete miatt nem adott élvonalbeli licen- cet a bajnok FC Tirol csapatának, ám az ősztől a már amatőr szinten működő harmadosztályban szereplő innsbruckiak ennek ellenére indulni akarnak a Bajnokok Ligája-selejtezőben.- A bajnokság győztesét illeti a jog, hogy részt vegyen a BL-ben - jelentette ki Othmar Bruckmüller klubelnök, aki közölte, hogy felleb­beztek a liga határozata ellen. Bruckmüller szerint Svájcban, ahol szintén anyagi okok miatt a Lugano együttesét visszami­nősítették, a csapat megőrizte részvételi jogát az UEFA-kupában. Hozzátette: igazuk érdekében ké­szek bírósághoz fordulni. A liga csütörtöki dönté­se értelmében a Tirol helyét Korsós György és Szabics Imre csapata, a Sturm Graz veszi át a Baj­nokok Ligája selejtezőjében. BJÖRN BORG HARMADSZOR NŐSÜL Harmadszor nősül szombaton Björn Borg. A 45 éves svéd teniszlegenda a festői környezetben épült Ingarö templomában esküszik örök hűséget a 32 éves Patricia Östfeldt ingatlanügynöknek. Patricia egy hétéves leányt és egy ötéves fiút visz magával az ötszörös wimbledoni győztessel köten­dő házasságába. Borg, aki hatszor nyert a Roland Garroson, s ötször Wimbledonban, 1983-ban fe­jezte be sportpályafutását. A nyolcvanas években a román Mariana Simionescu férje volt, majd 1993 után néhány évig az olasz rockénekesnővel, Lorenda Bériével élt házasságban. Emellett sűrűn szerepelt a lapok első oldalain a fiatal hölgyek iránt tanúsított vonzalma miatt. Juhász Béla munkahelyén, a relikviái között fotóioócséva 'ELERTELeK 06-20/411-33-23 T.! A bizonyítványod eredményét a fejeden hordod! Alapozó nélkül ki ne menj emberek közé! Sajnálnám, ha éhen halnál munka nélkül. Vikinek Etesre! Sokáig elmaradtál, már kezdtem aggódni, hogy mi történt. Jöveteledig értéktárgyadra egyfolytában árgus szemekkel én vigyáztam. Csilla „Kőnek”"! Tudom, hogy a látszat csal. Te vagy a legjobb lélek a világon! Örökké szeretni foglak! Én Argentína harmadszor viszi haza a trófeát, mert Batistuta megállít­hatatlan! „Papin" B. Máténak üzenem, hogy nézzen a barátnője után, mert csalják! Üdv: Egy jóakaród! Bablena: Kedves Marika, aki nekem „where meat”-et, meg „what met”-t üzentél! Köszönöm a választ (habár nem értem) és nem is neked üzentem Csabi, Gabi, Zoli, Zsolti. Vagy netán Félix. Tudod, hogy kell a libát megtanítani ugatni? Elveszed feleségül. „NCS” Hogy van az asszony? „K.A.” G-né B. Évának és G. Zoltánnak üzeni a Pipacs család, hogy gratulálunk a várandó kicsinek! Kedvesem, Szerelmem! Titkon arról álmodom, talán ma megtörténhet a csoda, hallhatom a hangodat és újra kezdhetünk. Szeretlek! Pumukli Kicsikém! A szerdai üzenet mára érvényes! Leszel még az enyém, és Te tudod, hogy hol és mikor! A két szó örökké érvényes marad?! Nagyon szeretlek mátraalmási Napsugár! Odüsszeusz! Te jó tengerész vagy, Zeusz sem árthat. Nagyon várom a percet, amikor a vezérlőcsillagot követve, végre ideérsz. Nimfa. Princess: Kicsim! Egyszer rájössz, mi mennyit ér., mit tettél meg, s kiért... Rozoga volt az a híd Hozzád! J! Róbert nap alkalmából boldog névnapot kívánunk egy arany suzukis srácnak Bánkra! A bicajos csajszik!:) Szerelmem! Szeretném megsi­mogatni ezt a vénülő kezet, mert igen dolgos és segítőkész! Ne fájjon a szív, amíg én szeretlek! Szia Édesem! Te tudsz arról, amiről én? Szeretlek! Nagyon-nagyon és örökkön-örökké! Várlak! Manó Ugye elhiszed, hogy én sem tudtam biztosan soha semmit! Csak a megérzéseimre és a szívemre hallgattam mindig! Ez okozta a bajokat! Ez az újabb kudarc leblokkolt! S.O.S.! Varázslatos Barátomnak Taijánba! Azok a pillanatok éltetnek, tartják bennem az erőt, melyeket Te varázsolsz nekem. Köszönöm a sok gyönyörűséget! Bee AiKíAlhiMiMuáiiM A limtsnisét Bii itllií fali is tamji i jogit hin i jiMMMttimlittiU nos till tililisiigh uoi tartalmáéit S3 ..... tüoiissonÜMIä A utomotive Systems A Delphi Corporate leányvállalata a Delphi-Calsonic Magyarország Kft., klímakompresszorokat gyártó, balassagyarmati gyáregységébe Pénzügyi asszisztens és Raktáros csoportvezető jelentkezését várja Pénzügyi Asszisztens Feladatok: • Számla iktatása, • Előzetes egyeztetés a beérkeztetéssel • Egyéb pénzügyhöz kapcsolódó irodai tevékenység Elvárások • Közgazdasági szakközépiskola • Pénzügyi ügyintézői képesítés (előny) • (rás-olvasási szintű alapfokú angol nyelvtudás • Mérlegképes könyvelés (előny) • 1-2 éves gyakorlat (előny) Raktáros csoportvezető Feladatok: • Selejt és anyagkönyvelések adminisztrációja • Anyagmozgatási rendszer felügyelete • Napi munka megszervezése • Táblák és Kanbankártyák karbantartása és felügyelete • Áru beérkeztetések és kiszállítások adminisztrációja, irányítása Elvárások • Középfokú végzettség • Számítógépes ismeretek (főleg Excel) • Targoncavezetői jogosítvány • Hasonló munkaköri tapasztalat • Jó kommunikációs készség • SAP tapasztalat (előny) • Angol nyelvtudás (előny) Szakmai önéletrajzát a kívánt pozíció megjelölésével az alábbi címre várjuk: Delphi-Calsonic Magyarország Kft., 2660 Balassagyarmat, Szügyi ut/Déli Ipartelep. Humán Erőforrás Osztály, Deme Lajos tel.: 06 35 502-164, e-mail: lajos.deme@delphiauto.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom